Nieuw

Maandag 24 april 2017, Herdenkingsdag van de Armeense Genocide – Deel III: Het voorbeeld voor Hitler’s Holocaust

Vandaag, maandag 24 april 2017, is de Herdenkingsdag van de Armeense Genocide. Vandaag is het 102 jaar geleden. De datum 24 april is ontleend aan de deportatie van Armeense intellectuelen uit Istanboel op 24 april 1915. De eerste herdenking werd gehouden in 1919. Op dezelfde dag herdenken de Arameeërs de Assyrische genocide.

Ter gelegenheid daarvan zullen wij vandaag een selectie van eerder hier en op de blogs van onze auteurs verschenen artikelen, video’s en foto’s herpubliceren. Voor de gelegenheid wel een nieuwe inleiding, die staat hieronder in ‘quote’ en dan volgt steeds het artikel.

Al in de eeuw daarvoor hadden de Ottomanen tussen 1894 en 1896 vele tienduizenden Armeniërs gedood bij de Hamidische bloedbaden. De Christenen, in wat wij als het huidige Turkije kennen, werden al vervolgd en uitgeroeid vanaf de dag dat islam er voet zette. Turkije is een belangrijk deel van de Midden-Oosterse bakermat van de Christelijke beschaving die nu bijna geheel door de islam is uitgeroeid. De Apostol Paulus en Johannes de Doper verbleven er bijvoorbeeld langere tijd.

In 1453, met de verovering van Constantinopel (hier beeldend beschreven door Oriana Fallaci), werden de Christenen definitief dhimmies onder islamitisch bestuur. Rond 1900 bestond de bevolking van Turkije nog voor tussen de 20 en 25% uit Christenen, vandaag is dat minder dan 1% en de vervolging gaat nog elke dag door. Vorig jaar werd bijvoorbeeld de Kerstman ‘bekeerd‘ tot islam en Erdogan onteigent in de beste islamitische traditie kerken.

De genadeklap voor de Armeniërs in Turkije kwam niet onder het Ottomaanse Rijk maar onder de man die zogenaamd niks met islam te maken had, maar zich wel in alles islamitisch gedroeg, Mustafa Kemal Ataturk. In 1923 waren de Turken eindelijk klaar met de Armeense genocide omdat er geen Armeniërs meer over waren binnen de Turkse landsgrenzen van dat moment.

De Turken hebben nog veel meer genocides gepleegd. Hoeveel doden ze in de 5 eeuwen dat ze Zuidoost-Europa terroriseerden veroorzaakt hebben, is slecht gedocumenteerd, maar het zijn er minimaal tientallen miljoenen als het al niet in de honderden loopt (3 miljoen in 3 jaar duidt op een waanzinnig tempo). De grootste genocide in de geschiedenis van de mensheid heeft zich zonder twijfel afgespeeld in India. En over de Turkse betrokkenheid daar worden wij niet onderwezen. Het Turkse genocidale gedrag gaat door tot op de dag van vandaag. De Turkse genocide op de Koerden vindt elke dag plaats, in Turkije en via de Turkse Basji-Bozoek ISIS in Syrië en Irak. Er is geen enkele reden om aan te nemen dat Turken die buiten Turkije wonen, bijvoorbeeld in Nederland, ander gedrag zullen vertonen nadat hun DNA al eeuwen in bloed gedompeld is.

Het enige juiste antwoord dat het meest genocidale volk in de geschiedenis van de mensheid gegeven kan worden is door ze geen staat meer te gunnen, door Turkije op te delen zoals bedoeld bij het verdrag van Sèvres, en ze ook niet een Anatolische rompstaat te laten van waaruit ze hun bloeddorst opnieuw konden starten. Turkije dient te verdwijnen.

Hitler, Ataturk, en de Duits-Turkse relaties

(Door: Edward Kanterian oktober 30, 2015. Vertaling: Fubar.)

Een interview met Stefan Ihrig

Special for the Armenian Weekly

Het volgende interview met Stefan Ihrig, auteur van Justifying Genocide: Duitsland en de Armeniërs van Bismarck tot Hitler (publicatie in december 2015), werd gehouden door Edward Kanterian, Senior Lecturer in Philosophy at the University of Kent. Ihrig is the Polonsky Fellow at the Van Leer Jerusalem Institute.

***

01Edward Kanterian—Mr. Ihrig, we weten dat Mussolini een belangrijk rolmodel voor Hitler was. Maar het is veel minder bekend dat Kemal Ataturk, de stichter van de moderne Turkse Republiek, een andere grote inspiratiebron was voor Hitler. U heeft recentelijk een boek gepubliceerd dat dit onderzoekt. Waarom was Hitler geïnteresseerd in Ataturk?

Stefan Ihrig—Het gaat allemaal terug naar de vroege jaren twintig. Duitsland was nog in schok dat het de oorlog verloren had, en zuchtte onder een bestraffend vredesverdrag dat opgelegd was door de geallieerden. In een stemming van nationale depressie, begonnen er zich in Anatolië gebeurtenissen af te spelen die de dromen en verlangens van Duitse nationalisten aanwakkerden. Onder Mustafa Kemal [Atatürk] boden de Turken weerstand tegen hun eigen “Turkse Versailles” – het Verdrag van Sèvres. (1) Ze namen het op tegen de geallieerden en het Griekse leger en trotseerden zelfs hun eigen regering in Constantinopel. Wat plaatsvond in Anatolië was als een nationalistische droom-die-werkelijkheid-werd voor velen in Duitsland. Duitse nationalisten en de nazi’s in het bijzonder, dachten dat Duitsland zou moeten kopiëren wat de Kemalisten aan het doen waren. Hitler was zeer geïnspireerd door Ataturk en het idee van de “Ankara regering” bij zijn poging om een alternatieve regering op te zetten in München met zijn Bierkelder Putsch van 1923. Terugkijkend, in 1933, noemde hij Ataturk en de Kemalisten zijn “stralende ster” in de duisternis van de jaren twintig. De nazi’s en Hitler, in politieke zin, zijn opgegroeid met Turkije en Ataturk. Het was een fascinatie die niet weg wilde gaan en transformeerde tot iets van een cult in het Derde Rijk.

E.K. —Dus de belangrijkste aantrekkingskracht was dat Ataturk zich verzet had tegen de geallieerden?

S.I. —Ja, verzet tegen de geallieerden en een herziening van het Parijse Vredesverdrag fascineerde de nazi’s. Maar dat was niet alles. Er was ook het feit dat Turkije zichzelf “verlost” had van de meeste van zijn minderheden, eerst de Armeniërs tijdens de Eerste Wereldoorlog, en daarna de meeste Grieken bij de bevolkingsuitwisseling in het Verdrag van Lausanne. En als laatste was, voor de nazi’s, wat er gebeurde in de twintiger en dertiger jaren in Turkije een succesvolle herstructurering en reconstructie van het land langs nationalistische/raciale lijnen. Voor hen was het een voorbeeld van wat een pure nationale staat kon bereiken onder een sterke leider.

E.K. —Het Turkije dat zichzelf “verlost” had van de Armeniërs was natuurlijk het Turkije van de Jong-Turken, wier regime eindigde in 1918 en waarin Ataturk slechts een bescheiden rol gespeeld had. Besloeg de fascinatie van de nazi’s ook de Jong-Turken? Waarschijnlijk waren ze aangetrokken tot én de Jong-Turken én Ataturk’s Turkocentrische opvatting van de Turkse staat, die de multi-etnische staat uitsloot zoals die tot dan toe bestaan had in het Ottomaanse Rijk? Is er een directe link tussen de demografische en uitsluitende politiek van Ataturk en die van de nazi’s?

01S.I.    De Jong-Turken waren niet erg belangrijk voor de nazi’s. Maar “etnische zuivering” en de Armeense Genocide voor de Onafhankelijkheids Oorlog was, voor de nazi’s, een belangrijke voorwaarde voor het succes van Ataturk in die oorlog. En de uitwijzing van de Grieken was een tweede voorwaarde, uit het oogpunt van de nazi’s, voor het verdere succes van de heropbouw van Turkije langs nationale lijnen. Beiden waren voor de nazi’s zoiets als een “package deal”. Wat belangrijk voor hen was, was dat de etnische minderheden – die zij en andere Duitse nationalisten beschouwden als “net als de Joden” – weg waren. Vanuit het gezichtspunt van de nazi’s op het Nieuwe Turkije, zou dit alles niet mogelijk geweest zijn als Turkije zichzelf niet “verlost” had van zijn minderheden. Op deze manier, konden de nazi’s en andere Duitse nationalisten Ataturk’s Nieuwe Turkije afschilderen als een soort van ‘test-case’ voor grootschalige etno-raciale reconstructie. Een ‘test-case’ die wat hen betreft de kracht toonde van zo’n nieuwe nationale staat vrij van minderheden; een ‘test-case’ die niet alleen hun eigen geloof herbevestigde in de kracht van etnisch-gezuiverde staten, maar ook verschillende wegen toonde hoe dit te bewerkstelligen.

E.K. —Tot op welke hoogte was de Kemalistische staatsideologie een  inspiratiebron voor de nazi’s? Waarschijnlijk negeerden ze het feit dat Ataturk beoogde om een republiek op te bouwen waarin het parlement, dat het volk vertegenwoordigde, het belangrijkste machtsorgaan was? (2)

S.I. —De nazi visie op Ataturk’s Nieuwe Turkije was een hoogst selectieve. Bijna alles wat strijdig was met de nazi-idealen of doelen werd gedownplayed of genegeerd. De emancipatie van vrouwen was zoiets (3); het werd zijdelings genoemd, maar niet noterenswaardig geacht. Ataturk’s vreedzame buitenlandse agenda werd met opzet verkeerd begrepen. (4) Wanneer het gaat over de wijze van regeren van Ataturk, zagen de nazi’s een sterke leider die regeerde middels een eenpartijsysteem (net als wij hebben tegenwoordig, ghe), wat volgens hun het enige levensvatbare alternatief was vergeleken met de decadente Westerse democratie.

E.K. —Wat was de houding van de nazi’s ten opzichte van de “Armeense Kwestie” in Turkije?

S.I. —In de nazi discussie over de Turkse Onafhankelijkheids Oorlog speelden de Armeniërs geen grote rol. Nogmaals, de nazi’s hadden hun eigen visie op Ataturk’s heerschappij en tijd. Wat het belangrijkste was voor hen, was het Turkije na 1923 (Verdrag van Lausanne), dat ze afschilderden als een of ander mono-etnisch paradijs. Ze weigerden simpelweg om enige andere overblijvende minderheden te zien, zoals de Koerden, bijvoorbeeld, en de conflicten die nog bestonden binnen de Turkse staat. Wat de Armeniërs zo belangrijk maakte voor de Duitsers, aan de andere kant, voor wat betreft Ataturk’s Nieuwe Turkije, was de specifieke Duitse traditie om hen als de Joden van de Oriënt te beschouwen.

E.K. —Kun je wat voorbeelden geven van hoe de Armeniërs gezien werden als “de Joden van de Oriënt” in het Duitse debat? Was dit iets dat alleen na de Eerste Wereldoorlog plaatsvond of al daarvoor?

S.I. — Deze Duitse traditie vindt zijn oorsprong in de late 19e eeuw. Rond dezelfde tijd dat het moderne racistische antisemitisme terrein won, werd een beeld van de Armeniërs als raciaal soortgelijk of gelijkwaardig aan de Joden van Centraal-Europa, zoals geportretteerd in het anti-semitische vertoog, naar voren gebracht. De Armeniërs werden typisch beschreven als uitbuitende handelaren die parasiteerden op de vriendelijke en hardwerkende Turkse bevolking. Deze voorstelling richtte zich voornamelijk op het vermeende parasiterende, verraderlijke, en niet-productieve gedrag van de Armeniërs.  Dat Armeniërs allerlei ambachten en beroepen uitoefenden – velen waren, bijvoorbeeld, boer – werd simpelweg genegeerd in deze verhalen. In de alsmaar meer racistische literatuur van de late 19e eeuw tot in de dertiger jaren, werden de Armeniërs neergezet als een vader- of zuster-ras van de Joden. Vaak werden zij omschreven als “nog erger dan de Joden.” Dit geeft natuurlijk een bijzondere Duitse achtergrond aan de kijk op de gebeurtenissen van 1915/16 die zeer angstaanjagend is, gezien het verdere verloop van de Duitse geschiedenis.

E.K. —Dat brengt ons bij je nieuwe boek, dat je net af hebt, Justifying Genocide, dat later dit jaar gepubliceerd zal worden door Harvard University Press. Hoe kwam je er toe om dit boek te schrijven?

S.I.Toen ik mijn onderzoek deed naar de nazi’s en Turkije, stuitte ik op een grote discussie over de Armeense Genocide. Deze discussie vond plaats in de vroege jaren twintig en is vandaag de dag compleet vergeten. Toch, was het één van de grootste genocide debatten van de twintigste eeuw. Het was werkelijk een ‘genocide debat’, want het ging om de intentie en de reikwijdte van de “vernietiging van een natie”. Ik heb geprobeerd dit debat te reconstrueren en uit te vinden waarom het zo lang duurde. Je moet je een 4,5 jaar lang durend debat voorstellen inclusief de eerste na-oorlogse discussies over wat er gebeurd was, de verhitte ontvangst van de publicatie van documenten van Buitenlandse Zaken over de Armeense Genocide al in 1919, en een sterk gepolariseerde discussie tussen hen die veroordeelden wat er gebeurd was als een “volkerenmoord”, en anderen die dit ontkenden.

Ik wilde zien waar alle valse bouwstenen die in deze discussie gebruikt werden vandaan kwamen, en daarom heb ik de Duitse relatie met de Ottomaanse Armeniërs vanaf 1870 onderzocht. En het blijkt dat al sinds de tijd van Bismarck de Armeniërs een zeer cynische rol in de Duitse buitenlandse politiek toebedeeld was: Ze werden regelmatig uitverkocht met de bedoeling dat Duitsland politiek voordeel zou behalen en een gunstige positie in het Ottomaanse Rijk. Deze voortdurende uitverkoop van een ander Christelijk volk leidde tot Duitse debatten waarin de massamoord gerechtvaardigd werd al zo vroeg als in de jaren 1890, culminerend in de propaganda tijdens de Eerste Wereldoorlog en ook tot de schokkende rechtvaardigings-essays tijdens het debat in de vroege jaren twintig.

E.K. —Hitler’s retorische vraag “Wie, uiteindelijk, spreekt er vandaag de dag nog over de uitroeiing van de Armeniërs?” gesteld in augustus 1939, voorafgaand aan de uitroeiingsoorlog die op het punt stond om te beginnen in het Oosten (van Europa), is beroemd. Dit suggereert dat Hitler op zijn minst geïnspireerd was door de Armeense Genocide. In je nieuwe boek probeer je aan te tonen dat de Holocaust en de Armeense Genocide inderdaad veel meer verbonden waren dan voorheen werd aangenomen. Hoe precies?

S.I. — Het voortdurende debat over de erkenning en ontkenning heeft de Armeense Genocide bijna een eeuw in een gijzelingssituatie gehouden, en heeft er ook toe geleid dat het vaak slechts een marginale voetnoot in de bredere Europese en wereldgeschiedenis is in onze verslagen en analyses van die tijd. Toch was het immens belangrijk toentertijd, ook, en misschien wel in het bijzonder in Duitsland. Niet alleen was Duitsland er nauw mee verbonden als staat en bondgenoot van het Ottomaanse Rijk, maar ook veel Duitse onderdanen waren dat zoals diplomaten, officieren, en soldaten.(5) Het feit dat het Ottomaanse Rijk al voor 1915 zoveel aandacht kreeg in het Duitse publieke en politieke domein verbond Duitsland ook nauwer aan de Armeense genocide. En tenslotte brengt het grote Duitse genocide debat van de vroege jaren twintig de hele zaak binnen slechts een decennium van Hitler’s machtsgreep. De Armeense Genocide was zowel chronologisch als geografisch gesproken veel dichterbij Duitsland en het Derde Rijk dan meestal wordt beweerd; mijn boek illustreert dat op vele manieren.

E.K.Er zijn niet veel Duitse historici die de Armeense Genocide hebben onderzocht. Wat zou daar de reden voor kunnen zijn?

S.I.Het onderwerp blijft geplaagd worden door moeilijkheden en mogelijke valkuilen. Als je een historicus bent die zich bezighoudt met Turkse en Ottomaanse geschiedenis, dan wil je niet precies die mensen beledigen die je nodig hebt om toegang te krijgen tot je bronnen. Een andere reden is dat veel Duits bronmateriaal uit de militaire archieven verloren gegaan is tijdens de Tweede Wereldoorlog. Dan is er de verdenking dat bredere discussie van de Armeense Genocide misbruikt zou kunnen worden om de Shoah te relativeren. En tenslotte, heeft de officiële Turkse ontkenningscampagne de blijvende indruk gewekt of heeft in ieder geval de verwarring gezaaid die suggereert dat het onderwerp te moeilijk is en te onbenaderbaar. Hoe dan ook, de afgelopen jaren hebben velen aan de Duitse kant zich er mee bezig gehouden, en hebben ons voorzien van nieuwe studies van specifieke aspecten en nieuwe verhaallijnen. Ik ben er van overtuigd dat we binnenkort een kritieke massa zullen bereiken die zal leiden tot een bredere re-evaluatie van de Armeense Genocide in Duitsland, Europa, en de wereldgeschiedenis.

Originele artikel: http://armenianweekly.com/2015/10/30/hitler-ataturk/

 

1 – Zie voor kaart Sèvres en Lausanne onderaan: https://fubar.mobi/2016/04/24/de-armeense-kwestie-een-verhaal-in-zeven-kaarten/

2- Dat is simpelweg niet waar. Ataturk was verre van democratisch, zo is die slechts eenmaal ‘democratisch’ verkozen: https://fubar.mobi/2016/04/26/ataturk-de-weg-naar-het-dictatorschap/

3 – Ja, Ataturk was geweldig met de emancipatie van vrouwen. Tot het zijn eigen vrouw betrof, toen herstelde die snel de islamitische wetgeving:  https://fubar.mobi/2016/04/29/ataturk-over-zijn-moeder-zijn-vrouw-en-meer/

4 – Oorlog met alle geallieerden is niet echt een vreedzame buitenlandse politiek. En de voortdurende druk die Ataturk uitoefende op de geallieerden (na Lausanne) om stukjes Irak, Syrië en Libanon af te staan kan ook moeilijk als vreedzaam omschreven worden.

5 – Het Ottomaanse leger werd al opgeleid, getraind en bewapend door Duitsland vanaf eind 1860.

Meer in de serie over Ataturk: https://fubar.mobi/category/ataturk/

Doe mee met 8.220 andere volgers

De redactie van deze site modereert niet de reacties op voorhand, opdat u openlijk en direct met elkaar kunt discussiëren. U bent zelf verantwoordelijk voor wat u schrijft in het reactieveld. Het recht om de wet te overtreden, het oproepen tot moord, doodsverwensingen en dergelijke, is echter voorbehouden aan de redactie. Als we dan toch voor de rechter moeten verschijnen, staan we daar liever zelf dan dat we gedwongen worden uw e-mail-adres en IP-nummer af te geven onder bedreiging van overheidsgeweld. Dus houd je een beetje in of wees creatief.

About Fubar (6502 Articles)
Is van mening dat de Collaborateurs terechtgesteld moeten worden.

3 Comments on Maandag 24 april 2017, Herdenkingsdag van de Armeense Genocide – Deel III: Het voorbeeld voor Hitler’s Holocaust

 1. Lily Demuynck Demuynck // april 25, 2017 om 14:15 //

  De genocide begon voor het aantreden van Ataturk. Hij zou er niets mee te maken hebben. In zijn seculiere staat werden niet-moslims getolereerd en werd hen niets in de weg gelegd. Zij werden als gelijken aan de moslims beschouwd. Info uit Assyrische gemeenschap.

  Like

 2. Dan ben je heel erg fout geïnformeerd.

  Hier staan al mijn vertalingen over Ataturk:
  https://fubar.mobi/category/ataturk/

  En deze gaat specifiek over Ataturk en zijn rol in de Armeense genocide:
  https://fenixx.org/2017/04/24/maandag-24-april-2017-herdenkingsdag-van-de-armeense-genocide-deel-iv-ataturk-voltooit-de-armeense-genocide/

  En deze gaat over de rol van Ataturk bij de Griekse genocide:
  https://fubar.mobi/2016/04/25/mustafa-kemal-ataturk-1881-1938-einduitvoerder-van-de-griekse-genocide/

  Over Ataturk en de genocide op de Assyriërs heb ik er geen. Overigens noemen die zichzelf in Nederland Arameeërs, ze hebben me er zelf wel eens op opmerkzaam gemaakt.

  Er staan iig. nog 2 misschien 3 stukken over Ataturk op stapel, maar dat zijn geen vertalingen maar vergt veel literatuur onderzoek.

  De eerste gaat over zijn dochter Tabitha Götchen, die hij geroofd heeft uit een Armeens weeshuis voor genocide slachtoffertjes. Het tweede vliegveld van Istanbul is naar haar vernoemd en Turken voeren haar op als feministe omdat ze de eerste vrouwelijke gevechtspilote ter wereld was. Ze gaf leiding aan de luchtaanvallen tijdens de Dersim genocide:

  “Het Koerdische probleem bestaat niet meer …” – De Dersim Genocide
  https://fubar.mobi/2016/04/16/het-koerdische-probleem-bestaat-niet-meer-de-dersim-genocide/

  Like

 3. In die seculiere staat van Ataturk is het christelijke bevolkingsaandeel teruggelopen van 20% tot minder dan 10%.

  Ataturk was een Ottomaanse psychopaat en massamoordenaar. Die islam horig maakte aan de staat, we zitten nu en hier nog met de gevolgen daarvan: Diyanet. Omdat hij niet wilde dat de imams meer macht hadden dan hij zelf.

  Hij was verder niet vies van islam. Hij behandelde zijn vrouw als een islamiet, hij scheidde van haar door op zijn islamitisch 3 x te zeggen dat het huwelijk ontbonden was. Hij roofde zijn dochter.

  En at gunpoint eiste hij in het Turkse parlement de titel Ghazi op.

  Een eretitel voor een ISLAMITISCHE strijder, jihadist. (google maar)

  Na de slag, eiste Kemal de titels van ‘Ghazi'(1) en ‘Marshall’ van de Grote Nationale Assemblee in Ankara. De assemblee werd woedend. Misschien wilde die ook nog padishah(2) worden, en wilde die de letters “al-Ghazi” in zijn tughra(3) schijven? De assemblee weigerde. Kemal werd woest. Hij dreigde zijn soldaten tegen de assemblee in te zetten en kreeg uiteindelijk de titel “Ghazi”. Later, in zijn “Nutuk” speech, zou hij er over opscheppen dat hij de titel gekregen had.
  https://fubar.mobi/2016/04/26/ataturk-de-weg-naar-het-dictatorschap/

  (1)-Ghazi

  Ghazi (Arabic: غازى‎), a title given to Muslim warriors or champions and used by several Ottoman Sultans, may refer to:

  Ghazi (warrior), an Islamic term for one who participates in religious warfare

  Like

1 Trackback / Pingback

 1. Vandaag, maandag 24 april 2017, Herdenkingsdag van de Armeense Genocide – 100 jaar ontkenning : De Armeense genocide 1915 – 2015 – Zeepertje.com – Facts Fun & News on ISLAM, "The religion of peace"

Reageer ook

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: