Nieuw

De genocide die de EU op de Europese bevolking pleegt, is gepland

We worden geconfronteerd met een immigratie die ongekend is in de geschiedenis. En werkelijk alles wordt uit de kast gehaald door de boven ons gestelden om dat door onze keel te proppen, het aanvaardbaar te maken. Dat de immigratie hoe dan ook doorgang moet en zal vinden, leidt geen twijfel.

Of het gepland is, en met welk doel, zijn twee vragen waarover wel onenigheid is. In discussies en gesprekken links en rechts krijg ik wel eens te horen dat ik er teveel ‘planning’ achter zoek. Het zou geen vooropgezet beleid zijn, maar het ‘overkomt ons’ en de politici van de EU zouden zich er geen raad mee weten. En slap als deze politici zijn, en bevangen door een gutmenslich gevoel dat alle mensen gelijk zijn en de wereld van iedereen is, zouden ze het toelaten zonder de bewuste doelstelling te hebben het Europese ras uit te roeien. Uit goedertierendheid zouden we onze eigen vijanden binnen moeten laten; het zijn zielige ‘vluchtelingen’.

In onderstaande ga ik een punt maken dat het bewust en gepland is, en dat het doel genocide is.

Laat ik voorop stellen dat de meeste politici geen idee hebben. Je moet al een uiterst gehoorzaam en willoos mak schaap zijn om überhaupt enige positie te verwerven in een politieke partij. En zelfstandig kunnende denken is dan niet een eigenschap die daarbij behulpzaam is. Tegen de tijd dat een ‘top-politicus’ de ‘top’ bereikt heeft, is het zelfstandig denkvermogen naar alle waarschijnlijkheid volledig uitgeschakeld, vervangen door mantra’s, partijriedels, one-liners en dooddoeners. Het kan best zijn dat een Frans Timmermans oprecht gelooft dat diversiteit heilig is en één homogene cultuur de onafwendbare, zelfs wenselijke, eindbestemming van de mensheid. Dat het tweede het eerste acuut weer opheft zal wel niet tot hem doordringen. Hoe kan ‘wat dan ook’ tegelijkertijd homogeen én divers zijn ? Dat kán niet. Het is een semantische en logische onmogelijkheid.

Immigratiepropaganda

Immigratie van andere culturen zou cultureel verrijkend zijn.

Islam heeft nog nooit een andere cultuur in leven gelaten waar het mee in aanraking kwam. Islam verrijkt geen culturen maar roeit ze uit. Heel wat strijdvaardiger en weerbaarder culturen dan onze pacifistische en over-gefeminiseerde hippiewijvencultuur hebben het loodje gelegd de afgelopen 1400 jaar. Zelfmoord is niet cultureel verrijkend. Het is overbodig dit te beargumenteren. Noem me één beschaving die islam overleefd heeft zonder islam met geweld weer buiten te kukelen. Kun je niet. Mooi, klaar met mijn argumentatie.

Immigratie zou nodig zijn om de bevolkingsgroei op peil te houden en de vergrijzing tegen te gaan.

Zelfs het CPB geeft toe dat het aantoonbare kletskoek is dat immigratie zou helpen tegen de vergrijzing en komt na onderzoek tot de conclusie dat alleen kleinschalige immigratie van hoger opgeleiden een bijdrage kan leveren aan de economie, maar ook dan doet het nog niks aan de vergrijzing. We worden gewoon ouder, face it (Japan bijvoorbeeld zet vol in op robotisering en automatisering), en wees maar blij dat de voortplantingscijfers lager liggen dan een halve eeuw geleden anders zou het inmiddels ondraaglijk vol zijn in Nederland. En als het aan Groen Links ligt gaat dat alsnog gebeuren, met alle milieu gevolgen van dien.

Van arbeidsmigratie op grote schaal zijn geen belangrijke gunstige effecten te verwachten voor het inkomen van de reeds aanwezige bevolking of voor de collectieve financiën. Als de sociaal-economische kenmerken van immigranten gemiddeld overeenkomen met de thans in Nederland aanwezige niet-westerse immigranten, is er zelfs sprake van een negatief effect op de collectieve financiën.(CPB)

Ten overvloede en omdat één bron geen bron is; Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut, onderdeel vd KNAW, prikt hardnekkige fabel door – Migratie GEEN remedie tegen vergrijzing of arbeidstekort. (Seven):

Demos al in 2000: Migratie GEEN remedie tegen vergrijzing (..)Omdat die migranten zelf ook ouder worden, moeten we immers vers bloed blijven aanvoeren om het aandeel 65-plussers op 13,4 procent te houden. Van immigranten heeft men steeds grotere doses nodig om hetzelfde effect te bereiken. Zodoende zou de bevolking van Nederland in 2025 zijn toegenomen tot 27 miljoen, in 2050 tot 39 miljoen (dat komt eng dicht bij wat GroenLinks met Nederland voor heeft, Fub), en in 2100 tot 109 miljoen.

Deze absurde aantallen maken duidelijk dat migratie niet helpt tegen bevolkingsveroudering
migratie niet helpt tegen bevolkingsveroudering. Die veroudering vindt zijn oorzaak namelijk in processen die niets met migratie te maken hebben: primair de vruchtbaarheidsontwikkelingen (vroeger hoog, nu laag), secundair de sterfteontwikkelingen (steeds hogere levensverwachting). Het is overigens een misverstand om te menen dat de bevolking over 30 jaar �extreem oud� zal zijn. Veeleer is het zo dat de bevolking in het verleden �extreem jong� was en dat op dit moment nog steeds is. We zullen eenvoudigweg moeten accepteren dat die jonge structuur als gevolg van onze moderne patronen van sterven en kinderen krijgen nooit meer terugkeert. ”
DEMOS Februari 2000 – Migratie GEEN remedie tegen vergrijzing

Ondanks dat de cijfers aantonen dat de huidige immigratie niet gunstig is voor Europa en niet de doelen bereikt die politici beweren er mee voor ogen te hebben, blijven ze hun moorddadige propaganda verspreiden.

Timmermans die beweert dat er een homogene vermengde cultuur wereldwijd zal ontstaan, maar net als jij en ik weet dat daar in China of Afrika geen enkele sprake van is en hij dus slechts op Europa doelt en zelfs met oorlog dreigt als we ons niet laten wegneuken door moslims en negers:

En de misschien wel machtigste man van Europa, de Duitse minister van financiën Schauble die een omgekeerde eugenetica van wat de nazi’s voorstonden propageert. Waar de nazi’s een zuiver ras wilden, wil Schauble het Duitse ras wegvagen door Duitse vrouwen door moslims en negers te laten bevruchten. En dat dan zogenaamd om inteelt te voorkomen. Door nota bene islam en tribale Afrikaanse stamleden waar inteelt juist wijdverbreid is. De gotspe.

Inteelt. Diversiteit. Demografische, biologische termen.

Die termen zijn niet zomaar gekozen. Een van de architecten achter het binnenhalen van meer dan een miljoen moslims naar Duitsland binnen een jaar heeft de verdwijning van het Duitse volk op het oog. Duitsers moet zich niet meer onder elkaar voortplanten. Dat is inteelt. Er is nieuw, vers moslimbloed nodig. Waar Schauble mee bezig is, is een ontzagwekkend eugenetisch programma om het omgekeerde te bereiken wat Hitler wilde bereiken: De vernietiging van het Duitse ras. (Joost Niemöller)

In Elsevier staat een vrijwel gelijkluidend stuk van Syp Wynia, maar dat zit achter een betaalmuur, vandaar.

Ook Sarkozy laat niks aan de verbeelding over als hij opdracht geeft tot racial interbreeding. En voegt daar aan toe dat als men zich niet vrijwillig schikt, de staat het zal opleggen. “Het is geen keuze, het is een verplichting”. Arabieren hoeven dan weer niet te mixen van hem. Het eugenetische plan geldt alleen Europa.

Waar komt dit onzalige genocidale plan vandaan ?

Vaak wordt er gewezen op de Resolutie van Straatsburg, Olie voor Immigratie. De hele tekst staat op mijn oude blogje. Dat was in 1975, en in 1995 volgt dan de Barcelona Verklaring, zie mijn zelfde oude blogje. (Dat kun je naar mijn idee zien als een Franse aanvulling, de Fransen willen altijd laten zien dat zij ook belangrijk zijn en heus wel wat te zeggen hebben en het verbaast dan ook niet dat deze verklaring betrekking heeft op voornamelijk de vroegere Franse koloniën, de Mediterrane Unie)

Kern van beide is:

– Vrije moslim immigratie naar Europa
Respect voor de Islam door de EU gegarandeerd
Zowel de resolutie van Straatsburg als de Barcelona Verklaring borduren deels voort op oudere plannen. Richard Coudenhove-Kalergi zal bij een aantal van onze lezers wel bekend zijn (1923).
.

.

Het is een beangstigend idee dat de plannen van Coudenhove-Kalergi één voor één worden gerealiseerd. Hoewel de Oostenrijker zijn ideologie bijna honderd jaar geleden voor het eerst vorm gaf, lijken we tegenwoordig toe te werken naar de voltooiing van zijn wereldbeeld. De douane-unie en de monetaire unie zijn ondertussen al gefuseerd tot een al maar federaliserende EU. Ook Coudenhove-Kalergi’s visie omtrent een Amerikaanse Unie en een Aziatische Unie zijn al in zekere mate verwerkelijkt.

En wat te denken van de eindeloze legale en illegale migratiestromen waar Europa mee wordt geconfronteerd? Ook dit sluit naadloos aan op Coudenhove-Kalergi’s wereldbeeld. Is dit de werkelijke reden waarom de Europese elite weigert de massa-immigratie een halt toe te roepen?

Elke twee jaar wordt de Coudenhove-Kalergi prijs uitgereikt aan “leidende persoonlijkheden die met enorme toewijding werken aan de unificatie van Europa.” Twee bekende ontvangers van de prijs zijn niemand minder dan de Duitse bondskanselier Angela Merkel en de oud-voorzitter van de Europese Raad Herman van Rompuy. (Curiales)

Minder bekend is waarschijnlijk Earnest Hooton. In november 1941, nog voor de Verenigde Staten deelnemen aan de oorlog tegen Duitsland, stelde Hooton, tijdens zijn hele werkzame leven professor aan Harvard: ‘dat Duitsland, bij zijn definitie een “ziek land,” zou moeten worden verdelgd zoals we een pestuitbraak zouden verdelgen.’

During World War II, Hooton proposed to eradicate the German people by infiltrating them slowly with masses of non-European male immigrants, thereby breed “war strains” out of them

‘Males’ staat er in de quote. Dat klopt met wat we zien arriveren. Als je vindt dat je je te weinig voortplant kun je ook leuke Russische of Thaise dames importeren en een financiële stimulans en voorkeursbehandeling geven aan Europese mannen die er één of meerdere bevruchten. Dat levert echt geen ‘culturele’ problemen op, vrouwen zijn namelijk niet van de overheersende soort, maar passen zich aan om hun kindjes een zo goed mogelijke kans te geven. Daarbovenop deel je een voorkeursbehandeling uit voor eengezinswoningen waar de nieuwe paartjes hun ding kunnen doen en dan blijft je beschaving gewoon intact. Nu gaat in sommige gemeenten de helft van de huurwoningen naar indringers die ons genetisch gaan uitschakelen. Er komen scheepsladingen agressieve Afrikanen binnen, waarom geen vliegtuigen vol Thaise en Oekraïense dames ?

recept voor verkrachting

Het antwoord is even simpel als gruwelijk. Omdat je daarmee geen ras vernietigt. Ook kun je Nederlandse vrouwen aanzetten zich meer voort te planten, nu krijgt maar net de helft van Nederlandse vrouwen een kind(eren), en dat is niet omdat ze allemaal in de fabriek tewerkgesteld zijn, het merendeel houdt er een gemakzuchtig deeltijdbaantje op na.

Als bevolkingsgroei het probleem is, en dat wordt als centrale probleem gesteld, dan zijn er vele manieren, andere dan deze, om dat op te lossen. Allereerst geef je dan geen huizen uit een nota bene schaarse voorraad aan Aliens, maar stel je die ter beschikking aan je eigen jongelingen. Ghadaffi bijvoorbeeld had dat goed begrepen, pas getrouwde stelletjes kregen een gratis huis en ‘bruidsschat’, beginnerssubsidie zeg maar. Dan geef je een ruime kinderbijslag aan nakomelingen van het eigen volk, en regel je de zaken niet zo als nu in Nederland dat die fokpremie grotendeels aan mohammedanen toevalt. (Let wel, ik ben geen voorstander van ongebreidelde bevolkingsgroei, dat is een ander artikel, en dus terzijde)

Hooton schreef (nu heb je drie verschillende linkjes naar die man, dat moet toch een idee geven, ik kan hier moeilijk de hele tekst aanhalen…):

The Harvard University professor’s proposal called for genetically transforming the German nation by encouraging mating of German women with non-German men, who would be brought into the country in large numbers; and of German men, forcibly held outside of Germany, with non-German women. Ten to 12 million German men would be assigned to forced labor under Allied supervision in countries outside of Germany to rebuild their economies.

Nu kun je natuurlijk denken dat die Hooton een of andere gek was, omdat je nog nooit van hem gehoord had bijvoorbeeld. Maar laten we eens kijken dan naar wat er na WW-II gebeurde met Duitsland.

Hooton stond niet alleen in zijn idee om het Duitse (Germaanse) volk definitief uit te schakelen. Er is ook nog zoiets als het Morgenthau-plan.

Het bestond uit maatregelen die er voor moesten zorgen dat Duitsland nooit meer een oorlog zou kunnen beginnen. Dit zou moeten worden bereikt in drie stappen:

Duitsland zou moeten worden opgedeeld in twee (of meer) aparte staten.

Duitslands belangrijkste industriële centra en mijnbouwgebieden, waaronder Saarland, het Ruhrgebied en Opper-Silezië zouden onder internationaal beheer moeten komen, of worden geannexeerd.

Alle zware Duitse industrie zou ontmanteld of vernietigd moeten worden.

The Morgenthau Plan was a plan for the occupation of Germany after the Second World War that advocated extremely harsh measures. It was named after the Jewish Secretary of the Treasury Henry Morgenthau, Jr..

Het Hooton-Morgenthau-plan is dan wel niet precies als zodanig in werking gesteld, maar Duitsland werd inderdaad verdeeld in meerdere zones. In de Duitse grondwet werd vastgelegd dat Duitsland alleen nog maar militair mocht optreden ter verdediging van eigen grondgebied en NAVO-grondgebied. Een Amerikaanse vazalstaat dus. Zoals de meeste West-Europese staten huurlingen leveren voor de Amerikaanse koloniale macht, die altijd klaagt dat we niet genoeg Janitsaren offeren en als we niet jaarlijks braaf 2% van ons BNP aan het Amerikaanse militair-industriële-complex doneren en braaf deelnemen aan hun missies als de horigen die we zijn, dan krijgen we een reprimande en een rekening..

Duitsland na WW-II

Duitsland na WW-II werd inderdaad verdeeld. En bezet door de geallieerden, ieder nam een stukje voor zijn rekening:

De Belgen zaten vanaf 1946 in de Britse sector en onder Brits bevel. Ze controleerden een hele zone tussen Aken, Keulen, Soest, Siegen en Kassel, eerst als bezettingsmacht, vanaf 1949 met een andere taak : samen met de andere NAVO-landen(o.a. Nederland, maar dan pas vanaf 1963) en met de BRD het westen beschermen tegen “het rode gevaar”. (bron)

Dat was in die tijd allicht een begrijpelijke reactie, maar de uitwerking van het Morgenthau-plan had een gruwelijk effect (uit diezelfde wiki-link hierboven):

In de eerste van deze industriële plannen, getekend in 1946, stond dat de Duitse zware industrie moest worden teruggebracht naar 50% van het niveau van 1938 door de vernietiging van 1500 fabrieken.

De problemen die ontstonden door dit soort plannen werden snel duidelijk. Duitsland was lange tijd de industriële gigant van Europa geweest en de armoede daar hield het Europese herstel tegen. De voortdurende schaarste in Duitsland leidde tot grote uitgaven voor de bezettende machten, die de tekorten moesten opvangen. Met de voortdurende armoede en hongersnood in Europa en het begin van de Koude Oorlog werd rond 1947 duidelijk dat er verandering moest komen.

In 1945 en 1946 werden voedseltransporten van het Internationale Rode Kruis en het Vaticaan aan de noodlijdende Duitse burgerbevolking door de geallieerde bezettingsautoriteiten verboden en teruggestuurd.

Het resulteerde in een nieuwe hongerwinter in 46-47, dit keer in Duitsland. Zo kon het niet verder en in 47 keurde Truman het Marshall plan goed.

De CIA geeft op hun eigen site toe dat de Europese landen die aanspraak wilden maken op fondsen uit dat Marshall plan (11 miljard, dat is 0.3% van wat we aan ontwikkelingshulp besteed hebben de afgelopen 30 jaar) zich netjes met een plan moesten melden bij de VS en: “to draft a blueprint for European reconstruction. Sixteen nations responded, forming a Committee for European Economic Cooperation.” Het begin van de EU !

Marshall suggested that European countries in need of aid should join in drawing up a program for presentation to the United States. Great Britain and France invited twenty-two countries to participate in a conference to draft a blueprint for European reconstruction. Sixteen nations responded, forming a Committee for European Economic Cooperation. A report outlining general aid for the next four years was submitted to the United States on September 23, 1947 and reached Congress on December 19 as the European Recovery Act (ERA).

Het Marshall plan was een CIA plan: en resulteerde in de EU als tegenwicht tegen de Sovjet-Unie. Wat al sinds de Russische Revolutie de belangrijkste vijand van de Amerikanen was. WO-2 was daarin slechts een kort intermezzo, terwijl minstens een deel van de Duitse oorlogsindustrie gewoon in handen van de Amerikanen was. Veel van de oude nazi’s die de Amerikanen tot nut konden zijn werden in veiligheid gebracht in de VS middels ‘Operation Paperclip, weer via de eigen site van de CIA.

En de EU werd een voortzetting van het Derde Rijk, zelfde mensen, zelfde spelers, zelfde multinationals, zelfde conglomeraten. Bijna dezelfde doelstellingen. Als je even de fixatie op het Ariërschap en de Jodenhaat door Hitler vergeet, dat is wat Hitler’s fascisme tot nazisme maakte, dan was Hitler een fascist. Hitler zei zelf dat Ataturk zijn eerste leermeester was (raar he dat de EU, de voortzetting van het Derde Rijk, werkelijk alles accepteert van Turkije?), en Mussolini zijn tweede. Het Mussolini fascisme wordt ook wel aangeduid als ‘corporatisme’, zie het als een staat waar bedrijven het voor het zeggen hebben, een symbiose tussen. En leg nu eens de handelwijze van de EU met betrekking tot CETA en TTIP daarnaast. Dat ís de almacht van multinationale conglomeraten opgelegd door een dictatuur, de EU. Er zijn drie keer meer (90.000) lobbyisten in Brussel dan EU-ambtenaren (30.00). Meer nog dan met de Sovjet-dictatuur heeft de EU gemeen met het Mussolini fascisme. En die EU is de drijvende kracht achter de (moslim)migratie (*1). Reden 1 waarom de EU daar voorstander van is, en reden 2 waarom de EU daar voorstander van is.

Generaal Charles de Gaulle was van mening dat de oprichter van de EU, Jean Monnet, een CIA agent was.

The Telegraph:

For British eurosceptics, Jean Monnet looms large in the federalist pantheon, the emminence grise of supranational villainy. Few are aware that he spent much of his life in America, and served as war-time eyes and ears of Franklin Roosevelt.

General Charles de Gaulle thought him an American agent, as indeed he was in a loose sense. Eric Roussel’s biography of Monnet reveals how he worked hand in glove with successive administrations.

General Charles de Gaulle was always deeply suspicious of American motives
General Charles de Gaulle was always deeply suspicious of American motives Credit: Alamy

It is odd that this magisterial 1000-page study has never been translated into English since it is the best work ever written about the origins of the EU.

Nor are many aware of declassified documents from the State Department archives showing that US intelligence funded the European movement secretly for decades, and worked aggressively behind the scenes to push Britain into the project.

As this newspaper first reported when the treasure became available, one memorandum dated July 26, 1950, reveals a campaign to promote a full-fledged European parliament. It is signed by Gen William J Donovan, head of the American wartime Office of Strategic Services, precursor of the Central Inteligence Agency.

The key CIA front was the American Committee for a United Europe (ACUE), chaired by Donovan. Another document shows that it provided 53.5 per cent of the European movement’s funds in 1958. The board included Walter Bedell Smith and Allen Dulles, CIA directors in the Fifties, and a caste of ex-OSS officials who moved in and out of the CIA.

Enfin, Anyways. Ik wandel misschien wat te uitgebreid van de EU die bewust (moslim)migratie bevordert naar de invloed van de VS op die EU. Dat maakt het artikel extra lang en onoverzichtelijk, maar het kan helaas niet los van elkaar gezien worden. Wie voert er oorlog in onze islamitische achtertuin en jaagt al die moslimmigranten onze kant uit ?

Het is onbestaanbaar dat de EU de immigratie niet zou kunnen stoppen:

Waar zetelt het huidige corporatistische fascisme, wat we tegenwoordig benoemen als ‘de Globalisten’ ?

Welke twee landen zijn de enige bedreiging voor de hegemonie van de VS als ze gaan samenwerken ? (naast eventueel China, en dat gedonder staat ook op uitbreken, maar valt buiten de scope van dit stuk)

Antwoord op de tweede vraag: Het eeuwige Wirtschafstwunder waar wij de meest slimme deelprovincie van zijn; Germanië, en onze droomconcubine; het in- en in-Europese Rusland met zijn grondstoffen en landmassa. De gigantische hetze tegen Rusland, dag in dag uit op elk MSM kanaal, is volledig te verklaren met dit in het achterhoofd.

Daarom moeten de Europese volkeren stuk. We staan in de weg van de Globalisten. We hebben een eigen mening, we willen onze democratie zo invullen dat we het daadwerkelijk zelf voor het zeggen hebben. Wat is een betere remedie tegen zelfstandige vrije burgers dan de bevolking van de natiestaten waar die burgers in die rol konden groeien vanaf de eerste stadstaten in Europa, homeopathisch te verdunnen (zoals Baudet het voorzichtig uitdrukte) te genocideren en vervangen.

De corporatistische globalisten willen gehoorzame slaven zonder zelfstandig denkvermogen, zodat hun macht onbedreigd blijft. De ideale ingrediënten om het Europese ras dan mee te verdunnen uit te roeien zijn dan logischerwijs mensen die niet kunnen denken, het gemiddelde IQ in Afrika is 75, én mensen die niets liever willen dan niet-zelf-denkende-slaaf te zijn, islam betekent onderwerping en niet vrede. Een geliefde moslimnaam voor veel jongetjes, Abdullah, betekent ‘slaaf van allah’. Moslims ontlenen (een deel van) hun trots aan hun slaaf-zijn. Zulke onderdanen wenst elke Beatrix machthebber zich wel.

Dan heb ik de VN en Goldman Sachs (en daar mag je meerdere grootbanken voor lezen) nog niet genoemd. Peter Sutherland is één van die mensen die eerst directeur van Goldman Sachs was en nu VN secretaris voor immigratie is:

Het aantal lieden dat vanuit Government Sachs topposities verworven heeft in de EU en de Amerikaanse regering (ook nu weer onder Trump) is te talrijk om hier nu te benoemen. Diezelfde VN is van mening dat Europa behoefte heeft aan 60 miljoen immigranten. Dat is de doodsteek voor het Europa zoals we het kennen en in duizenden jaren gegroeid is. En dat weet de VN ook heus wel, en dat maakt dat het opzet is.

De EU is slechts het uitvoerende orgaan. En dat kunnen wij niet wegstemmen. Toen we dat deden in 2005 werden we overruled. Toen de Fransen dat deden in 2005 werden ook zij overruled, nota bene samen met Duitsland hét kernland van die EU. Het nietige Ierland moest net zo lang stemmen tot de uitkomst ‘ja’ was. Toen de Grieken een premier kozen die weigerde de opgelegde eeuwigdurende schuldslavernij te accepteren, installeerde de EU een andere premier bewindvoerder voor die provincie. Een voormalig directeur van Government Sachs. Toen Silvio Berlusconi dacht te kunnen protesteren tegen aan Italië opgelegde winstnemingen, stelde de EU Mario Monti aan, ook Goldman Sachs. Die gozer die 80 miljard euries per maand verzint met een druk op de knop, Mario -Weimar- Draghi, u raadt al waar die vandaan komt zeker. En de maoïstische ex-EU-commissaris Manuel Barroso ging na zijn EU-carrière naar ?

We zijn bezet zonder dat er geweld aan te pas kwam. Tenminste, als je geestelijk geweld, indoctrinatie en propaganda niet als geweld kwalificeert. En dat geestelijk geweld gaat ver. Beweren dat je in een democratie woont, maar zodra je als volk in merendeel tegen iets stemt, dan komt die democratie toevallig even niet zo heel goed uit. In alle andere gevallen is ‘democratie’ natuurlijk prachtig. Zo kun je bijvoorbeeld met 200 activistische fanatici, die hier niet eens hun ‘roots’ hebben, onze meest kernachtige traditie overboord kieperen. Een of andere gek uit Ghana bepaalt in ene wat er in Tietjerksteradeel gebeurt, dat verzin je niet. Ons meest prominente ‘VOLK’sfeest. U weet wel, die oude man met die witte baard en dat donkere figuur die in de hele Noordelijke hemisfeer in mythen voorkomen in de wintertijd, en al ver voor onze Joods-Christelijke beschaving een aanvang nam.

Het moet allemaal weg.

 

Ter afsluiting:

(1) Zie:

Die EU deelt zelf folders uit aan onze moordenaars hoe ze hier het beste naar toe kunnen komen.

NGO’s smokkelen immigranten naar Europa op een industriële schaal

Libië zegt dat de vlootoperatie van de EU migranten aanmoedigt

NGO schepen voor de kust van Libië zouden op zijn minst minimale regels kunnen respecteren

Ngo’s verdacht van hulp aan mensensmokkelaars: Italiaanse justitie breidt onderzoek uit

Frontex haalt zwaar uit naar ngo’s: “Ze werken samen met smokkelaars om migranten over te zetten”

NGO: Just 13 Per Cent of Migrants in Europe Actually Fleeing War

Enkele vragen die Theo Francken zeker aan Artsen Zonder Grenzen moet voorleggen

Het is de EU die een Olie-voor-immigratie-pact heeft gesloten.

De Barcelona-Verklaring is op initiatief van de EU.

Het is de EU die ‘reisgidsen’ voor migranten uitdeelt.

Het is de EU die het volume van de invasie uit Libië vaststelt.

Meer leesvoer:

https://www.cpb.nl/persbericht/329217/immigratie-niet-effectief-tegen-vergrijzing

https://sevenxseven.wordpress.com/2012/04/25/knaw-demos-ontmaskert-linkse-fabel-migratie-geen-remedie-tegen-vergrijzing-of-arbeidstekort/

http://fubarfubar.blogspot.nl/2013/01/labour-vernietigt-engeland-met-opzet.html

http://www.dailymail.co.uk/debate/article-2104550/Mass-immigration-Labour-tried-destroy-Britishness.html

http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/law-and-order/6418456/Labour-wanted-mass-immigration-to-make-UK-more-multicultural-says-former-adviser.html

Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Volg ons dan nu op Telegram via > deze link < !

Doe mee met 1.214 andere volgers

De redactie van deze site modereert niet de reacties op voorhand, opdat u openlijk en direct met elkaar kunt discussiëren. U bent zelf verantwoordelijk voor wat u schrijft in het reactieveld. Het recht om de wet te overtreden, het oproepen tot moord, doodsverwensingen en dergelijke, is echter voorbehouden aan de redactie. Als we dan toch voor de rechter moeten verschijnen, staan we daar liever zelf dan dat we gedwongen worden uw e-mail-adres en IP-nummer af te geven onder bedreiging van overheidsgeweld. Dus houd je een beetje in of wees creatief.

About Fubar (10115 Articles)
Na meer dan 10.000 kortere en langer artikelen op dit blog en 10.000 op andere blogs ga ik langzamerhand afscheid nemen. Dit blog is in goede handen. De populariteit én onbemindheid nemen in gelijke mate toe. Een mooiere bevestiging van onze onafhankelijkheid kunnen we niet wensen. Ik blijf meekijken, en af en toe wat publiceren, maar andere projecten roepen...

24 Comments on De genocide die de EU op de Europese bevolking pleegt, is gepland

 1. skeeter // april 6, 2017 om 06:30 //

  Hey Fub, je weet natuurlijk net als ik dat “democratie” een wapen is dat net als kern wapens beter niet in verkeerde handen kan vallen.

  Liked by 1 persoon

 2. Ik reageer nooit, maar moet zeggen top artikel.

  Ikzelf wist dit allemaal al lang, maar voor ‘normies’ is dit een goede ‘red pill’.

  Liked by 1 persoon

 3. Vergrijzing los je op door de bevolking te stimuleren om meer kinderen te hebben, niet door een massa Arabieren binnen te halen. Iedereen zou minstens drie kinderen moeten hebben, alleen al om de “leiders” tegen te werken.

  Like

 4. Geweldig artikel, Fubar. Indrukwekkende analyse van ons grootste probleem dat mij (65) vrijwel dagelijks doet verzuchten: ‘Blij dat ik over de helft ben”… overigens wel pa van vier en opa van acht witte wereldburgers. Maar ja, die vonden mij allemaal ‘nogal racistisch’.

  Liked by 2 people

 5. …vinden… (tegenwoordige tijd bedoeld, per ongeluk in o.v.t. geschreven)

  Like

 6. Feniks // april 6, 2017 om 11:21 //

  Complimenten voor deze heldere uiteenzetting!

  Like

 7. ieznogoedh // april 6, 2017 om 12:17 //

  Een vrouw die met een mislim of een neger gelegen heeft is voor mij haram!

  Liked by 1 persoon

 8. Pegida-demonstratie
  9 April 2017 om 14:00 uur op de Vismarkt in Groningen
  http://pegidanederland.com/as-demonstratie/default.html
  https://www.facebook.com/nederlandpegida/

  Like

 9. Reeds begin jaren ’80 poneerde ik : ” De grootste vijand van een Democratie is DE democratie !!! ” Die vernietigt uiteindelijk zichzelf.
  Na de val van de Muur heb ik gezegd : ” En nu hebben we een nieuwe vijand De Islam !!! ”
  Helaas zijn mijn beide voorspellingen uitgekomen.

  Liked by 1 persoon

 10. Tijl Uylenspiegel // april 6, 2017 om 16:45 //

  Met stijgende verbazing dit artikel gelezen. Een razend knap stukje werk, mijn welgemeende complimenten derhalve!
  En dan de inhoud, veel vaker dan me soms lief is heb ik zitten denken wat toch de reden kan zijn geweest dat men is overgegaan tot het importeren in die ontzagwekkende aantallen immigranten uit met name islamitische landen maar ik kwam nooit tot een enigszins allesomvattend antwoord, ik was kennelijk te klein in mijn denken, ik dacht aan Nederland en veel minder aan Europa als totaal en dat was een kapitale fout. Beangstigend is het wel. Want nadat we nu dus de oorzaak boven tafel hebben rijst de vraag; wat ertegen te doen? Of beter WAT zou je ertegen kunnen doen? Want met praten ga je het duidelijk niet redden. Maar wat dan? Een opstand is ondenkbaar kijk maar naar het grote aantal mensen dat D66 of GroenLinks stemt. Vraag is dus wat dan? Wachten op een politicus die dit bekendheid gaat geven en leiding gaat geven om dit inktzwarte scenario te keren? Die komt te laat, we zijn al zover heen dat op een vreedzame manier stoppen of terugdraaien al geen optie meer is.
  Ik ga het artikel gewoon nog een paar keer lezen en het laten indalen. Wie weet gaat het licht een keer bij mij aan.

  Like

 11. @ojjo // april 6, 2017 om 10:21 //

  De vergrijzing lost zich zelf op binnen circa 15 jaar, dan zijn bijna alle babyboomers het hoekje omgegaan. Het is de economie die alleen gebaad is bij groei, geen groei = stilstand, vandaar dat bijna elk jaar de prijzen, huren ect omhoog gaan. Elke asiel parasiet brengt geld in het overheidslaadje door huisvesting, opvang en nu weer actueel opvang voor uitgeprocedeerde parasieten ect. Wie gaat dit betalen jij en ik en miljoenen andere Nederlanders, lees het boek van Pieter Lakeman : Binnen Zonder Kloppen”…

  https://docs.google.com/file/d/0Bz9dtt0GCc7xVEV2RV8tbTlhNHc/edit

  Liked by 1 persoon

 12. polderboy // april 6, 2017 om 18:07 //

  In Turkije zitten inmiddels zeker 100 mensen uit Nederland vast:
  http://www.reuters.com/article/us-turkey-referendum-netherlands-idUSKBN17821W?feedType=RSS&feedName=worldNews&utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+Reuters%2FworldNews+%28Reuters+World+News%29&&rpc=401

  Die interneringskampen van vriend Erdogan, waar al ruim 100.000 mensen zitten, zullen binnenkort de critici van Brussel ook wel in grote getale op de trein naar toe gezet worden.
  Maar buiten die kampen is het leven ook geen pretje, als je als je daar niet van het juiste ras of geloof bent.

  Like

 13. polderboy // april 6, 2017 om 19:08 //

  Zijn er maar een paar die vast zitten in Turkije, en mag niet van de wet, zegt Groenlinks, die vindt dat “we pal moeten staan”.Ik neem aan alweer “alle mannen hand in hand”:
  http://www.telegraaf.nl/binnenland/27952334/__Turkse-NL_ers_vast_in_Turkije__.html

  Erdogan ondertussen: “Het centrum van Nazisme, Europa is een rottend continent.”
  http://www.digitaljournal.com/news/world/europe-a-rotting-continent-says-turkey-s-erdogan/article/489708

  Oh van Oijk, vooral beleeft blijven hoor, “rottende nazi” dat je bent.

  Liked by 1 persoon

 14. Geweldig goed artikel met alle links die je maar wilt over dit onderwerp.
  Zouden Geert en Thierry dit al gelezen hebben?

  Misschien wil iemand de link of anders de gecodeerde vorm hiervan op de Twitter tijdlijn van Geert of Thierry sturen.
  Tinyurl.com kan hierbij helpen, anders een truukje als deze die ook door een aantal andere spamfilters komt:

  https://feeeniks.org/2017/04/06/de-genocide-die-de-eu-op-de-europese-bevolking-pleegt-is-gepland-2/

  Met als tekst eronder: vervang in de link de tekst “eeeniks” eventjes door “enixx” om de link te laten werken.

  Like

 15. Kijk eens aan, het is tegen de wet:

  The Great Replacement is not a concept, it is not a notion, and it is not a theory: it is only the coining of a name for the most important phenomenon to affect Europe in the last fifteen centuries: namely, the replacement of its population and the changing of people.23

  This is in direct contradiction to international laws that protect against the destruction, “in whole or in part,” of distinct national, ethnic, racial, or religious groups. What is really at stake is the actual survival of European indigenous peoples as distinct and numerical majority ethnic groups in their own nations and the preservation of the historic European homeland.

  Uit:
  http://www.eurocanadian.ca/2017/04/the-coming-civil-war-in-europe.html?utm_campaign=shareaholic&utm_medium=twitter&utm_source=socialnetwork

  Liked by 1 persoon

 16. Feniks // april 7, 2017 om 02:25 //

  @fubar

  Ik heb het artikel coming civil war in europe gelezen.
  Volgens armstrongeconomics is een burgeroorlog onvermijdelijk.
  Crash and burn..

  Like

 17. Fantastisch artikel Fubar, natuurlijk wist bijna elke islam criticaster dat dit speelde het beoogde EU asiel en immigratiebeleid is er op gericht om alle nationale identiteiten van de Europese natie volkeren te vernietigen zoals Coudenhove-kalergie het voor ogen had. Maar jouw artikel zet het allemaal netjes gedocumenteerd op een rijtje, bedankt hiervoor.

  Like

 18. Na de propaganda in Het Parool ten faveure van het ridicule onderzoek van de linkse subsidieslurper Crul, reageren de lezers van dat voormalige verzetskrantje.
  http://www.parool.nl/opinie/-autochtoon-in-amsterdam-loopt-voortdurend-op-eieren~a4483296/
  De teneur: autochtonen worden bestolen, gediscrimineerd en onheus bejegend door onze import medelanders.

  Like

 19. HUIDIGE ACTUELE GESCHIEDENISLES…….verplichte voerstof voor elke UNI en Middelbaar onderwijs, verdeel deze les over Europa zoveel mogelijk op allerlei andere sites.
  Mijn compliment voor deze zeer goede samengestelde opsomming, hier ging veel werk inzitten!
  En geeft een duidelijk beeld over onze ondergang van het oude continent Europa.
  Ook moet ik ineens aan Atlantis denken.

  Liked by 1 persoon

 20. Dit is op Mijn Blog magilando herblogden reageerde:
  … …

  Like

 21. Over de Amerikaanse invloed op de vorming van de EU:

  Like

 22. ssheinrich1923 // mei 11, 2018 om 12:00 //

  Er is sprake van het leger in Duitsland binnen 5 jaar in gaat grijpen! Dit kan zo niet doorgaan! Mooi dat iedereen inbegint te zien dat het fout gaat lopen,maar we moeten de ware vijand, die ons enorm haat,herkennen, het zionistische internationale jodendom! Zie het youtube intervieuw filmpje , met de joodse Barbera Spectra! Daarin geeft ze toe, dat de joden hier een grote rol in spelen, Europa moet multi culti worden. Ook de rol van Soros is niet koscher! En Hooten en Morgentau waren ook joden, Kalergie was zionist, met een joodse getrouwd!
  We zullen spoedig om een man als Hitler roepen, die had toen al gezien waar het heen ging en had gelijk! Daarom wordt hij zo gedemoniseerd door de in zionistische handen zijnde media!

  Like

 23. Een oogopener

  Orthodox Easter 1944. USA, GB were murdering their Christian Allies

  https://russia-insider.com/en/orthodox-easter-1944-usa-gb-were-murdering-their-christian-allies/ri26812

  Like

7 Trackbacks / Pingbacks

 1. Nick Griffin at EU Parliament over European genocide – ((( ))) – Fenixx.org
 2. Recordaantal moslimnegers valt Europa binnen tijdens Pasen met behulp van Collaborateurs – Fenixx.org
 3. Een blonde meid is op haar Marokkaan voorbereid – Fenixx.org
 4. Europeanen willen dat nationale overheden beslissen over immigratie, en niet de EU – Fenixx.org
 5. Mega-criminaliteit asielzoekers | politie schuift alles onder het moskeetapijt – Fenixx.org
 6. De oorlog tegen Blanken in de reclame | Nageltjes
 7. Over ismen – Home

Reageer ook

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s