Nieuw

De dagen vóór Nedaria (Deel 2)

Net op het moment dat ook ik de kamer uit wilde gaan kwam de man terug en liep langs mij heen naar binnen. De deur liet hij openstaan. Ik was in tweestrijd, zou ik verder naar hem luisteren of weglopen en kijken of ik kon ontsnappen.
‘Ik heb het gevonden’, hoorde ik hem achter mij tegen mij zeggen. Ik draaide me om en wachtte af. In plaats van wat ik verwachtte stopte hij mij een groezelig papiertje in mijn handen waar met grote hanenpoten iets op stond geschreven. Ik zette mijn bril op mij zere neus en las langzaam wat er stond.

Wij eisen brood
Wij eisen drank
Wij eisen onderdak
Wij eisen hulp
Wij eisen geld
Wij eisen vervoer
Wij eisen doorgang
Wij hebben recht
Op alles en meer
Waar is democratie
Zo doorgeschoten
Dat als men eist
Het nog krijgt ook
Waar is dat
Beloofde land
Dan word ik
Ook vluchteling
Vandaag nog

Het las als een kleutergedichtje maar toch niet echt. Ik knikte, nam voorzichtig mijn bril weer van mijn neus en gaf hem het stuk papier terug.
‘Zo begon het, snap je?’
Nee, dat deed ik niet en schudde mijn hoofd.
‘Niet echt’, antwoordde ik hem.
Hij knikte, stak het papier in de binnenzak van zijn geruite colbert en ging op een van de keuken stoelen zitten. Ik liep naar hem terug en nam tegenover hem plaats.
‘Toen ik dat las dacht ik, zie je wel ik ben niet de enige die zich zorgen maakt over wat er gebeurt. Hierdoor gesterkt schreef ik wat ik hierover dacht en zette dat in de discussiegroep waar ik dit gedicht had gevonden. Nou jongen, je wilt niet weten wat er toen gebeurde…
Vuile stinknazi, gore fascist, neanderthaler, kruip terug naar het riool waar je net uit gekomen bent. Wat een domme witte racistische onzin, heb je geen hart, ze zouden je in de Middellandse Zee moeten droppen, zonder zwemvest, vuile smeerlap. En zo ging het bijna aan een stuk door verder. Ik snapte het echt niet. Het enige dat ik had gesteld was dat ik het met dat gedicht eens was en me afvroeg wie al deze mensen waren, waren het wel echte vluchtelingen. Verder vond ik het belangrijk dat ze werden gescreend om geen terroristen binnen te halen, maar ook dat mocht ik niet zeggen van al die goede mensen die politiek correct waren….’

Ik viel hem in de reden.
‘Ja dat is zo, dat weet ik, er waren in die tijd hel veel schreeuwers die hun verstand niet gebruikten.’
Ik hoopte dat hij dit deel verder zou overslaan als hij hoorde dat ik dit wist. Hij keek me aan en knikte maar deed niet wat ik hoopte.
‘In eerste instantie schrok ik hiervan. Voordien had ik geen ervaring met discussiegroepen en had wel eens gehoord, voornamelijk van mensen als de toenmalige voorzitter van de socialisten, dat rechtse roeptoeters iedereen de huid vol scholden die de euvele moed hadden een ander geluid dan het door hen gewenste te laten horen. Maar dit waren zijn mensen, dacht ik. Dit waren geen rechtse roeptoeters maar linkse.
Mijn eigen mensen, dacht ik.
Was ik opeens een rechtse zak geworden? Dat vroeg ik me in eerste instantie af. Dat kon toch niet. Maar volgens hen was ik dat wel. Een neonazi nog wel, dat hakte er echt in bij me.’

De man zweeg, ik zag dat hij er zelfs nu nog aangeslagen mee was.
‘Ik ging verder op het net, zocht misschien wel enkel steun voor mijn gedachten over wat er plaats vond. Dat vond ik bij een bekend persoon die, zoals ik zag net zo dacht als ik, en die eveneens net als ik werd neergesabeld.’
Weer stopte hij en haalde het papier uit zijn binnenzak tevoorschijn en stak het mij toe.
‘Lees zelf maar’, was het enig dat hij verder zei.
Met enige tegenzin nam ik het aan en bekeek het papier, zoeken naar wat hij bedoelde.
‘Aan de achterkant’, legde hij uit toen dit niet direct zag.
‘Wordt het niet eens tijd dat deze trut wat nuttiger gaat doen, wat denkt ze van emigreren bijvoorbeeld’, was een schampere reactie op de door een bekende persoon geuite vrees.
‘Hoe kan ze nu zo iets zeggen, maar ja advocaat van de duvel denk ik, of ze meent het echt want VVD natuurlijk…’ was de minachtende opmerking van een vermoedelijk links persoon die qua duidelijkheid niet echt goed uit de verf kwam.
‘Net of terroristen niet op het vliegtuig kunnen stappen en dan een aanslag plegen. Wat een onzin, gewoon Wilderiaanse bangmakerij om niets. Ze heeft iets gevonden om aan tafel te komen bij een talkshow, ze snakt naar aandacht de tut en die krijgt ze nu’, vond een ander.

Ik las verder en zag ook de mening van een cynicus, die speciaal gericht was aan een christelijk Kamerlid stond erbij. Cynisme moest worden bestreden, zo had dat Kamerlid recentelijk gesteld, begreep ik uit wat er geschreven stond.
Vrijheid van meningsuiting, klinkt dit nog een klein beetje bekend? Ooit van gehoord meneer Kamerlid? Sarcasme, mag dat nog wel van u? Vervelend nietwaar, burgers die lastig zijn en hun mening geven. Zoiets heet dus democratie.
Vluchtelingen echt helpen, stelde de cynicus, zou veel geld kosten en dat is waar hier in Nederland en Europa bijna niemand toe bereid is te betalen. Daar gaat dan je broodnodige vierde vakantie, je nieuwe zeiljacht of dat deel van de overwaarde van je huis waar een cruise mee kon worden betaald of een nieuwe keuken gefinancierd.

Ze zetten liever het huis van anderen wagenwijd open. Lekker slim daar hebben ze tenminste wat aan. Naast goedkope arbeidskrachten ook nog een toekomstig gebrek aan sociale huurwoningen en door het hierdoor snel stijgen van huren, een giga stijging tot in de hemel van de waarde van koophuizen en dus overwaarde en is dat niet gezond economisch denken, toch?

Een win/win situatie voor alle beter gesitueerden met eigen huizen. En op termijn tien vluchtelingen in een huis proppen voor 100 euro per week per vluchteling, net als ooit met Turken en Marokkanen als gastarbeiders is gedaan. Of dat belastingvoordeel incasseren voor die vluchteling op het vochtige zolderkamertje dat geen student wilde huren. Ja, die gezonde Hollandse koopmansgeest. Die VOC mentaliteit is nooit ver weg geweest beste JP en Mark.

Laten we hopen dat Merkel in Duitsland de boel onder controle weet te houden anders vrees ik dat we aan de vooravond van de derde wereldoorlog staan. Die iemand al eens heeft geprobeerd te starten vanwege zijn visioen dit voor God te moeten doen. Dus in wezen net zo een geloofsmaniak als de IS aanhang dat is, maar wie was eerst. Wie heeft de halve Arabische wereld in brand gezet?
Auw, een IS terrorist! Dit hoor ik half Nederland al brullen. Hang hem op. Nee, ik ben enkel realist die de waarheid onder ogen wenst te zien. Op die manier komen we er misschien nog uit. Enkel moslims de schuld geven is irreëel. Wij, de VS en de EU, hebben niets anders dan vernietiging en oorlog in hun landen gebracht. En daarna zijn we met vrome gezichten weg gewandeld.

De profetieën van Nostradamus dreigen werkelijkheid te worden. Helaas voor ons allen, maar de nieuwe VOC bedrijven zullen er wel bergen miljarden aan verdienen en dat is dan toch prima, of niet? Voor alle duidelijkheid ik ben een cynicus en ik moet bestreden worden volgens een Kamerlid, waarom zou hij dit vinden?
Ik las alles nog een keer aandachtig door. Het was logisch vond ik en dat zei ik de man tegenover mij ook.

‘Ja, dat vond ik ook en ook wat later volgde. En zo werd ik dus een nazi, begrijp je het nu. Veel mensen die jij en jouw vriendjes meteen maar voor nazi’s uitscholden waren enkel mensen die hun verstand wensten te gebruiken, zelf nadachten over wat er plaatsvond, die zich niet als vee op de markt door politici lieten leiden…. En die later ook gelijk kregen….
Domme politici ontkenden alles in die tijd. Hoe durfden die vieze nazi’s te beweren dat die mensenrechtenactivisten die met duizenden als vluchtelingen Europa overspoelden ook wel eens terroristen konden zijn. Al die nazi’s zouden beter naar kampen gestuurd moeten worden om daar een heropvoeding te krijgen…..

Dat klonk echt eng, dat klonk naar ‘arbeit mach frei’ kampen uit de tweede wereldoorlog, de vernietigingskampen waar vele miljoenen mensen als vuil zijn vermoord…. Ik vroeg me toen voor de eerste keer hevig geschrokken af wie de echte nazi’s waren, degenen die door links altijd als nazi’s waren weggezet of deze onmogelijke zogenaamd linkse figuren zelf….’

De man stopte zijn betoog en keek mij lange tijd doordringend aan alsof hij probeerde tot diep in mijn geest te kijken wat ik dacht. Hij nam opnieuw zijn sigaretten en stak er weer een op. Dit keer wilde ik er toch ook wel een en vroeg hem erom. Hij knikte alsof hij mijn reden begreep en hield mij het pakje voor. Ik stak de sigaret aan. Zonder praten raakten we beide onze sigaret op. Ondertussen dacht ik na over wat hij had gezegd. Hij had gelijk dat veel linkse figuren totaal onnozel waren geweest. Uit arrogantie van links had er geen discussie plaatsgevonden over wie nu echt vluchtelingen waren en wie niet. Ook had er beter gekeken en geselecteerd moeten worden aan de hand van de culturele achtergrond, Het was ronduit stom om duizenden en duizenden mensen die qua cultuur enkele tientallen zo niet een paar honderd jaar met de westerse manier van leven verschilden binnen te halen zonder te begrijpen dat dit botsingen ging veroorzaken. Maar ja, dacht ik, en dat was zo, dat hadden politici nog nooit gedaan, nadenken. Zij hadden altijd gewoon maar wat zitten rotzooien en de burgers moesten het maar pikken.

Ze wilden niet zien dat er veel gevaarlijke radicalen binnen de islam aanwezig waren. Domme politici hadden botweg geweigerd om fanatici uit de stroom vluchtelingen te verwijderen en uit te zetten. Fanatici die in de middeleeuwen ook het christendom had gekend en nu de islam gijzelden. Het was ronduit stupide, dat snapte ik nu ook om bijvoorbeeld de strijd tussen soennieten en sjiieten die binnen de islam heerst te importeren, of de strijd tussen Turken en Koerden. Of tussen Turken onderling. Wat was toch in vredesnaam de reden van de politiek geweest om geen veiligheidsoverwegingen, zelfs niet de meest primaire in acht te willen nemen noch zelfs te overwegen. En waarom waren er zo weinig burgers geweest die toen vonden dat hun politici hen in levensgevaar brachten. Ik kon me herinneren dat ik ooit een stuk van een discussie tussen een goed mens en een ‘nazi’ had gelezen. Tja, ik kon toen al niet ontkennen dat die ‘nazi’ wel enigszins gelijk had. Maar aan de andere kant stelden de politiek en de media dat deze figuren enkel uit eigenbelang bezig waren om de maatschappij te ondermijnen. Wat moest ik geloven. Ik dacht terug aan wat ik daar toen las.
Hoeveel veilige landen heeft de stoet vluchtelingen doorkruist voor aankomst in bijvoorbeeld Duitsland, Zweden, Denemarken of hier in Nederland? Ik stel je voor om er een atlas bij te pakken en voor de grap de landen eens te gaan tellen.

Economische immigranten?
Akkoord.
Maar oorlogsvluchtelingen?
Nee!
Begrijpelijk van hun kant?
Jawel!
Moeten wij hen daarom ook hun zin geven?
Nee!

Als wij dit doen geven wij een niet mis te verstaan signaal af naar de velen die dan ook zullen komen en naar mensensmokkelaars om door te gaan met hun praktijken. Enig idee hoeveel mensen er dan nog gaan komen? Ik niet, maar het kunnen er makkelijk tientallen miljoenen worden.

De vluchtelingen business is een miljardenbedrijf, een goudmijn. Het levert soms meer geld op dan drugshandel. Wie zitten hier achter? Types als Soros? Dat kan heel goed. Dat kan de verklaring zijn waarom hij zoveel druk uitoefent. Hij strooit met veel geld bij onnadenkend links om via mensensmokkel nog meer geld binnen te harken? Het kan. Hoe dan ook, alle migranten die gebruik maken van bendes en ook wij, worden misbruikt door dit soort gewetenloze criminelen, die door domme, onduidelijke politici in de kaart worden gespeeld. Europa is dankzij stupide politici de speelbal van IS, mensensmokkelaars, Erdogan en Assad.
Op termijn zullen onze economieën het niet meer aan kunnen en zijn we allemaal de pineut. Dit laatste is ook niet in het belang van echte vluchtelingen die dan nergens meer heen kunnen voor hulp. Om dit te vermijden moeten we die stroom tegenhouden en moeten we ook mensen terugsturen. Dat is niet vriendelijk, dat is niet leuk, maar het spaart heel veel levens op de lange termijn. Ook onze levens.

Rekenmeesters die debet en credit met elkaar in overeenstemming proberen te brengen en houden, zitten onnozele rekensommetjes te maken waarvan enkel zij denken dat daar de oplossing in ligt. Dat is niet zo. Het is geen oplossing om iedere keer de quota op te rekken en zo te stellen dat alles onder controle is. Het is gewoon een puinhoop.

We worden geconfronteerd met gewetenloze misdadigers. Merkel dacht slim te zijn om alvast voor een nieuwe golf arbeiders voor de toekomst van Duitsland te zorgen maar had totaal geen idee waar zij mee bezig was. Zij heeft blijkbaar nooit begrepen hoe machtig deze misdadigers zijn. Toch was dit vanaf de dag dat de eerste boten in konvooi kwamen aanvaren zichtbaar. Bij het niet erkennen van het probleem toen ligt dan ook de oorzaak van ons probleem van nu. Men deed gewoon niets, bleef de andere kant opkijken in de hoop dat men het verkeerd had gezien en als men opnieuw keek er geen boten bleken te zijn. De politieke grootheden van de EU dachten dat het enkel een zinsbegoocheling was die ze hadden waargenomen. Toen dit niet het geval bleek brak algehele paniek uit. Als kippen zonder kop liepen ze rond te rennen en negeerden het probleem zo lang ze konden.

Wat moesten ze?
Ze moesten iets doen, dat was duidelijk, maar wat?
Men had onmiddellijk moeten beginnen die boten terug te escorteren naar de Afrikaanse kust. Door niets te doen werden ze indirect medeschuldig aan de veelheid aan doden die op zee vielen. En met dat idee raakten ze nog meer in paniek. De besluitloosheid werd met de dag groter.

Door op deze manier te blijven doormodderen zal het aantal doden nog meer toenemen naarmate smokkelaars vluchtelingen met een nog bredere aanpak onze kant op blijven sturen. Vluchtelingen die wellicht ook mede gestuurd worden door Assad om de EU te ontwrichten. Daar komt IS bovenop en ook Erdogan die zijn kans om zijn lang gewenste droom, het vestigen van een groot Turkije dichterbij ziet komen via geld en toezeggingen van een weinig slagvaardige EU dat in paniek verkeert. Dit lijkt in een notendop waar het om draait. De strategie van onderschatte tegenstanders in combinatie met de vele miljarden die smokkelaars er aan verdienen. Chantage, om veel geld en macht los te peuteren door migranten en vluchtelingen als wapen in te zetten.

Als er geen oplossing op korte termijn wordt gevonden betekent dit voor de EU een aanhoudende stroom vluchtelingen en op termijn totale ontwrichting van onze landen. Om dat te vermijden zal de stroom vluchtelingen moeten worden gestopt in ieders belang. Hoe ellendig dit mag klinken, maar zachte heelmeesters maken stinkende wonden, zoals de EU en Merkel al duidelijk hebben gemaakt.
Geweld zal waarschijnlijk de enige optie zijn om de stroom te laten stoppen. Maar daar hebben politici de moed niet voor. Zij vrezen voor hun politieke kop zo gauw er doden vallen, maar doden vallen er straks ook als terroristen toeslaan, waardoor Europeanen zullen terugslaan en anarchie kan losbarsten. De EU zit verstrikt in haar natte droom van grootheid en eenheid. Een eenheid die in realiteit nooit heeft bestaan. Het weinig slagvaardig optreden maakt eens ter meer duidelijk dat de EU uit los zand bestaat. Het ontbreekt de EU onder andere aan moed, wil, kracht en strategisch denken, zodat we speelbal blijven van krachten die ons allen richting afgrond voeren.

Als antwoord op wat er met de vluchtelingen moet gebeuren heb ik maar een antwoord, onmiddellijk gesprekken starten met Noord Afrikaanse landen om opvang aldaar te realiseren. Dat gaat de EU veel geld kosten maar het brengt een oplossing ten aanzien van Turkije. Erdogan staat dan minder sterk dan hij nu staat. Met Erdogan in zee gaan betekent op termijn het probleem terugkrijgen maar dan nog groter dan het nu al is. Verder moet economische hulp aan landen die moedwillig een deel van hun bevolking richting Europa sturen onmiddellijk worden stopgezet en een handelsboycot tegen hen van kracht worden. Enkel zo kan men die landen dwingen hun verantwoording te nemen. Hetzelfde geldt voor al die landen die blijven weigeren hun bevolking terug te nemen waardoor Europa met hen blijft zitten. Dit moet stoppen.

Maar om dit in te zien en uit te voeren hebben we een echte staatsman of staatsvrouw nodig en die is er in heel Europa niet te vinden.

Machtswellustelingen en populisten te over binnen diverse landen en de EU politiek, zonnekoningen die voor hun kapper een jaarinkomen per maand betalen, hypocriete huichelaars die stellen dat burgers niet bevreesd moeten zijn en moeten leven zoals zij voordien deden, maar die zelf een batterij beveiligers meenemen op vakantie, omhooggevallen ambtenaren die denken onderhandelaars te zijn, en een veelheid aan dwazen, randdebielen en idioten die door lidstaten naar de EU zijn weggepromoveerd, vaak enkel en alleen om van zo een halve zool af te zijn. Voor dat gedrag betalen we nu de rekening. Terwijl dagelijks smokkelaars duizenden vluchtelingen klaarstomen om de oversteek naar Europa te maken en miljoenen zich gereed maken om ook richting Europa te gaan, blijven onze EU leiders en die van de lidstaten verdeeld en twisten onderling over de vraag wie de enige echte ware leider van Europa mag spelen.

Zestig miljoen of meer vluchtelingen is mogelijk de oogst van hun besluitloosheid die ons door hun gehannes te wachten staat. Zestig miljoen migranten die deze kant opkomen als de EU nog langer duidelijk maakt dat het de moeite loont om het risico te nemen. Zou ik trouwens ook doen als ik in mijn eigen land niets te winnen had. Ben ik nu een neonazi omdat ik stel wat ik stel?
Nee, ik vond niet dat hij een neonazi was maar aan de andere kant vond ik ook dat mensen geholpen moesten worden. In dat laatste geval was ik het eens geweest met een ingezonden artikel in een krant. Ook dat passeerde opnieuw mijn geest terwijl de man en ik nog steeds zwijgend tegenover elkaar zaten. Onze sigaretten waren allang op, maar blijkbaar had de man noch ik helemaal geen zin om iets te zeggen.

Alleen meer welgestelde burgers zijn gebaat bij deze migranten, zo had ik in mijn ochtendkrant gelezen, toen begon ik ietwat anders te denken en wist later dat dit onder andere de reden was geweest dat ik niet had deelgenomen aan lantaarnpaalnacht.

Tweedeling in ons land is door de vluchtelingencrisis zichtbaarder dan ooit. Aan de ene kant staan de beter gesitueerden en vaak ook hoger opgeleiden. Zij zien geen problemen in de komst en opvang van nog meer vluchtelingen. Aan de andere kant staan de meestal minder goed opgeleiden en minder goed gesitueerden. Zij zien zich terecht direct bedreigd in hun bestaan. Twee kampen die als onvrede en angst niet worden weggenomen op termijn wel eens keihard tegenover elkaar konden komen te staan.

Toenemende kritiek op het gevoerde migratiebeleid blijven afdoen met dooddoeners als onderbuikgevoelens is naast stupide tevens arrogant en gevaarlijk. Er is helaas geen politieke partij die een brugfunctie vervult tussen de twee kampen waardoor een situatie dreigt dat beiden niet langer naar elkaar luisteren. Een bijna regelrecht te noemen invasie van vluchtelingen, of dit nu oorlog of economische vluchtelingen zijn, kan op korte termijn leiden tot verdringing aan de onderkant van de arbeidsmarkt.

Dit kan leiden tot lagere lonen en hogere werkloosheid bij met name jongeren die ook, in combinatie met een toegenomen druk op het aantal sociale huurwoningen waar veelal jonge starters per definitie op aangewezen zijn, zo gedwongen langer bij hun ouders moeten blijven wonen. Iets dat op termijn tot grote sociale onrust kan leiden.

Voor beter gesitueerden zal een invasie van nieuwkomers betekenen dat hun situatie eveneens op termijn nog beter wordt dan die nu al is. Hun koopwoningen zullen in snel tempo in waarde stijgen naarmate de druk op de sociale huurmarkt toeneemt en huren omhooggaan. Ook zullen zij voordeel hebben van de instroom van nieuwkomers door een toename aan goedkope arbeidskrachten. Sommigen spreken zelfs al de wens uit om deze nieuwkomers een andere status te geven zodat zij niet of niet zo makkelijk van sociale voorzieningen gebruik kunnen maken. In dat laatste geval is een stijging aan criminaliteit te verwachten. Geen werk en geen inkomen betekent niet dat daardoor kosten van levensonderhoud verdwijnen. Kleine criminaliteit zoals winkeldiefstal, maar ook overvallen en berovingen zullen toenemen.

Dit laatste bederft niet de prettige bijkomstigheden van een groot en bijna onbeperkt reservoir van goedkope arbeidskrachten die bij beter gesitueerde burgers de tuin kunnen onderhouden, de kinderen naar school brengen, het huis schoonhouden et cetera, dit allemaal naar Amerikaans model. Veel Latijns Amerikaanse werknemers zitten in de VS als illegalen al in zo’n situatie. Dat er in Amerika dus veel weerstand bestaat om hen te legaliseren is duidelijk. Immers, wie heeft daar profijt van? Niet de Amerikanen die nu over een veelheid van goedkope arbeidskrachten kunnen beschikken.

Is dit wat wij op termijn ook wensen? Een status aparte voor nieuwkomers die minder rechten hebben en ook zonder pardon uitgezet kunnen worden. Bijvoorbeeld als zij zich organiseren en voor meer rechten de straat opgaan. Dat dit idee een soort status aparte en een nieuw soort slavernij inhoudt, gaat aan hen die dit voorstellen blijkbaar volledig voorbij. Het grondbeginsel van de wet wordt hiermee geschonden. Discriminatie is toch grondwettelijk verboden. Dat dit op langere termijn ook voor beter gesitueerden minder positieve gevolgen zou kunnen hebben lieten zij in hun redenering gemakshalve weg. Eveneens dat vluchtelingen, die wellicht nu blij waren om hier te worden opgevangen, daar op termijn ook anders over konden gaan denken. Dit laatste omdat de meeste vluchtelingen liever in de omgeving van hun vaderland blijven om snel terug te keren als de situatie daar verbetert. Hen meer daar helpen en zorgen dat zij daar een menswaardig bestaan hebben zal de meesten weerhouden om levensgevaarlijke tochten te ondernemen. Maar dan moeten wij ook echt tot helpen bereid zijn en bijvoorbeeld tien procent van ons inkomen afstaan om mensen dat menswaardig leven te gunnen. Zijn we ook voor die manier van hulp te porren?

Het klonk logisch maar de Messias liet in diezelfde tijd weten dat alle vluchtelingen in Europa moesten worden opgenomen omdat er anders absoluut een Holocaust dreigde die de moordpartij uit de tweede wereldoorlog ver zou overtreffen. Wie wist beter, de grote Messias of een of andere obscure schrijver met een stukje in de krant.

Natuurlijk hadden alle politici gedaan wat de Messias had gesteld dat gedaan moest worden. Grenzen waren open gegaan om de gigantische stroom ontheemden binnen te laten. Er was een omslag in de cultuur, van nationalistisch protectionisme koos men voor een cultuur van welkom, van gastvrijheid, van hulp bieden aan hen die hulp nodig hadden. Toch klonk in diezelfde periode een roep om minder hulp te bieden, om eens een pas op de plaatst te maken, om strategische redenen juist grenzen te sluiten.

‘Vond jij dan’, stelde ik de man abrupt als vraag, ‘dat we mensen aan hun lot hadden moeten overlaten?

De man keek mij voor een kort moment verbaasd aan. Langzaam en nadenkend antwoordde hij na eerst enkel zijn hoofd als antwoord te hebben geschud.
‘Nee, natuurlijk niet…. Maar moeten we dan iedereen binnenhalen, vind jij dat… Daar maak ik me zo kwaad om, die domheid van jullie, je kunt toch niet honderden miljoenen mensen hier opvangen en zeker niet van de een op de andere dag… Waarom willen jullie dat toch maar niet snappen…’
‘Dat is ook niet zo’, antwoordde ik kortaf.
‘Nou het lijkt anders wel zo…’

Het snelle directe antwoord van hem klonk mij snauwend in de oren. Ik besloot het er even bij te laten. Ik hoefde geen strijd.
‘Het is trouwens hypocriet weet je’, vervolgde de man.
‘Hoeveel duizenden zijn verdronken nadat politici, die helemaal niet meenden wat ze stelden, door vluchtelingen op roepen allemaal hier naartoe te komen. Als die idioten het hadden gemeend…, dan hadden ze vliegtuigen gestuurd om mensen op te halen, begrijp je….Het was allemaal voor de bühne.’
De man stopte en snoof minachtend.
‘Politiek’, riep hij vol walging.
‘Jach! Goorlappen, allemaal!’
Ik knikte, was dat volmondig met hem eens.
‘Als ze werkelijk goed wilden doen hadden ze eens gestopt met hun arrogantie ten aanzien van andere volkeren en landen, hun dedaine houding ten aanzien van alles wat niet Westers is… Begrijp je?’
Weer knikte ik enkel. Hij zweeg en ik wist mijn gedachten niet goed te ordenen om de stilte mee te verbreken. In gedachten probeerden ik het een en ander op een rij te zetten.

Het westen onder aanvoering van Amerika was in de afgelopen decennia in andere werelddelen bezig geweest om daar democratie te brengen als het mooiste dat bestaat, dacht ik en hoe hadden ze dat gedaan?

Rekening houden met het feit dat het grootste deel van de daar levende mensen niets in die westerse democratie zien werd genegeerd. Het westen maakte zich op deze wijze schuldig aan een vorm van koloniaal gedrag door onder andere deze arrogante opstelling. Dat dit gedrag op haar beurt geleid heeft tot een toenemende aversie ten aanzien van die dominante houding van het westen in veel delen van de wereld, met onder andere een golf aan islamisering gericht tegen het westen als gevolg, dat leek mij als ik hier nu over nadacht heel begrijpelijk en logisch. Wat was hier uit voortgekomen.

We worden vandaag door meerdere kanten belaagd, realiseerde ik mij. Extern als wel intern, door een groeiend aantal niet westerse islamieten, maar ook hoe langer hoe meer een groter wordende groep Europeanen die zich door hun eigen maatschappij uitgekotst zien, en zich mede daarom tot de islam aangetrokken voelen.

De eerste groep is een antwoord op de nog altijd dominante houding van het westen en de tweede groep op de onverschillige houding van politici ten aanzien van een veelheid aan maatschappelijke en sociale problemen en een snel groeiende tweespalt in de maatschappij waar vrijwel niets tegen wordt ondernomen. Rijken worden in razend tempo rijker en armen nog sneller armer, de voedingsbodem bij uitstek voor revolutie. Daar komt nog een socialisme dat nooit volwassen is geworden bovenop.

Het opdwingen van het socialistisch waanbeeld tot vorming van een multiculturele samenleving, op de manier zoals men dit tot nu toe heeft gedaan, zal eerst een van beide hierin opgaande culturen en op termijn beide culturen vernietigen en moet in ieders belang worden gestopt om totale vernietiging te voorkomen. Het probleem is dat men op geen enkele wijze verstand wenst te gebruiken en ten koste van alles vasthoudt aan dit waanidee, waardoor uiteindelijk strijd niet te vermijden zal zijn. Het denken zit volledig op slot uit vrees ten onder te gaan als men bereid is naar argumenten van de andere kant te luisteren. Iets dat ironisch genoeg psychologisch inhoudt dat men heel goed weet ongelijk te hebben.

Tot zover
Groet ‘Bedonderde burger’

Deel 1:

https://fenixx.org/2016/11/22/de-dagen-voor-nedaria-deel-1/

Doe mee met 8.259 andere volgers

De redactie van deze site modereert niet de reacties op voorhand, opdat u openlijk en direct met elkaar kunt discussiëren. U bent zelf verantwoordelijk voor wat u schrijft in het reactieveld. Het recht om de wet te overtreden, het oproepen tot moord, doodsverwensingen en dergelijke, is echter voorbehouden aan de redactie. Als we dan toch voor de rechter moeten verschijnen, staan we daar liever zelf dan dat we gedwongen worden uw e-mail-adres en IP-nummer af te geven onder bedreiging van overheidsgeweld. Dus houd je een beetje in of wees creatief.

About Rommel (4447 Articles)
Ook ik was ooit een man gevangen in een vrouwenlichaam... en toen werd ik geboren.

1 Comment on De dagen vóór Nedaria (Deel 2)

  1. Ook een goed verhaal.
    Hoeveel delen heeft het in totaal?

    Like

Reageer ook

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: