Nieuw

Toegevoegde waarde?

We mopperen met z’n allen aardig wat af met betrekking tot de multiculturele samenleving, misschien moet een mens zo nu en dan ook eens kijken naar de toegevoegde waarde zo die er al is. Zoals ik al vaker gememoreerd heb was het Willem Drees die in 1950 vond dat Nederland vol was, letterlijk dan. En om te voorkomen dat we nog voller zouden raken werden met name jonge stellen gestimuleerd te emigreren. Nou zullen die jonge stellen niet veel stimulans nodig gehad hebben, zo lekker ging het niet in ons land. Er was een chronisch gebrek aan woonruimte en naar het zich liet aanzien zou het nog wel een paar decennia duren voordat daar werkelijk verbetering in zou komen. Er was wel werk maar dat werd nou niet bepaald ruimhartig beloond, de gewone arbeider verdiende teveel om te sterven en te weinig om te leven. Jonge stellen moesten noodgedwongen inwonen bij een van de (schoon)ouders, je kunt je er vandaag de dag nog nauwelijks iets bij voorstellen. De stimulans door de regering had dus effect, in de periode 1947-1963 bereikte het aantal overzeese emigranten uit Nederland een peil van 410.000, van wie de meerderheid naar Canada (147.000), Australië (119.000) en de Verenigde Staten (76.000) ging. De overige emigranten (68.000) vestigden zich in Zuid-Afrika, Nieuw-Zeeland of Brazilië. Dat lijkt nu met de toestroom van miljoenen uit (Noord)Afrika misschien niet zoveel maar afgezet tegen de bevolking van Nederland op dat moment van 10 miljoen was het natuurlijk enorm. Daarbij moet je meewegen dat het met name jonge stellen waren dus dat moet een flinke rem zijn geweest op de geboortes want we moeten niet vergeten dat geboortebeperking destijds nog niet of nauwelijks bestond. Extra wrang is natuurlijk dat vanaf 1960 de werkgelegenheid dermate aantrok dat er arbeiders geïmporteerd moesten worden, gastarbeiders noemden we dat toen nog. In eerste instantie waren dat vaak Italianen en Spanjaarden maar toen de animo daarvoor onvoldoende was ging men verder naar Turkije en Marokko. In eerste instantie waren het bedrijven die arbeiders in het buitenland ronselden, zij zochten en vonden laaggeschoolde arbeiders. Pas later nam de overheid het heft in handen en werden wervingscontracten met landen gesloten. Bizar is natuurlijk dat de bevolking inmiddels al was gegroeid naar 11 miljoen, 1 miljoen meer dan in 1950! Maar in 1960 hoorde je niemand er meer over dat ons land vol was, jazeker kinderen leerden op school dat Nederland het meest dichtbevolkte land ter wereld was maar er werd in alle talen over gezwegen of, en zo ja wat daartegen ondernomen moest worden. Afijn het verdere verloop kennen we allemaal wel zo’n beetje, de Italianen en Spanjaarden gingen terug, de concurrentie met Turken en Marokkanen zal daar ongetwijfeld debet aan zijn geweest.

Regeren is vooruitzien zegt men vaak, in het heden zien we al dat onze politici daar grote moeite mee hebben en dat was destijds zeker niet minder. Zo liet men gastarbeiders ook sociale premies afdragen. Een kind kan bedenken dat je ze dan ook niet kunt uitsluiten van onze sociale verworvenheden. Nou ja een kind kan dat, voor een politicus was dat kennelijk te hoog gegrepen. Nou deden de nieuwkomers om ze zo maar eens te noemen vaak zwaar en vuil productiewerk, en het is niet meer dan logisch dat mensen dan eerder ziek of geblesseerd raken, dus ja dat werd dan ziektewet en in het uiterste geval afkeuring. En ja erg sociaal is het niet om ze dan terug te sturen, inhumaan zou je zelfs kunnen stellen. Nou lijkt het op het inschoppen van een open deur maar als men verder niets had gedaan zouden er toch een hoop van deze mensen teruggegaan zijn ware het niet dat premier den Uyl het wel zo humaan vond om ‘gezinshereniging’ toe te staan. Tja en toen hadden we de poppen aan het dansen. En in plaats van het bevorderen van emigratie kwam er zodoende een hele nieuwe immigratie op gang. En dat alles in een tijdsbestek van nog geen 20 jaar! Van de export van autochtonen naar de import van allochtonen. Je verstand staat er bij stil! Destijds kende men de naam ‘volksvervanging’ nog niet maar in feite was dat wat er gebeurde. Let wel, ik trek de bezorgdheid van Willem Drees niet in twijfel, ik denk dat de man de beste intenties had maar zijn socialistische opvolgers waren niet van die zieners om het maar eens heel voorzichtig te zeggen. (Onbegrijpelijk was het dan ook voor mij om erachter te komen dat Pim Fortuyn een groot bewonderaar van den Uyl was).

