Nieuw

Maandag 24 april 2017, Herdenkingsdag van de Armeense Genocide – Deel I: De Armeense kwestie, een verhaal in zeven kaarten

Morgen, maandag 24 april 2017, is de Herdenkingsdag van de Armeense Genocide. Morgen is het 102 jaar geleden. De datum 24 april is ontleend aan de deportatie van Armeense intellectuelen uit Istanboel op 24 april 1915. De eerste herdenking werd gehouden in 1919. Op dezelfde dag herdenken de Arameeërs de Assyrische genocide.

Ter gelegenheid daarvan zullen wij vandaag en morgen een selectie van eerder hier en op de blogs van onze auteurs verschenen artikelen, video’s en foto’s herpubliceren. Voor de gelegenheid wel een nieuwe inleiding, die staat hieronder in ‘quote’ en dan volgt steeds het artikel.

Al in de eeuw daarvoor hadden de Ottomanen tussen 1894 en 1896 vele tienduizenden Armeniërs gedood bij de Hamidische bloedbaden. De Christenen, in wat wij als het huidige Turkije kennen, werden al vervolgd en uitgeroeid vanaf de dag dat islam er voet zette. Turkije is een belangrijk deel van de Midden-Oosterse bakermat van de Christelijke beschaving die nu bijna geheel door de islam is uitgeroeid. De Apostol Paulus en Johannes de Doper verbleven er bijvoorbeeld langere tijd.

In 1453, met de verovering van Constantinopel (hier beeldend beschreven door Oriana Fallaci), werden de Christenen definitief dhimmies onder islamitisch bestuur. Rond 1900 bestond de bevolking van Turkije nog voor tussen de 20 en 25% uit Christenen, vandaag is dat minder dan 1% en de vervolging gaat nog elke dag door. Vorig jaar werd bijvoorbeeld de Kerstman ‘bekeerd‘ tot islam en Erdogan onteigent in de beste islamitische traditie kerken.

De genadeklap voor de Armeniërs in Turkije kwam niet onder het Ottomaanse Rijk maar onder de man die zogenaamd niks met islam te maken had, maar zich wel in alles islamitisch gedroeg, Mustafa Kemal Ataturk. In 1923 waren de Turken eindelijk klaar met de Armeense genocide omdat er geen Armeniërs meer over waren binnen de Turkse landsgrenzen van dat moment.

De Turken hebben nog veel meer genocides gepleegd. Hoeveel doden ze in de 5 eeuwen dat ze Zuidoost-Europa terroriseerden veroorzaakt hebben, is slecht gedocumenteerd, maar het zijn er minimaal tientallen miljoenen als het al niet in de honderden loopt (3 miljoen in 3 jaar duidt op een waanzinnig tempo). De grootste genocide in de geschiedenis van de mensheid heeft zich zonder twijfel afgespeeld in India. En over de Turkse betrokkenheid daar worden wij niet onderwezen. Het Turkse genocidale gedrag gaat door tot op de dag van vandaag. De Turkse genocide op de Koerden vindt elke dag plaats, in Turkije en via de Turkse Basji-Bozoek ISIS in Syrië en Irak. Er is geen enkele reden om aan te nemen dat Turken die buiten Turkije wonen, bijvoorbeeld in Nederland, ander gedrag zullen vertonen nadat hun DNA al eeuwen in bloed gedompeld is.

Het enige juiste antwoord dat het meest genocidale volk in de geschiedenis van de mensheid gegeven kan worden is door ze geen staat meer te gunnen, door Turkije op te delen zoals bedoeld bij het verdrag van Sèvres, en ze ook niet een Anatolische rompstaat te laten van waaruit ze hun bloeddorst opnieuw konden starten. Turkije dient te verdwijnen.

De Armeense kwestie, een verhaal in zeven kaarten

Ruim drieduizend jaar hebben de Armeniërs geleefd op de Zuidelijke Kaukasus en in Oostelijk Klein-Azië en zijn daarmee één van de oudste etnoculturele gemeenschappen op het Euraziatische grondgebied.

Armenië is de eerste staat die het christendom als staatsreligie aannam in 301 na Christus, de Armeniërs vormden later, tegen de 19e eeuw, de grootste christelijke gemeenschap die overleefd had in het door moslims gedomineerde Midden-Oosten. Vandaag de dag is de Armeense bevolking tussen de vijf en acht miljoen personen, met een grote diaspora en ongeveer 3.5 miljoen leven in de republiek Armenië.

De tegenwoordige republiek van Armenië vertegenwoordigt slechts een klein deel van wat ooit Armenië was. Volgens Armeense historici, beslaat dit traditionele thuisland van het begin van de geschiedenis van de natie de zogenoemde Armeense Hooglanden (in het Zuidelijk deel van de Kaukasus en het Oostelijk deel van het Anatolische schiereiland) en de aangrenzende gebieden.

Voor een natie die zo dramatisch de controle verloren is over wat eeuwenlang het thuisland was, is de emotionele relatie tussen het traditionele thuisland en de Armeense nationale identiteit erg sterk en is een essentieel onderdeel van het Armeense zelfbewustzijn.

De brutale vernietiging van de Armeense gemeenschap in de Westelijke helft van het traditionele thuisland tijdens de “Armeense Genocide” aan het begin van de 20ste eeuw verklaart de plek die dit thuisland heeft in het algemene Armeense bewustzijn ook vandaag en verklaart waarom de territoriale kwestie (“Het Armeense Land”) zo belangrijk is voor de Armeense politieke elites.

01

De onlosmakelijke relatie tussen het nationale territorium en de nationale identiteit wordt echter ook verklaard door een ander type van territorium: de historische.

De ruimte van de Armeense herkenbare etniciteit is groter dan het traditionele thuisland en om de Armeense geschiedenis te begrijpen moeten we de Armeense Gouden eeuw identificeren.

Voor Armenië, lijkt deze Gouden Eeuw, territoriaal gezien, de regeerperiode van koning Tigranes de Grote te zijn (95-55 BC). Op zijn toppunt besloeg Tigranes’ Armenië buiten de Armeense Hooglanden de regio’s die we nu kennen als Zuidoost-Turkije, Libanon, Noord-Syrië en Irak, en Noordwest-Iran.

01

Een paar decennia nadat Armenië het christendom als staatsgodsdienst aangenomen heeft in 301 AC, wordt het koninkrijk verdeeld tussen het Byzantijnse rijk en het Sassanidische Perzië. Later, in de 7e eeuw, valt geheel Armenië  onder islamitisch-Arabische heerschappij en blijft Armenië 200 jaar onder vreemde overheersing.

In de 9e eeuw, herwinnen de Bagratid koningen de onafhankelijkheid van het Armeense koninkrijk en slagen er in de grenzen van deze staat uit te breiden.

In de 11e eeuw, werd Bagratid Armenië vernietigd en verdeeld tussen het Byzantijnse Rijk en de Seltsjoek-Turken.

In deze situatie stichtten de Armeense vluchtelingen, op de vlucht voor de invasie van de Seltsjoek-Turken een nieuwe staat in Cicilia, een regio gelegen buiten het traditionele Armeense thuisland en ver van het historische Armenië van Tigranes de Grote. Drie eeuwen lang een welvarende staat tot het nieuwe koninkrijk Armenië aan de mohammedaanse Mammelukken ten prooi viel in 1375.

01

Na de val van de laatste Armeense staat in Cicilia kwam de Armeense wereld onder heerschappij van de rivaliserende Ottomaanse en Perzische Rijken. Tegen het midden van de 19e eeuw werd het oostelijk deel van het traditionele Armeense thuisland geannexeerd door het christelijke Rusland, terwijl het Westelijke Armenië onder mohammedaans Ottomaanse heerschappij bleef.

Zoals christenen onder een strikt islamitisch systeem, werd de Armeense gemeenschap in het Ottomaanse Rijk geconfronteerd met etnische discriminatie en vervolgingen. In deze context is het dat Armeense nationalisten geprobeerd hebben een oplossing te vinden voor deze “Armeense kwestie”; autonomie binnen het Ottomaanse Rijk, of onafhankelijkheid als een “vrije, zelfstandige en verenigde” Armeense staat.

Als resultaat van de Russisch-Turkse oorlog van 1877-78 annexeerde Rusland weer Armeense gebieden en dwong Turkije om de politieke status van de Armeniërs in de Ottomaanse “door Armeniërs bewoonde provincies” te verbeteren.

In februari 1914 accepteerden de Ottomanen nog een Armenian reform package, een hervormingsplan dat voorzag in de oprichting van twee provincies in Ottomaans Armenië als oplossing voor de “Armeense kwestie”. Maar in december 1914 werd dit project verworpen en vonden de Ottomanen een andere oplossing …

01

De Eerste Wereldoorlog heeft de Armeense natie in Turkije dramatisch geraakt. Gezien als een potentieel verraderlijke vijfde colonne werd de Turks-Armeense gemeenschap geïdentificeerd door de Ottomaanse regering als de binnenlandse vijand en, om verdere problemen met deze vijand te voorkomen, had de Ottomaanse staat bepaald dat de Armeniërs verplaatst moesten worden naar Syrië en Mesopotamië.

Volgens moderne schattingen wordt er geloofd dat tot driekwart van de complete Ottomaans Armeense bevolking (tot 1.5 miljoen mensen) stierf als direct gevolg van deze op etniciteit gebaseerde strafmaatregel. Beschouwd als genocide door de Armeniërs, representeert de brute vernietiging van de Ottomaanse Armeense gemeenschap het belangrijkste argument voor de vestiging van een Armeense “safe haven”.

In deze context, in 1919, bij de Vredes Conferentie van Parijs, heeft de Armeense politieke elite geclaimed, na de stichting van een kleine Armeense republiek in Oost-Armenië, soevereiniteit over alle Armeense gebieden en de stichting van een onafhankelijke en verenigde Armeense staat “van de zee tot de zee”.

01

De Armeense claim werd afgewezen door de “Great Powers”, maar het idee van een Armeense staat had enige steun.

Woodrow Wilson, de Amerikaanse president, stelde een nieuwe westelijke grens voor voor de Armeense republiek (Verdrag van Sèvres, 1920). Volgens Wilson, moest de republiek Armenië de Ottomaanse steden Erzurum, Bitlis en Van annexeren en de Pontische kust met de haven van Trabzon.

De uitbraak van de Turks-Armeense oorlog veranderde de situatie: verslagen, tekende Armenië het Verdrag van Alexandropol in 1920 en verliet het ‘Wilson project’.

Daarna, maakte de Russische/Sovjet bezetting van Oostelijk Armenië en het Verdrag van Lausanne (1923) (2*) een definitief einde aan het project van een verenigde Armeense staat. Oostelijk Armenië werd een Sovjet-staat zonder enige officiële irridentistische (3*) aspiraties in de richting van het Wilson’ Armenië.

01

De neergang en de verdwijning van de Sovjet-Unie heeft substantieel de natuur veranderd van de relatie tussen de nieuwe republiek Armenië en de Armeniërs in de diaspora en de naburige landen.

In Azarbeidjan, bijvoorbeeld, eisten de Armeniërs van de voornamelijk door Armeniërs bevolkte regio Nakorno-Karabach de eenheid met Armenië op en, na een burgeroorlog, slaagden ze er in een de facto onafhankelijke staat op te richten. Armenië steunde deze volksstemming door de inwoners van Nagorno-Karabach om over hun eigen toekomst te beslissen, maar de situatie is nog steeds verwarrend en over de uiteindelijke status van de regio moet nog beslist worden.

Hoe dan ook, een eeuw na de Armeense Genocide, lijkt de “Armeense kwestie” nog steeds onopgelost en behoudt zijn territoriale dimensie. In deze context, terwijl een verandering in de Turks-Armeense relaties zeer onwaarschijnlijk de komende jaren, zijn de kansen voor een politieke oplossing voor dit historische vraagstuk “nul tot niks”.

Originele artikel: http://edmaps.com/html/armenia_in_seven_maps.html

Vertaling: Fubar.

 

(1) kaartje “Verdrag van Sèvres”(1920):

01

(2) En nadat Ataturk ingegrepen had. Mag zijn bek eeuwig vollopen met kamelenzeik. Het verdrag van Lausanne(1923):

01

(3*) http://www.almaany.com/en/dict/en-nl/irredentist/

Gerelateerd, Armenië: https://fenixx.org/?s=armeni%C3%AB

Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Volg ons dan nu op Telegram via > deze link < !

Doe mee met 1.197 andere volgers

De redactie van deze site modereert niet de reacties op voorhand, opdat u openlijk en direct met elkaar kunt discussiëren. U bent zelf verantwoordelijk voor wat u schrijft in het reactieveld. Het recht om de wet te overtreden, het oproepen tot moord, doodsverwensingen en dergelijke, is echter voorbehouden aan de redactie. Als we dan toch voor de rechter moeten verschijnen, staan we daar liever zelf dan dat we gedwongen worden uw e-mail-adres en IP-nummer af te geven onder bedreiging van overheidsgeweld. Dus houd je een beetje in of wees creatief.

About Fubar (10114 Articles)
Na meer dan 10.000 kortere en langer artikelen op dit blog en 10.000 op andere blogs ga ik langzamerhand afscheid nemen. Dit blog is in goede handen. De populariteit én onbemindheid nemen in gelijke mate toe. Een mooiere bevestiging van onze onafhankelijkheid kunnen we niet wensen. Ik blijf meekijken, en af en toe wat publiceren, maar andere projecten roepen...

9 Comments on Maandag 24 april 2017, Herdenkingsdag van de Armeense Genocide – Deel I: De Armeense kwestie, een verhaal in zeven kaarten

 1. polderboy // april 23, 2017 om 08:26 //

  “In het Midden Oosten is het verleden het grootste obstakel voor vrede, doordat wandaden uit het verleden niet erkend worden.”

  Het is een belangrijk artikel, waar het draait om het traceren van documenten betreffende de rechtszaken over de genocide die gehouden zijn in Turkije. Op enig moment “…just like that, most of the original documents and sworn testimony from the trials vanished,..” in Turkije.
  De criminele Ottomanen hebben bewust bewijzen laten verdwijnen.

  De foto’s bij het artikel in de NYT, een van een grot waarin christenen gedumpt werden door de Turken en een van een christelijke kerk die nu dienst doet als dierenstal in Turkije,
  spreken boekdelen.

  Like

 2. De turk is een fascist en racist in hart en nieren.

  Like

 3. Tijl Uylenspiegel // april 23, 2017 om 14:37 //

  Pfoe dat was een flinke lap tekst! En Fubar kennende is dit alles goed nagezocht waarvoor hulde!
  Het enige dat ik eraan toe zou willen voegen is dat of het nou Turken of iets anders waren, het waren moslims en de vervolging heeft dan ook de islam als aanstichter.

  Liked by 1 persoon

 4. @Tijl,

  Al zouden dit er ook honderdduizenden geweest kunnen zijn, hangt van de bron af:

  “tussen 1894 en 1896 vele tienduizenden Armeniërs gedood bij de Hamidische bloedbaden.”

  Like

 5. Video, past bij de kaarten, beter hier dan bij video-artikel wat zo verschijnt.

  Like

 6. Zelfs Turkse kamerleden in Nederland ontkennen de Armeense genocide.
  De feiten liegen niet.

  Het was Hitler’s voorbeeld voor zijn genocide op de joden.
  Laten we dat ff niet vergeten.

  Men heeft er helemaal en dan ook helemaal niets van geleerd, dat is nog het ergste.

  http://www.telegraaf.nl/buitenland/24621194/__Ontkennen_Armeense_genocide_legaal__.html

  https://www.trouw.nl/home/cda-kandidaten-ontkennen-armeense-genocide~ac161b8a/

  http://jalta.nl/politiek/de-armeense-genocide-een-historisch-feit-waar-denk-liever-niet-denkt/

  Like

 7. Was er ook niet iets met de smerige streken van een Engelse generaal en een diplomaat, die hun afspraken niet nakwamen bij de landverdeling en waardoor de Christenen in de steek werden gelaten zodat de Turken ze konden uitroeien?

  Like

 8. göktürķs // mei 18, 2019 om 14:31 //

  wat de Nederlandse koning familie en de Belgische koning familie en natuurlijk de Spaanse kolonisten en de engelse kolonisten wat zei allemaal deden van Congo tot Amerika tot India de kolonisten zaten overal in de wereld en werden bekend voor slavernij en massa moorden, wat er word voorgeschreven dat de TURKEN een genocide uitvoerden indien jullie dit beweren moet er groot bewijzen voorgesteld worden, Armeniërs doen geen moeiten om hun archieven open te stellen aan de media TURKIJE DOET DIT WEL. wisten jullie dan ook dat de Armeniërs werden gebruikt tegen de Turken tijdens de 1 ste wereldoorlog ?!!!! honderden jaren hebben de Armeniërs en Turken samen gewoond in 1 landschap zonder problemen tot en met de 1ste wereldoorlog de Armeniërs zijn in opstand gekomen binnen de Turkse grenzen en begonnen Turkse burgers te vernietigen wat zou een turk moeten doen ja kom vermoord mij ?? Turken zeiden we moeten niets hebben van de Armeniërs we sturen ze terug naar hun land tijdens de verplaatsing zijn er veel dodegevallen door ziektes en geen genoeg aan voedsel en water.
  de Koerdische volk deed het zelfde begon in de Turkse republiek een opstand met wapens wat steeds voort doet en word door de EU en andere machten gesteund DE PKK .
  vooraleer je de Turkse geschiedenis begint voor te schrijven pas je taal gebruik ook maar aan ! zoek dan ook maar goed op welke machten binnen vielen in Turkije om de Turkse volk te vernietigen zoek dit ook maar op.
  vooraleer je MUSTAFA KEMAL als een jood noemt zoek het goed op !!!

  Like

2 Trackbacks / Pingbacks

 1. Vandaag, maandag 24 april 2017, Herdenkingsdag van de Armeense Genocide – 100 jaar ontkenning : De Armeense genocide 1915 – 2015 – Zeepertje.com – Facts Fun & News on ISLAM, "The religion of peace"
 2. Turken kruisigen Armeense meisjes, nadat ze ze verkracht hebben – Katholiek Forum

Reageer ook

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s