Terug naar de kop van mijn artikeltje; “Toegevoegde waarde”.

Wat is die toegevoegde waarde of beter nog; is er wel een toegevoegde waarde?  Nou ik zal maar gewoon eerlijk zijn, ik heb mijn hersens gepijnigd ik zou er geen voorbeeld van kunnen geven, niet eens iets wat in de buurt komt. We hebben religieuze achterlijkheid geïmporteerd! Terwijl hier vanaf de vroege jaren zeventig de kerken leegliepen werden er in omgekeerde volgorde moskeeën voor in de plaats gebouwd, dat schiet dus niet op zo! Ben je eindelijk verlost van het een krijg je het ander er voor in de plaats. In het begin zal het nog wel iets vertederends gehad hebben, religie werd nog als iets vredelievends gezien, wisten wij veel. Nou ja daar zijn we in de loop der tijd wel achtergekomen, ritueel slachten, mannen met meerdere vrouwen(en kinderen), besnijdenis van jongens én meisjes ik hoef het u allemaal niet te vertellen.

Onze emigranten deden het inmiddels erg goed in hun nieuwe land, zeker ook zij klitten erg bij mekaar in het begin, maar zij sloten anderen niet buiten, ze integreerden in razend tempo. Nou hadden zij het natuurlijk verhoudingsgewijs ook niet zo moeilijk, zij kwamen in een cultuur die zeer nauw verwant was zo niet hetzelfde als waar ze vandaan kwamen. Hoe anders was dat met mensen  uit Noord-Afrika, een groter verschil is nauwelijks denkbaar. Nou hadden de nieuwkomers daar een vrije keus in om hier te komen, dit in tegenstelling tot de autochtone bevolking. Maar alle commentaar werd de pas afgesneden, zodra je iets kritisch zei over de immigranten was je al gauw een racist of misschien zelfs wel een fascist, of zoals Marcel van Dam zei; een minderwaardig mens! Zo ver ging dat.

Dus ja, daar zitten we dan. En terwijl we nog niet het begin van een oplossing hebben voor het ontstane probleem is er nu een tweede golf ontstaan, dit keer geen ongeschoolde arbeiders, dit keer mensen die beweren op de vlucht te zijn.

Misschien dat ik daar in een volgend artikeltje wat verder op inga, eerst ben ik wel benieuwd of een van de lezers wel een toegevoegde waarde weet die ik wellicht over het hoofd heb gezien.

Doe mee met 8.266 andere volgers

De redactie van deze site modereert niet de reacties op voorhand, opdat u openlijk en direct met elkaar kunt discussiëren. U bent zelf verantwoordelijk voor wat u schrijft in het reactieveld. Het recht om de wet te overtreden, het oproepen tot moord, doodsverwensingen en dergelijke, is echter voorbehouden aan de redactie. Als we dan toch voor de rechter moeten verschijnen, staan we daar liever zelf dan dat we gedwongen worden uw e-mail-adres en IP-nummer af te geven onder bedreiging van overheidsgeweld. Dus houd je een beetje in of wees creatief.

About Tijl Uylenspiegel (496 Articles)
Tijl denkt altijd eerst goed na voor hij iets stoms zegt.

61 Comments on Toegevoegde waarde?

 1. Tijl Uylenspiegel // november 23, 2016 om 17:52 //

  Bij het teruglezen van mijn zojuist gedropte artikeltje zag ik dat ik een complete groep over het hoofd had gezien maar in plaats van mijn hele stukje te herzien doe ik het dit keer met een toevoeging gekopieerd van Wiki. (Ook Tijl is zo nu en dan een beetje gemakzuchtig 🙂 )

  Met de onafhankelijkheid van Suriname in 1975 wilde de Nederlandse regering meteen een einde maken aan het staatsburgerschap van Surinamers, om extra migratie te voorkomen. De nieuwe Surinaamse regering ging hier niet mee akkoord. Uiteindelijk werd een overgangsregeling van vijf jaar overeengekomen. Van 1975 tot 1980 bleef vrij verkeer van personen tussen Nederland en Suriname bestaan. Deze overgangsregeling leidde juist tot waar Nederland zo bang voor was: een grote stroom migranten. Surinamers hadden de indruk dat Nederland zijn deuren voorgoed voor hen zou sluiten. Dit deed velen besluiten van de ‘laatste mogelijkheid’ gebruik te maken, eerst vlak voor de onafhankelijkheid in 1975 en daarna vlak voor het aflopen van de overgangsregeling in 1980. Van 1973 tot en met 1980 zijn er volgens het CBS een 120.000 mensen geboren in Suriname naar Nederland gemigreerd terwijl er 14.000 mensen uit Nederland naar Suriname vertrokken. In totaal zouden 249.000 Surinamers emigreren naar Nederland van 1973 t/m 2013 en vertrokken er weer 64.000 hetgeen een netto-immigratie overleverde van 185.000.[4][5] De Surinaamse gemeenschap in Nederland telde op 1 januari 2011 volgens het CBS 345.000 leden (eerste en tweede generatie allochtonen), waarvan 184.000 geboren in Suriname. Een relatief groot deel kwam terecht in de Bijlmermeer, een in de jaren zestig gebouwde ‘model’wijk met veel hoogbouw, die landelijk een zekere beruchtheid zou krijgen vanwege haar desolate ruimtelijke ordening en sociale problemen.

  Like

 2. Tijl Uylenspiegel // november 23, 2016 om 17:54 //

  Knap hè, een regeling maken die precies het tegenovergestelde doet van wat je voor ogen had. Ja daar moet je voor gestudeerd hebben!

  Liked by 2 people

 3. Niet alleen Den Uyl was schuldig aan de wet inzake recht op gezinshereniging, maar met name de VVD. Ik kan me nog goed herinneren dat een goede kennis van mij, wijlen Ir. P.M. Vrijlandt uit Hilversum indertijd een hoofdbestuursvergadering van de VVD bijwoonde waar dit onderwerp ter discussie en ter stemming kwam. Nu waren dat indertijd nog grotendeels nog conservatieve lieden en die moesten er, tot groot afgrijzen van de progressieve Hans Wiegel, helemaal niets van hebben. Diep teleurgesteld toog Wiegel terug naar Den Haag. Doch een dergelijke bestuurlijke afkeuring durfde hij echter niet op te biechten bij zijn goede vriend en PvdA-collega Joop den Uijl. Dezelfde, die hij ooit nog in een satire wegzette als zijnde Sinterklaas vanwege de grove verspilling van onze gemeenschapsgelden. Doch dit nog steeds zo bejubelde ‘orakel van Liouwerd’ pleegde echter hoogverraad bij zijn eigen VVD-hoofdbestuursleden en stemde, ondanks een maal NEE, met zijn 34 andere VVD-kamerleden vóór deze, zo bleek later, vóór deze gezinshereniging zonder enige aanpassings- of integratieverplichting. Pas in 2004 deed oud-minister Verdonk alsnog een poging met een verplichte inburgeringswet om de kansarmoede en alle hieraan gepaard gaande bekende ellende met terugwerkende kracht tegen te gaan. We weten nu ruim 40 jaar later, welke rampspoed deze VVD/PvdA coalitie ons toen heeft bezorgd !

  Like

 4. Esperanza // november 24, 2016 om 00:45 //

  Walgelijk! Mijn bloed kookte vanavond bij het het aanzien van VARA goorlap Pauw waar Haye van der Heyden het vuur aan de schenen gelegd werd omdat Haye de moed heeft om sympathie en waardering voor Wilders uit te spreken. Haye van der Heyden, held!

  Like

 5. Voor wie het niet wil beseffen is er altijd nog een Joop over.

  Like

 6. Esperanza // november 24, 2016 om 00:53 //

  Gelukkig was Saskia Belleman d’r om nog een beetje evenwicht te brengen,

  Like

 7. Tijl Uylenspiegel // november 24, 2016 om 00:56 //

  Ik zal even kijken of ik het terug kan vinden, Haye van der Heyden is toch een acteur of zit ik ernaast?

  Like

 8. Dit Esperanza ?

  Like

 9. Esperanza // november 24, 2016 om 01:48 //

  @Fub

  Niet alleen dat, Fub, het item met Haye was in het geheel een walgelijke vertoning, en ook wat zich daarna afspeelde met dat nieuwe Marokkaanse troetel actreuteltje..
  Haye zelf leek ook met stomheid geslagen zoals hij de rest van het programma sprakeloos uitzat. Moest daarna bijna over mijn nek van de smiechterige tronie met dat fake blij-gezellige lachje van Pauw. Om van glibber Spong maar niet te spreken.

  Like

 10. Tijl Uylenspiegel // november 24, 2016 om 01:50 //

  Ja het was de Haye van der Heyden die mij voor de geest kwam bij het horen van de naam, hij heeft ooit in een grijs verleden ook als acteur gewerkt maar schijnt tegenwoordig als regisseur zijn brood te verdienen. Bijzonder wel, hij zegt alleen sympathie te hebben voor Wilders en de democratische stroming die daarmee op gang is gekomen maar tegelijkertijd zegt hij nog niet te weten waar hij op zal stemmen. Maar zelfs het voelen van sympathie is al voldoende om alle goedmenschen tegen je in het harnas te jagen.
  Het meest bijzondere is echter naar mijn idee Spong, als ik het me goed herinner heeft Pamela Hemelrijk na de afrekening met Pim Fortuyn hem bijna gesmeekt het stokje over te nemen. Dat heeft hij zoals we allemaal weten niet gedaan, maar kennelijk was de keuze van Pamela minder goed dan dat ik destijds aannam. Dat zou zomaar kunnen want ik had haar erg hoog zitten en las haar columns zoals een ouderling de bijbel leest.

  Like

 11. Tijl Uylenspiegel // november 24, 2016 om 01:54 //

  Wel verdomme, nou wordt het hele artikeltje waar ik bloed zweet en tranen op heb zitten ploeteren helemaal ondergesneeuwd en on top of that doe ik er zelf nog aan mee ook! 😦
  Wat een narigheid!

  Liked by 2 people

 12. Tijl Uylenspiegel // november 24, 2016 om 01:59 //

  Ja zie je wel, ik dacht het al maar ik heb het voor de zekerheid maar even opgezocht, hij heeft een relatie gehad met Sylvia Millecam…. ik ben jaloers! Hij heeft trouwens best een ouwe kop voor iemand van 59. Maar daar ging het hier natuurlijk niet over.

  Like

 13. Esperanza // november 24, 2016 om 02:12 //

  Valt wel mee, Tijl, het koesteren van de geïmprteerde religieuze achtelijkhieid waar je in je stukje over spreekt wordt prima geïllustreerd in pvda vara vehikels met grootverdienende links lullend rechts vullende presentatoren als Pauw en van Nieuwkerk.

  http://www.petersmulders.nl/preview.php?id=470042

  Like

 14. Tijl Uylenspiegel // november 24, 2016 om 02:23 //

  Nou vooruit dan maar, ik zal je op je woord geloven als je dan maar nooit meer liegt 🙂

  Like

 15. Tijl Uylenspiegel // november 24, 2016 om 02:35 //

  Trouwens, vergeet Paul Witteman niet in je rijtje Linkse grootverdieners hè? De man is inmiddels 70 maar heeft nog steeds een wekelijks programma op de treurbuis en AOW gerechtigd of niet, ik maak me sterk dat hij ook dat niet voor niks doet. Niet dat hij het nog nodig zal hebben want die moet inmiddels meer dan miljonair zijn.

  Like

 16. Tijl Uylenspiegel // november 24, 2016 om 02:42 //

  Hierzo, zie ik hem eerst met die Chevrolet barrel staat er verderop een foto van zijn boot de “Whiteman” een niet zo subtiele verwijzing naar zijn broeder in het kwaad, en dat zou nog niet zo erg zijn maar het is een mooiere dan de mijne!

  Like

 17. Tijl, maar als ik het eerlijk mag zeggen, en het is laat en niemands die het ziet, ik vond het een beetje raar artikel. Ha! Dacht ik enthousiast, Tijl heeft de toegevoegde waarde ontdekt! Van de mohammedanen alhier! Dat moet een waar mirakel zijn, dacht ik. Want in mijzelf zag ik niets dan inktzwarte leegte omtrent die toegevoegde waarde. Maar Tijl is slim en heeft diep nagedacht. Voordat hij iets zei. En ik begon het artikel te verslinden op zoek naar kennis. Wie schetst dan ook mijn teleurstelling dat jij helemaal geen toegevoegde waarde ontdekt had!! Nou ja, we moeten elkaar onze tekortkomingen maar vergeven.

  Like

 18. Esperanza // november 24, 2016 om 02:48 //

  Tijl@02:42

  🙂

  Like

 19. Tijl Uylenspiegel // november 24, 2016 om 03:02 //

  Nee Edjan ik denk dat ik je gerust kan stellen, er is eenvoudigweg geen toegevoegde waarde te vinden vrees ik. Wat niet wegneemt dat ik er actief naar op zoek ben gegaan, mijn hoop was juist gevestigd op de reacties hier want ik kon het me niet voorstellen dat ik niks over het hoofd had gezien. Er moest volgens mijn gedachtekronkels toch iets te vinden zijn, maar helaas, het was vergeefse moeite. En ja, een beetje een raar artikel, ik ben een beetje een raar mannetje dus wat verwacht je anders?

  Like

 20. Ja, ik had het kunnen weten. Dat er geen toegevoegde waarde is. Bedoel ik natuurlijk. Couscous eten, misschien. Maar dat hoeft ook maar een of twee keer. Ik weet dat, toen, toen opa nog jong was, de Indonesiërs wel degelijk iets toevoegden. Ik woonde toen in Geuzenveld en ze brachten Amerikaanse muziek mee en spannende kleding en eten. En ook een ander soort gedrag. Het leek allemaal wat eleganter. Ja, dat was het ook. Maar die hielden zich ook niet zo vijandig apart en ze waren niet zo zielig. Of kwam dat misschien omdat ik toen nog kind was? Kinderen kijken niet zo nauw, die nemen het zoals het valt.

  Like

 21. @Esperanza // november 24, 2016 om 01:48 /

  dat heb ik allemaal niet meer meegekregen, waar ik in mijn tweet ZAP zei heb ik ook gezapt. Om 23.15 dus. Het was denk ik de derde keer dat ik Pauw zag dit jaar. En ik heb het niet één keer uit kunnen kijken wegens de walging die het bij me oproept.

  Like

 22. Nimet, lijkt me Turks …

  Like

 23. On-topic.
  Toegevoegde waarde:
  Rooie en gele Libanon uit de Bekaa-vallei.
  Kif uit de Rif.
  Alsmede allerlei hash. Daar noemen ze het gewoon premiere qualité, dexieume qualité etc. Maar hier krijgt het dan allerlei verzonnen namen of vernoemd naar de geografische herkomst, zoals Ketama.
  Afghaan, Kashmir, Nepal niet islamitisch (van die handgeknede, rook ik momenteel, alleen hebben wij het herperst).
  Durban sticks uit Durban Zuid-Afrika had je vroeger nog, kwam in zo’n bruin opgerold papiertje eventueel gedoopt in olie.
  Voortreffelijke opium ook uit Afghanistan, bewaakt door onze eigen militairen met hun leven. Vroeger kwam dat uit de Gouden Driehoek, maar daar verdiende de CIA niet meer genoeg aan.
  En nog veel meer lekkers 😉

  Like

 24. Die linksen zorgen allemaal goed voor zichzelf:

  Like

 25. Esperanza // november 24, 2016 om 04:03 //

  @Fub 03;23

  Nimet Akdemir heet die vriendin van Pauw en ze is van Turkse komaf.
  Slimme tante, ze kocht oude Veronica schip en liet het naar Amsterdam verslepen.waar ze het nu exploiteert.. Wellicht zal bootjesman Pauw het zaakje (mede) gefinancierd hebben.

  Het roemruchte Veronicazendschip is afgemeerd aan de NDSM pier in Amsterdam, tegenover de IJ kantine, naast het Botel. Een super locatie voor feesten, voor debat en cultuur. Op 8 december 2013 is het schip officieel geopend door burgemeester Eberhard van der Laan.

  http://veronicaschip.nl/over-ons/

  http://www.parool.nl/binnenland/-zendschip-veronica-wordt-geen-partyboot~a3546819/

  http://www.parool.nl/amsterdam/veronicaschip-wordt-ontmoetingsplaats-voor-nederlander-en-vluchteling~a4168544/

  Like

 26. Esperanza // november 24, 2016 om 04:08 //

  Ze hadden geluk met het schip. Het staal van het onderwaterschip bleek in perfecte staat te zijn. Luister maar:

  http://www.omroepmax.nl/tinekeshow/uitzending/radio/nimet-akdemir/

  Like

 27. Ik heb hele mooie dingen gezien van islamitische kunst. Het gekke is alleen , dat het dan allemaal van heel vroeger is. Al vele eeuwen komen ze niet verder dan alles herhalen. Het zijn sjablonen geworden die keer op keer ingevuld worden. Het is zielloos. Alsof elke creativiteit verboden is. In die ouwe dingen zag je ook nog afbeeldingen van dieren en mensen. Mag ook niet meer. Al eeuwen niet meer.

  Ik heb wel eens gelezen dat die periode van bloei veroorzaakt is door het veroveren van het Byzantijnse Rijk en Spanje. Het zou kunnen. Hoe het zit, weet ik niet: ik heb het nooit bestudeerd. Wat ik alleen zeker weet, is dat sinds de mohammedanen op een gegeven moment Spanje uitgeflikkerd werden, daar de jodenvervolging op grote schaal begon. De Spanjaarden zijn er trots op dat ze vrijwel geen heksen verbrandden. Nee, dat klopt, ze hadden het veel te druk met de joden. De Spaanse inquisitie richtte zich voornamelijk op joden. Een Spaanser inquisiteur schreef zelfs een boek waarin hij uitlegde dat dat met die heksen grote flauwekul was.

  Like

 28. Republikein // november 24, 2016 om 13:20 //

  Haije is een raar menneke en niet op mijn hand.

  Like

 29. Voorlopig heeft dit ‘rare menneke’ Haije wel zijn nek uitgestoken met zijn mening over de PVV en is hierdoor veel inkomsten kwijtgeraakt. Het wordt dan ook tijd voor een adhesiebetuiging in plaats van een afzeiker, lijkt mij.

  Liked by 1 persoon

 30. Republikein // november 24, 2016 om 13:33 //

  Dan moet hij niet zeiken bij Harry Mens.

  Like

 31. De toegevoegde waarde van de gezinshereniging in de jaren 70 is praktisch nihil.

  Het heeft ons land een sterk verdeelde samenleving opgeleverd met een steeds dominantere moslimpopulatie en daardoor een algemeen gevoel van onbehagen bij een groot gedeelte van de autochtone bevolking.

  De verwachte en beloofde integratie is volkomen mislukt door de culturele en religieuze verschillen die onoverbrugbaar zijn gebleken, ondanks talloze inburgeringscursussen en andere zwaar gesubsidieerde activiteiten, waaronder de z.g. buurtvaders, gezinscoaches, wijkregisseurs, hulpimams, straathoekwerkers en andere beroepswerkelozen.

  Na de oliecrisis kwam de gezinshereniging pas goed op gang, ondanks het feit dat we hier al 500.000 werkelozen in de kaartenbakken hadden staan en we al geconfronteerd waren met grootschalige Turkenrellen in Rotterdam en Schiedam.

  In hoeverre geheime verdragen met de olieproducerende landen een rol hebben gespeeld bij die gezinsherenigingen blijft voor ons volkomen duister, maar er circuleren al decennialang vele geruchten (en zelfs dikke boeken) over dit onderwerp.

  Een zekere Hans Janmaat zag de bui al hangen begin jaren 80 en verwierf zelfs een Kamerzetel met zijn gedachtegoed, maar werd vervolgens volgens beproefd Links recept gedemoniseerd en (toen ook al!) voor het gerecht gedaagd vanwege zijn uitspraken: ‘Nederland is Vol’ en ‘Eigen volk Eerst’.

  De volgende feiten zijn volgens de statistieken te controleren en dus juridisch onaantastbaar.

  1. De criminaliteitscijfers gepleegd door allochtonen overstijgt in belangrijke mate die van de autochtone bevolking.

  2. Jongeren van Turkse en Marokkaanse signatuur verlaten voortijdig hun studie op het V.M.B.O. en doen vervolgens een beroep op de Wajongregeling.

  3. De beveiliging van politici en bestuurders is ingevoerd sinds de gezinshereniging en de eerste politieke moord werd gepleegd door een Marokkaan.

  4. Begrippen als eerwraak, ritueel slachten, veelwijverij, inteelt, boerka en andere religieuze extremiteiten zijn een gevolg van de gezinshereniging en staan volkomen haaks op onze vrije en open Westerse samenleving.

  5. De dreiging van terroristische aanslagen zijn inherent aan de komst van nog meer vluchtelingen in het kader van de gezinshereniging die dus nog steeds plaats vindt.

  6. De dubbele nationaliteit van Turken en Marokkanen zorgen automatisch voor een dubbele loyaliteit en dus voor een blijvende tweedeling in onze samenleving.

  7. De werkloosheid onder de nazaten van onze voormalige gastarbeiders is vele malen groter dan die van de autochtone bevolking.

  8. Het op termijn invoeren van de sharia is een logisch gevolg doordat de gezinnen van de moslims gemiddeld groter zijn dan die van de oorspronkelijke bevolking.

  9. Het gevolg van de bovenstaande punten is een risico voor de verzorgingsstaat die op een gegeven moment onbetaalbaar wordt.

  10. De vrijheid van meningsuiting komt onder grote druk te staan vanwege de overgevoelige lange tenen van militante moslimpolitici en hun discipelen van zelfs Surinaamse afkomst.

  Na kennis genomen te hebben deze feiten zou het Openbaar Ministerie de zaak tegen Geert Wilders moeten seponeren en over moeten gaan tot de orde van de dag.
  En die orde van de dag zou moeten bestaan uit het onmiddellijk interneren van alle verdachte individuen die in verband staan met IS en aanverwante organisaties.

  Helaas is ons land inmiddels geïnfecteerd door het gedachtegoed van de religieuze baardmannen in Mekka en aanpalende gebieden en wacht ons slechts de gang volgend jaar naar de stembus voor een stil protest.

  Een ‘stil protest’ want de echte beslissingen worden genomen in Brussel.

  Liked by 3 people

 32. Republikein // november 24, 2016 om 13:51 //

  Like

 33. Horatius // november 24, 2016 om 13:37 //
  Goed stuk. Als aanvulling: het proces tegen Wilders bedreigt niet alleen de vrijheid van meningsuiting en de onafhankelijke rechtspraak (onafhankelijke pers bestaat ook niet meer) maar is een bom onder de fundamenten van de moderne samenleving en staatsinrichting.

  Ik heb ooit hier een stukje geschreven “nil volentibus arduum” waarin ik schetste hoe de adel rond 1800 middels de Franse Revolutie het veld moest ruimen ten gunste van de hogere burgerij. In Engeland ontstond rond dezelfde tijd de industriële revolutie. Daar maakte de hogere burgerij zich meester van: het werden grootindustriëlen, dat waren de wrede, puur egoïstische cowboy-liberalen die hun arbeiders uitbuitten tot de laatste snik. De industriële revolutie bracht tevens meer materiële welvaart en eind 19de eeuw begonnen “uitmuntende mannen” iets van een democratie in te voeren, stapje voor stapje, met stemrecht, vrijheid van meningsuiting enzovoort. Dat liep door tot ca 1930. De liberale democratie werd ingericht. Pas ergens rond 1950 kwamen daar de socialisten bij.

  Het Wilders-proces, als het tot een veroordeling komt, ook al is het maar een tientje, zal op termijn leiden tot afbraak van de liberale democratie. We zullen dan terecht komen in het cowboy-liberalisme en zelfs nog verder terug in de tijd: het absolutisme. Het is slechts een kwestie van tijd.

  In zijn verlangen een onwelkome concurrent kalt te stellen, schaft de overheid een staatsinrichting af, waar uitmuntende mannen heel lang en heel hard voor gestreden hebben. En ze doen het met plezier! Want de EU is a) voor de banken en de groot-industriëlen en b) voor politici die absolute macht wensen.

  Like

 34. Like

 35. Esperanza // november 24, 2016 om 17:10 //

  @ Republikein // november 24, 2016 om 13:33 // Dan moet hij niet zeiken bij Harry Mens

  Vertel eens , wat doet Haye dan bij Harrie Mens dat je tegen de borstb stuit?

  Like

 36. Esperanza // november 24, 2016 om 17:19 //

  Hiddema zit ook wel eens bij Harrie Mens.

  Zou Hiddema graag eens zien als minister van justitie.
  Hier Hiddema bij troetelneger Humberto Tan.
  ‘Klaagziek volk dat je nooit tevreden stelt.’

  Like

 37. Esperanza // november 24, 2016 om 17:21 //

  correctie @17:10

  correctie … dat je tegen de borst stuit?

  Like

 38. Esperanza // november 24, 2016 om 17:23 //

  @Fubar 15:21

  Goed dat je toch je walging even overwonnen hebt. 😉

  Like

 39. Republikein // november 24, 2016 om 17:24 //

  Mij voor achterlijk verslijte.
  En verdomd, hij had gelijk, voor zolang zijn schedel in beeld was.

  Like

 40. Republikein // november 24, 2016 om 17:25 //

  Ja mensen, ik vergeet weleens een letter.
  Dat doet de Sint ook regelmatig, maar da’s voor later, 5/12.

  Like

 41. Esperanza // november 24, 2016 om 17:27 //

  Republikein @17:24

  Hoezoe verklaaart Haye je voor achterlijk?

  Like

 42. Republikein // november 24, 2016 om 17:33 //

  Slim, is dat hetzelfde als intelligent?
  K heb er veel over gelezen en dan kom je tot een bepaalde conclusie, niet zeggende dat ik eureka ga roepen.

  Like

 43. Tijl Uylenspiegel // november 24, 2016 om 17:41 //

  Edjan 14.45
  Hier moet ik je toch even tegenspreken;
  “Pas ergens rond 1950 kwamen daar de socialisten bij.”
  De voorloper van de PvdA was de SDAP deze is opgericht in 1894, in 1946 zijn ze gefuseerd met enkele splinterpartijtjes en de naam werd veranderd in PvdA, de werkelijke reden was dat de naam teveel deed denken aan de NSDAP in Duitsland. Stel je voor dat ze gelinkt zouden worden aan hun nazi broertjes nietwaar?

  Liked by 1 persoon

 44. Esperanza // november 24, 2016 om 17:43 //

  Nu nog even in heldere taal, Rep?

  Like

 45. Tijl Uylenspiegel // november 24, 2016 om 17:47 //

  En nog even om aan te tonen dat het elitaire gedrag van de PvdA niet een verschijnsel van de laatste tijd is “Al snel na de oprichting in 1894 kreeg de SDAP de bijnaam “Schoolmeesters-, Dominees- en Advocaten-Partij”, waarmee de spanning werd aangesneden tussen een intellectueel partijkader en een volkse achterban”.
  Aldus Wikipedia

  Liked by 1 persoon

 46. Republikein // november 24, 2016 om 17:47 //

  Hoe zou het komen dat mensen met hoge opleiding veel onzin verkopen?
  Verkeerde aarding in de bovenkamer?

  Like

 47. Esperanza // november 24, 2016 om 17:53 //

  Ik geef het op, Rep, d’r komt geen zinnig antwoord.

  Like

 48. @Republikein, gek op macht, geld en kutje.
  Omdat te behouden gaat de waarheid het eerst de deur uit.

  Like

 49. Esperanza // november 24, 2016 om 18:03 //

  Ook een bekend truukje van de hoog opgeleide mens: atwoord geven op een vraag die niet gesteld is.

  Like

 50. Esperanza // november 24, 2016 om 18:04 //

  … antwoord …

  Like

 51. Esperanza // november 24, 2016 om 18:17 //

  Voormalig reguurder Toetssteen was er ook een meester in.

  Like

 52. Republikein // november 24, 2016 om 18:18 //

  Het zout der aarde.
  Dat is toevoegende waarde.
  Enige hooggevoelige mensen met talent brengen ons een boodschap uit het universum, van welke weet ik niet.

  Like

 53. Esperanza // november 24, 2016 om 18:32 //

  Helder antwoord:
  Question: What do we call the science of classifying of living things?
  Answer: Racism.

  Liked by 1 persoon

 54. Tijl Uylenspiegel // november 24, 2016 om 17:41 //
  Tijl, je hebt gelijk. De socialisten begonnen zich al heel op het einde van de 19de eeuw te roeren. En terecht, mi.
  Maar ze kwamen pas zo rond 1950 in Nederland in de regering, toch? Drees? Ik ben soms te lui om het allemaal precies na te zoeken, da’s waar. Daar heb je gelijk in.
  Nou heb ik toch echt over de liberale democratie geschreven om jou een plezier te doen. Maar het is weer niet goed! Wat moet ik toch maar doen?

  Like

 55. Republikein // november 24, 2016 om 18:47 //

  Oh, dus dan snijdt het geen brood?

  Like

 56. Tijl Uylenspiegel // november 24, 2016 om 23:33 //

  De SDAP nam in 1939 voor het eerst deel in het Kabinet, en verder was belangrijk;
  De SDAP streefde op democratische wijze naar een socialistische maatschappij, waarin voor de arbeidersklasse betere levensvoorwaarden zouden bestaan dan onder het kapitalisme. Dat betekende onder meer dat belangrijke industrieën en de winning van delfstoffen in handen van de staat dienden te komen. De partij sloot zich aan bij de Socialistische Internationale, de overkoepelde organisatie van socialistische partijen in Europa.
  Lange tijd waren strijd voor algemeen kiesrecht en voor een staatspensioen de belangrijkste doelen. Het eerste doel werd in 1919 bereikt, nadat in 1917 al het algemeen mannenkiesrecht was ingevoerd.
  Naast invoering van een staatspensioen (voor ouderen) kwam de SDAP ook op voor socialezekerheidswetten tegen ziekte, invaliditeit en werkloosheid en voor verbetering van arbeidsomstandigheden (achturige werkdag) en inkomens van werkenden.
  In de crisisjaren (1929-1940) was de SDAP voorstander van een actieve rol van de overheid om de economie te stimuleren. In 1935 kwamen SDAP en NVV met het ‘Plan van de Arbeid’ dat onder andere voorzag in openbare werken ter bevordering van het economisch leven.
  Tot midden jaren dertig werd invoering van een republiek nagestreefd. Vanaf 1934 was dit niet langer een strijdpunt. De SDAP wees ook nationalisme af.
  Op defensiegebied werd tot de Eerste Wereldoorlog gekozen voor een volksleger met een algemene oefenplicht. Na 1918 werd gestreden voor nationale en internationale ontwapening. Onder invloed van de Duitse herbewapening en het opkomende nationaal-socialisme werd dit standpunt in 1934 verlaten.
  Andere strijdpunten van de SDAP waren

  afschaffing van de Eerste Kamer en invoering van een referendum

  grotere zelfstandigheid voor Nederlands-Indië met zelfbestuur als uiteindelijk doel

  kosteloze rechtsbijstand en verpleging

  op economisch gebied gelijke rechten voor mannen en vrouwen

  verbetering van het openbaar onderwijs

  bestrijding van drankmisbruik

  Belangrijke industrieën in handen van de Staat, je ziet dat er meer dan flinke overeenkomsten waren met het communisme!

  Like

Reageer ook

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: