Nieuw

Donald Trump is de laatste kans voor het Vrije Westen

Voor het gemak, het overzicht, en de duidelijkheid, geef ik eerst zijn kernpunten weer (die ons aangaan).

– het stoppen van moslimmigratie.
– een normale band willen met Rusland.
– de bondgenootschappen met islamitische staten willen her-evalueren.
– inperken van de macht van de globalisten, Goldman Sachs, TTIP, etc.

Dat zijn punten die ook ons rechtstreeks aangaan. Punten voor Amerikaans binnenlands belang/gebruik gaan ons, indirect, ook rechtstreeks aan. Als Amerika valt, vermag Europa bitter weinig tegen de islamitisch-Afrikaanse invasie die gaande is. Die ook deels door het huidige Amerika georganiseerd wordt.

– muur met Mexico. Roekeloze immigratie is een gevaar, zowel daar als hier.
– een ‘normale’ handelsrelatie met China (geldt niet alleen China, maar China is het grootst), een einde aan de disbalans in de handelsbalans en schuldbezittingen.
– herstel van de Amerikaanse infrastructuur (hier minder bekend maar het is een puinzooi, denk Detroit en 600 ingestorte bruggen).

Dat zijn stuk voor stuk duidelijke uitspraken. Dat is vernieuwend en hoognodig. De huidige generatie Westerse politici doet zelden duidelijke uitspraken en grossiert in taalgebruik waar niet alleen de gewone man niks mee kan, maar waar ze zelf later ook liefst niet op afgerekend willen worden, dus houden ze het zo nietszeggend als mogelijk. De Asschers, Timmermansen, Rutte’s, en Pechtolds  belichamen dat, maar ik wil die kwezels dit stuk  niet laten bevuilen. Het gaat over Trump.

Opstand in Europa.

Over de hele linie roert de Europese bevolking zich, de protesten tegen de omvolking en islamisering groeien, maar zijn kansloos. In Nederland is de PVV al jaren stabiel op een max van 20%, Ukip kreeg één zetel in het Lagerhuis dankzij het districtenstelsel. In Duitsland is de AfD heel ver verwijderd van beslissingsbevoegdheid. En in Frankrijk is Marine Le Pen kansloos vanwege het stelsel dat daar gehanteerd wordt, daar zorgen de Socialisten en Republikeinen samen wel voor.

Nog eens vier jaar van Afrikaanse en moslimmigratie zoals de EU wil en Europa is definitief en onomkeerbaar verwoest. Het continent zal er nog wel zijn, maar de natiestaten zullen nog verder afgebroken zijn. Natiestaten die de bouwstenen zijn van de democratie en een zekere homogeniteit vereisen om werkbare eenheden te blijven.

Nog meer moslimenclaves waar het nationale gezag niets meer in te brengen heeft, breekt die natiestaten van binnenuit af. Een niet aan te passen groeiende Afrikaanse minderheid met een IQ waar we de autochtone bevolking voor in een speciale inrichting zouden stoppen, is een blok aan het been voor de kenniseconomie en een molensteen om de nek van elke verzorgingsstaat. De sociale cohesie wordt gesloopt, en met elk procentpunt dat het gemiddelde nationale IQ daalt, neemt de welvaartsgroei af (Sarrazin). De EU is niet geïnteresseerd in economische groei, en als ze er al in geïnteresseerd zou zijn dan is ze er zelf desastreus voor: In 1973, the nine members of the then EEC accounted for 38 per cent of world GDP. Today, the 28 members account for just 26 per cent, and that figure is diminishing virtually by the week. (Daniel Hannan).

En bovenop die instortende natiestaten zal de EU zijn dwingende dictaten leggen. Referenda, Frankrijk, Nederland, Ierland in 2005 worden nu al met een arrogante zwier van tafel geveegd en dat zal met het optuigen van een verdere Europese superstaat alleen maar erger worden. Een tweede Brexit zal de EU niet toestaan, het liefst zien ze Groot-Brittanië veranderen in een rokende puinhoop als afschrikwekkend voorbeeld. Voor de EU is welvaart ondergeschikt, het gaat de EU om macht, de bouw van een imperium. Oekraïne, Turkije (no matter welke misdaad Turkije begaat) en Noord-Afrika (Mediterrane Unie) vormen geen culturele of economische verrijking, het doel is slechts gebiedsuitbreiding. One government for all. Wit-Rusland, Moldavië, Georgië, Azarbeidjan staan ook op de lijst met in te nemen gebieden. En de EU kijkt ook alvast verder dan dat; Kazachstan (kijk even waar dat ligt op de kaart en besef de ambitie), en net als met Oekraïne hebben we het dan niet over een simpel handelsakkoord. Maar ook over politieke, justitiële en economische hervormingen, de rechtsstaat, handels- en economische betrekkingen en internationale vraagstukken, het waarborgen van de stabiliteit en ontwikkeling in de regio. (Bron, het is wat de EU zelf er over zegt).

Het is Ostraum-politiek om Rusland klem te zetten, uitgevoerd door de brave vazal van de Verenigde Staten. De hernieuwde sancties van Duitsland bijvoorbeeld van afgelopen week aan Rusland zijn niet in Duitslands eigen belang. Washington voert nog immer de vorige oorlog en lijkt niet te (willen) beseffen dat de Koude Oorlog al gewonnen was toen het IJzeren Gordijn viel.

Naamloos.png

De EU zal zich niet op democratische wijze van binnenuit door de burgers laten stoppen. De EU is tenslotte een dictatuur. Geen – Peil wat daar wat aan zal kunnen veranderen. En zie vandaag hoe een Britse EU-rechter het Brexit tackelt.

De EU kan financieel imploderen, de ECB drukt nog steeds elke maand 70 miljard ongedekte Weimar’s Draghi’s bij. Dat dat nog niet tot een gigantische inflatie à la Weimar geleid heeft, komt omdat dat geld voornamelijk gebruikt wordt (tegen de eigen EU regels in en zelfs volgens de EU dus eigenlijk illegaal) om banken te steunen en via  hen staatsobligaties op te kopen, waardoor het niet in de portemonnee van de burger terecht komt, wat wel tot inflatie zou leiden. En ondanks al dat verzonnen geld, verkeren Europese banken 8 jaar na het uitbreken van de crisis in 2008 nog steeds in problemen (zeggen ze, ergens is een ontzaglijke berg met geld in een zwart gat gelazerd anders valt het niet te verklaren), met Deutsche Bank  momenteel als meest zichtbare, maar de Italiaanse en Spaanse bankensector staan ook nog steeds op het randje van de afgrond.

De EU kan ook aan zijn einde komen door oorlog en daar doet het zelfdestructieve genootschap hard zijn best voor in Oekraïne en door de relatie met Turkije te handhaven, die het maar niet wenst te herzien, omdat de EU op gebiedsuitbreiding uit is. En, de EU denkt blijkbaar dat ze binnenlandse opstanden en onlusten die het gevolg zullen zijn van de islamitische en Afrikaanse immigratie onder controle kan houden, de EU leidt aan permanente zelfoverschatting, en het almaar toenemende aantal islamitische aanslagen laat zien dat de EU nu al de regie kwijt is. Het kan de EU duidelijk gaan zak schelen dat burgers het slachtoffer worden, maar ze zitten te ver met hun hoofd in hun eigen reet om te beseffen dat de islam ook voor hen komt binnenkort. Het is islam eigen om de macht op te willen eisen en die macht ligt niet bij de burgers en wel bij de EU. Het logische volgende doel van de islam is de EU zelf.

De complete ineenstorting van het financiële kaartenhuis zal een ramp zijn voor de bevolking, die als altijd weer voor de kosten op zal mogen draaien. Oorlog is een nog minder te verkiezen optie. En de geschiedenis bewijst dat die twee vaak samengaan, en dat is een nóg onaangenamer vooruitzicht.

Trump-effect op Europa

Ik zie de EU niet vrijwillig en op vreedzame wijze plaatsmaken, dat ligt namelijk niet in de aard van een dictatuur. Het beëindigen van de EU door bovenstaande opties betekent een bloederige ramp voor de Europese bevolking waarvan we van de omvang geen inschatting kunnen maken.

Ik verwacht geen wonderen van Trump. (Geo)-politiek is meestal als een olietanker en verandert slechts langzaam van koers, tenzij er oorlogen en beurscrashes aan te pas komen. En het congres en de senaat zal zijn drang tot verandering ook temperen.

Trump lijkt heel goed te beseffen dat Islamitische Staten als Islamitische Staat Saoedi-Barbarije en Islamitische Staat Iran en Islamitische Staat Turkije niet onze vrienden zijn. Dat de EU denkt dat al die Islamitische Staten wél onze goede vrienden zijn is ons grote probleem. De burgers mogen roepen dat dat wel zo is, dat het een probleem is. Ze mogen er ook hier en daar een islamkritisch partijtje op nahouden in parlementen die hun wetgeving immers toch uit Brussel gedicteerd krijgen, dat houdt de burgers lekker democratisch zoet terwijl onderwijl die burger elke dag verder gekneveld wordt en de EU zelf meer en meer scheepsladingen vijandige legers overzet vanuit Afrika en triomfantelijk roept dat de Turkije-deal echt een groot succes was. Ze hebben zes miljard gegeven, bovenop de jaarlijkse miljarden ‘om de democratie in Turkije te verstevigen’ (ja echt), zodat Erdogan niet tekort komt bij de financiering van ISIS en de genocide op de Koerden. Mark Rutte is een oorlogsmisdadiger, financiering van terreur en genocide is strafbaar.

Dit EU-beleid is grotendeels Amerikaans ingegeven beleid. De EU zelf is een Amerikaanse creatie (ik weet dat de meeste linkjes nooit gelezen worden, dat kan ik zien in de stats, maar lees dan verdomme deze link!). En het is de VS dat het huis van Saud aan de macht geholpen heeft en die macht militair gegarandeerd heeft in ruil voor de afspraak dat olie wereldwijd in dollars betaald wordt (de gouden standaard is ingeruild voor de oliestandaard; de petrodollar is waar de Amerikaanse macht op drijft tesamen met de Amerikaanse militaire hegemonie om wereldwijd die petrodollar af te kunnen dwingen), terwijl Saud binnenlands de afspraak gemaakt heeft met de Wahabis; jullie de religie en wij de staat, geef ons de staatsmacht en wij dragen wereldwijd jullie Wahabisme uit met onze dollars, nadat we Bentleys’, dure jachten, en geile wijven voor ons zelf gekocht hebben.

Trump is niet gediend van het bondgenootschap met de islamitische wereld. Hij ziet het voor wat het is; onze ondergang.

naamloos

Trump is voor een ‘normale’ omgang met het Rusland van Poetin. Ja, je kan je vragen stellen bij de democratische legitimiteit van Poetin. Maar van het genocidale Turkije waar de EU mee dweept (omdat de VS het als de NAVO-zuidflank tegen Rusland ziet)  en dat gesponsord wordt door Timmermans en Rutte, is het zeker dat het het meest anti-democratische regime is in onze tijd, geheel in lijn met de Ottomaanse traditie. Handelsbalans-technisch gezien zou de EU overigens degene moeten zijn die Turkije de wil oplegt ipv.  dat Turkije de kans krijgt te dreigen met  met moslimitische invaders.

Trump betekent de ommekeer

Sommigen bekijken zijn rijkdom met argwaan (zelf ben ik zo arm als een luis, maar vind dat geen argument). Het betekent dat die onafhankelijk kan opereren. Hillary is van Saoedi-Barbarije, Qatar en Wall Street. Ze is aan alle kanten gekocht. Het was Hillary die de hoofdverantwoordelijke was voor het ruimen van Ghadaffi waardoor nu de kurk uit Afrika getrokken is en we overspoeld worden, precies zoals Ghadaffi voorspeld had. Tijdens Hillary’s periode als Secretary of State werd er voor 80 miljard aan wapentuig aan de meest extremistische Islamitische Staat ter wereld verkocht, Saoedi-Barbarije. Als ze Prins Bernhard geheten had, dan had het smeergeld geheten, en had ze nooit meer president kunnen worden.

Naamloos.png

De Ostraum-politiek van de EU is niet in het belang van enig Europees land. De EU voert die politiek omdat de VS nog steeds de vorige oorlog voert, omdat Brezinsky (PDF, 223 pg) . Koppensnellerstaten als Qatar en Saoedi-Barbarije zijn onze vrienden omdat ons koningshuis er massa’s geld aan verdient én omdat het moet van de VS/NAVO. Maar ze zijn niet onze vrienden, tenzij je vrienden wilt zijn met vrouwen-stenigers en homo-doodgooiers. De Ottomaan in Ankara is niet onze vriend, het liefst lijft die morgen weer heel Zuidoost-Europa in om daar de slavinnen voor zijn harem te roven. De enige reden dat Turkije alles kan flikken en de EU hem geen strobreed in de weg legt, is omdat de VS Turkije als cruciaal ziet tegen Rusland. En omdat Hillary ook door Erdogan gekocht is.

Naamloos.png

Trump heeft geen probleem met Rusland. Trump wil normaal met Rusland samenwerken. Rusland is een Europees land. Dostojevski, Tolstoi, Kandinsky, het Zwanenmeer, en Oblomov is mijn favoriet. Ik had ooit een ex die onderzoek deed in het Gemeente Archief van Amsterdam naar de financiële afhankelijkheid (verknoping zo je wilt) van het en 17e en 18e eeuwse Rusland met Amsterdam. Het was verknoopt, de Russische spoorwegen waren door de Fransen gefinancierd voor de revolutie begon. Alle koningshuizen waren incestueus over en weer getrouwd.  Rusland ontstond in de 11-12e eeuw in Kiev en keek pas na 1600 over de Oeral heen. Ook geografisch is Rusland Europees.

En daarom misschien wel onze beste bondgenoot. Rusland is dan misschien niet een ideaal democratisch land. Saoedi-Barbarije, Qatar,  Turkije en ook Nederland zijn dat nog minder. We zouden prima onze olie en gas uit Rusland kunnen betrekken, in tegenstelling tot de Islamitische Staten heeft Rusland niet de uitgesproken doelstelling ons te onderwerpen, maar als we afrekenen in roebels, of Deutschmarken van mijn part, dan zou het wel de petrodollar ten val brengen.

We maken een clash of civilizations mee; de islam overspoelt Europa en dat bracht vorige keren weinig goeds. Dat dat kan gebeuren is omdat de poppenspelers dat wensen en hun marionetten het uitvoeren. De EU voert uit in opdracht van de globalisten. De EU is in essentie een corporatistische fascistische communistische entiteit. Huh wat, gaan die alledrie samen? Ja. Wij denken bij fascisme altijd aan Hitler, maar dat is nazisme, fascisme met Jodenhaat, zeg maar als de islam. Het Mussolini fascisme was corporatisme (zie links), de staatsmacht staat in dienst van (grote) corporaties, staatsgeleid (en daar heb je je overeenkomst met het communisme). Alledrie totalitair. Nigel Farage heeft eens netjes al die communisten in de EU aangewezen. Maar staat dat communisme dan niet op gespannen voet met grote bedrijven, multinationals, dat is toch kapitalisme, en we hebben toch geleerd dat dat elkaars tegenpolen zijn? Nee. Farage wijst fijntjes op Barroso, die nota bene een maoïst was. Diezelfde Barroso heeft voor zijn goede werken in de EU nu een baantje gekregen bij Goldman Sachs. Toch wel hét voorbeeld van een kapitalistische multinational. Ik heb het al vaker betoogd, kapitalisme en vrije markt zonder regulering leidt tot monopolies en bedrijven die staatsmacht uit gaan oefenen. Het is bedrijven eigen groter te willen worden, en als ze eenmaal zo groot zijn dat ze (via de wet) een monopolie kunnen bedingen, zullen ze dat niet laten. En als ze een regering over kunnen nemen zullen ze dat ook niet laten. Op elke EU-parlementariër zijn er iets van 40 lobbyisten. En om even bij Goldman Sachs te blijven, of moet ik zeggen Goldmine Sachs of Government Sachs, Mario -Weimar- Draghi de baas van de ECB was voorheen van Goldman Sachs, Mario Monti die van de EU Berlusconi moest vervangen (een ordinaire staatsgreep) was van Goldman Sachs, en toen Griekenland niet braaf zijn eigen doodvonnis dat door het IMF over ze uitgesproken was wenste te voltrekken werd daar door de EU ook de minister-president vervangen door iemand van Goldman Sachs (ook een staatsgreep). En dit zijn slechts de meest prominente EU-Goldman Sach-ers die me nu te binnenschieten, het zijn er gegarandeerd veel meer.

naamloos22

En nu zijn die corporatistische dictaturen, de EU is er al één en de VS zal het zijn als Hillary wint, afspraken aan het maken over TTIP en CETA (hallooo linkse mensjes, waarom zijn jullie én pro-Hillary en tegen TTIP? Dat gaat niet samen). Dat komt er op neer dat multinationals regeringen voor een speciaal tribunaal kunnen slepen om toegang voor hun producten af te dwingen. Dan doet het er niet meer toe of de Nederlandse burgers geen zin hebben in genetisch gemodificeerd voedsel, want het wordt via, door die bedrijven zelf opgestelde wetten, afgedwongen. En nee, ook daar had u nooit iets over te zeggen.

Hillary is niet alleen gekocht door de grootbanken en de Islamitische Staten, CNN, Clinton News Network, is de zesde sponsor van Hillary. U bent misschien bekend met het boek “Gekaufte Journalisten” (‘Gekochte journalisten’), ook de media zit in hetzelfde schuitje. De media zijn nodig voor deze vijandige overname, want dat is het, omdat het volk in opstand zou komen als het de waarheid te weten zou komen. De vrije pers is veranderd in een leugenpers. In Amerika moet Trump opboksen tegen vrijwel alle media, maar ook in Nederland krijgen we avond aan avond Clinton-propaganda over ons uitgestort. De NOS en RTL zijn inmiddels zó de weg kwijt dat ze niet schijnen te beseffen dat wij hier helemaal niet mogen stemmen voor de Amerikaanse verkiezingen.

We zijn aangeland in een cruciale fase van onze beschaving. Oftewel we gaan ten onder, meer EU, meer Islam, meer leugenpers, minder zeggenschap voor de burger. Resulterend in, op zijn best, slavernij, en op zijn slechts in de totale genocide van Europa door de ingevoerde Islam. Dat de burgers in de EU het tij nog kunnen keren wordt met de dag onwaarschijnlijker. Maar die ellende die de EU ons brengt, is voor een groot deel opgelegd door de Verenigde Staten. De EU voert de agenda uit van de globalisten. Net als Clinton, zij is er ongeveer de verpersoonlijking van. Ze is Het Kwaad in eigen persoon, en dan laat ik het spiritcooking en het sextrafficking nog even voor wat het is.

Wat kunnen we verwachten van Trump?

Eindelijk, eindelijk, eindelijk gaat dat desastreuze bondgenootschap met de islam eens op de helling.

Een stop op moslimmigratie. En eens dat in de VS ingevoerd is, wordt het ook hier een heel stuk bespreekbaarder. Ik heb net uitvoerig beargumenteerd dat de EU uitvoert wat de VS commandeert. (zie anders het linkje naar The Telegraph nog een keer, ik zei niet voor niks dat je minstens dit linkje moest lezen)

Een einde aan het ‘poken’ van de Russische beer, met alle risico’s van dien. Ik hoop zelf dat we Rusland weer op kunnen nemen in de ‘Europese familie’, het zou ons allen sterker maken.

En allerbelangrijkst voor ons, is dat we van de dictatuur afkomen, want ja, de EU is een dictatuur. En ik zie daar een belangrijke rol weggelegd voor Trump. De EU heeft zichzelf inmiddels zo georganiseerd dat de Europese burgers dat niet meer kunnen doen. Zie de EU reactie op het Brexit, en wat ik daar bovenaan in dit stuk over schreef. Als Trump de globalistische elite dwars kan bomen, boomt die ook de EU dwars.

Trump staat honderd procent achter Israël, en daar doet de idiote schrijvelarij van GS-auteur en antisemiet Feynman niks aan af. En de leugens van Bart Nijman ook niet. (Ik weet zo onderhand niet meer wat ik van GS moet denken, er werken een paar absolute smeerlappen, maar daar gaat het hier niet over).

Het desastreuze handelsbeleid (en handelsbalans) wordt eindelijk aangepakt, en dat betreft onze welvaart. En die welvaart is onontbeerlijk om onze beschaving een beetje op peil te houden. De Europese staalindustrie is bijna niet meer, terwijl dat de kern was van het Duitse Wirtschaftswunder, en de VS kent hetzelfde probleem, zie staalstad (automobielen) Detroit (linkje hierboven). De reden is duidelijk, in tijden van overproductie dumpt China staal op onze markten en dan gaan onze staalbedrijven failliet (wij hebben dezelfde problemen als de VS), en dat kan omdat de vrijhandelsgoeroes importbarrières verwerpen. Maar denk niet dat je omgekeerd je overproductie van staal op de Chinese markt kwijt kan, want China kent wel degelijk importbeperkingen. Begrijp me niet verkeerd, vrijhandel is mooi, net als kapitalisme (een uitwas ervan heb ik hierboven geschetst), maar niet als de wederpartij er de hand mee licht en het tot je eigen ondergang leidt. Die cijfers van Daniel Hannan zijn zeer relevant, ik herhaal ze nog eens: In 1973, the nine members of the then EEC accounted for 38 per cent of world GDP. Today, the 28 members account for just 26 per cent, and that figure is diminishing virtually by the week. (Daniel Hannan).

Trump heeft al aangegeven onmiddellijk handelsakkoorden met het Verenigd Koninkrijk te willen sluiten in defiance of the EU.

Ik denk dat Trump onze beste kans is om de EU, onze dictatuur, op vreedzame wijze pootje te haken. Om op te houden met de vriendschap met islam en om op te houden met de vijandschap met Rusland. Ik wil geen oorlog, ik maak graag deel uit van die generatie die nooit oorlog gekend heeft, en ik denk dat dat mogelijk is, mits we de juiste keuzes maken. Tegen de de huidige corporatistische globalistische elite die ons naar de afgrond leidt. Morgen zullen we het weten. Als Trump verliest kunnen we beter onze hooivorken gaan slijpen en de fakkels prepareren, want met margebloggen gaan we niet van deze dictatuur afkomen. Dit is onze laatste kans.

Doe mee met 8.350 andere volgers

De redactie van deze site modereert niet de reacties op voorhand, opdat u openlijk en direct met elkaar kunt discussiëren. U bent zelf verantwoordelijk voor wat u schrijft in het reactieveld. Het recht om de wet te overtreden, het oproepen tot moord, doodsverwensingen en dergelijke, is echter voorbehouden aan de redactie. Als we dan toch voor de rechter moeten verschijnen, staan we daar liever zelf dan dat we gedwongen worden uw e-mail-adres en IP-nummer af te geven onder bedreiging van overheidsgeweld. Dus houd je een beetje in of wees creatief.

About Fubar (7203 Articles)
Is van mening dat de Collaborateurs terechtgesteld moeten worden.

31 Comments on Donald Trump is de laatste kans voor het Vrije Westen

 1. Onderzoekers demonstreren aanval op stemcomputer VS.
  Onderzoekers hebben aangetoond dat het eenvoudig is om de resultaten van een bepaalde stemcomputer die in de Verenigde Staten voor verkiezingen wordt gebruikt aan te passen. Een aanvaller die fysiek toegang tot de machine heeft kan via een pcmcia-card de firmware van de stemcomputer aanpassen en direct de uitslagen in het geheugen aanpassen, zo meldt beveiligingsbedrijf Cylance.
  https://www.security.nl/posting/491713/Onderzoekers+demonstreren+aanval+op+stemcomputer+VS

  Like

 2. Trump gaat het niet worden. Het maakt ook niet uit want de werkelijke macht niet ligt bij de president noch bij het Congres. De moderne geschiedenis toont aan dat presidenten komen en gaan, democratisch of republikeins, maar dat de buitenlandse geopolitiek hetzelfde blijft. Het is daarom naïef te denken dat Trump het veschil zou maken. Nog even afgezien van zijn dollars. Niemand wordt schatrijk zonder connecties. Het zijn juist de verborgen connecties die interessant zijn…

  Like

 3. Long read; beslist de ‘moeite’ waard; eventueel in delen (zeg ik altijd maar).

  Like

 4. bedonderde burger nr 16.000.001 // november 7, 2016 om 12:55 //

  Amerika dat half vorige eeuw geen of nauwelijks ervaring had met koloniaal denken en handelen werd pas na WO2 een grootmacht met koloniale trekjes. Gebrek aan ervaring leidde via bruusk optreden tot problemen die groter en groter werden. Het vaak boerse dictatoriale gedrag van topfunctionarissen en diplomaten die niet veel diplomatie kan worden toegekend, zoals bijvoorbeeld Richard Holbrooke, kenmerkt het amateurisme van de VS op buitenlands beleid dat zeer koloniaal overkomt.
  Dit beginnersgedrag is ook wat Obama voluit tekent. Dat ook hij op typisch Amerikaanse wijze de problematiek van de wereld heeft aangepakt is dan ook niet vreemd te noemen.
  Het Poetin voor zijn hoofd stoten en het even later gewoon diens achtertuin instormen met zijn agressieve NATO clubje, een nieuwe koude oorlog starten die makkelijk kan ontaarden in een warme, is van hetzelfde diplomatieke kaliber als dat van Holbrooke.

  Het koloniale handelen en denken dat Amerika van Europa heeft overgenomen is bijzonder kort door de bocht en eerder conflict veroorzakend dan mijdend. Het lijkt een minderwaardigheidcomplex dat Amerikanen tekent door hun gebrek aan eeuwenoude historie en cultureel erfgoed, dat hun gedrag laat omslaan in vaak nergens op stoelende botheid van beter en best zijn, dat eigenlijk gebaseerd is op een gigantische angst voor mislukking.
  Daarom ook was het trauma na het verliezen van de Vietnamoorlog bij de Amerikanen zo enorm. Zij zouden wel eventjes de Vietnamese vrijheidsstrijd, waarvoor de Fransen al met hun staart tussen hun poten waren weggelopen met hun superieure leger neerslaan. In plaats daarvan kreeg het machtigste leger ter wereld een pak slaag wat in hun ogen gewoonweg niet had kunnen gebeuren. Het was een boze droom.

  Pas met de eerste golfoorlog herwonnen ze hun zelfvertrouwen weer geleidelijkaan. Zonder bedenking stortte zij zich hierna opnieuw als slecht voorbereide kolonisator in de arena om duidelijk te maken wie de mooiste en sterkste gladiator was.
  Anders dan Europa dat eeuwenlange ervaring had met koloniën was Amerika zelf een kolonie geweest en traden de Amerikanen op als kolonisator die niet echt kolonisator wenste te zijn, maar die als het er op aan kwam erger was dan het vorig koloniaal bestuur.
  Niet overheersing met constant wapengekletter maar met dreigende militaire aanwezigheid op de achtergrond werd de nieuwe methode. Dat dit een tegenreactie oproept wensen zij als goede kolonialen niet in te zien. Bazige mensen houden er niet van om gezichtsverlies te lijden wat daardoor meestal uitloopt op nog grotere ellende dan voor hun weigering om dit te erkennen. De Amerikanen wensten Vietnam niet prijs te geven, ze wensten niet als een geslagen hond uit Teheran te vertrekken, ze zouden de Russen eens laten zien hoe ‘echte soldaten zaken aanpakten’ en ga zo maar door.

  En zo wenste Obama de wereld iets te gaan tonen wat de wereld in eeuwigdurende adoratie met stomheid zou slaan. Zijn wens om iets groots na te laten is begrijpelijk als je ziet dat de man niet veel van zijn mooie woorden heeft kunnen waarmaken dan enkel nog meer mooie woorden in zijn vele preken. Het oude ideaal dat Europa wellicht net begon af te zweren kreeg via hem een nieuw jasje aan gemeten. Open grenzen zouden leiden tot een nieuw mensenras, alle rassen zouden zich met elkaar mengen met als uiteindelijk doel en uitkomst nooit meer oorlog, eeuwige vrede en het paradijs van de Jehova’s Getuigen verwezenlijkt op aarde. De lammetjes zouden straks naast de leeuwen kunnen slapen. En daar begint de waanzin opnieuw. Net op het moment dat men in Europa het multiculturele wat begon te relativeren.

  De invasie in Europa zal blijven doorgaan omdat de baas het eist. En zoals het al zeventig jaar in Europa gaat, zal ook nu alles wat de baas voorschrijft gebeuren. Opnieuw wordt Europa voor een tweede keer in amper een eeuw tijd tot Frankenstein experimenten gedwongen. Het eerste mislukte experiment moest een blauwogig blond ras tot supermens verheffen en nu een gemengd ras. Terwijl toch iedereen weet wat uit dat eerste krankzinnige experiment is voortgekomen. En alles heeft ook weer te maken met de wil tot verheffen van het religieus socialisme. Want ook Barrack Obama is naar Amerikaanse begrippen een socialist, terwijl Merkel met haar DDR achtergrond meer socialist dan christen te noemen is.

  De multiculturele samenleving vanaf de jaren vijftig/zestig wordt als mislukt gezien dus moet de nieuwe poging nu onder dwang slagen. De eenwording van Europa was deels camouflage voor de tweede poging om tot het smeltkroesras te komen via de multiculturele samenleving. Wat ooit begon als Unie van Kolen en Staal met de intentie dat er niet opnieuw oorlog op Europees territorium zou komen, groeide via EEG uit tot het EU monster van vandaag. Een ambtelijk gedrocht waar niemand nog enige controle over heeft. De top van dit orgaan heeft niets met democratie te maken.
  Leiders worden aangesteld via lidstaten, iets waar de bevolking van Europa niets in of over te zeggen heeft. Waardoor een situatie is ontstaan dat op grote afstand van de Europese volkeren een groep technocraten dictaten uitvaardigen die de volkeren van Europa niet wensen, zoals bij de migrantencrisis nu het best zichtbaar is.
  Terwijl Europese volkeren, gezien de vele aanslagen die inmiddels in Europa door radicale moslims zijn gepleegd, absoluut wensen dat het verder instromen van nog meer radicalen wordt gestopt, gaat de EU door met een manier van grensbewaking dat eerder veerdienst lijkt dan bewaking. Middeleeuwse hoven en adel zouden hun vingers aflikken bij wat dit soort bestuurders van nu democratie noemen.

  Net als in de periode voor WO2 zijn het ook nu Amerikaanse banken en bedrijven zijn die het nieuwe experiment met geld ondersteunen. Het is een een deja vu als je de situatie van vandaag bekijkt en ziet hoe vergelijkbaar deze is met die van bijna een eeuw geleden. Op zich logisch, omdat de club die toen achter alles zat, die nooit de wil tot het laten slagen van het experiment heeft laten varen, er vandaag nog altijd achter zit. Die club is ook de club achter de gedachte van het uitvechten van de laatste oorlog die alle oorlogen zal beëindigen. Dat dit een gedachte is die altijd verkeerd moet aflopen wensen de architecten hiervan niet in te zien.
  Om hun grote doel te verwezenlijken dient net als eerder, democratie dat als vervelend zeurkind in de weg staat, een klein beetje opzij te worden geschoven en start men opnieuw een proces via de verkeerde weg, de dictatoriale. Maar dat doet men voor het goede doel, dus dan mag het. En daar hebben we weer die dedaine houding van de elite. Zij zijn goed bezig, dus alles is geoorloofd.

  Om te vermijden dat de EU zou instorten trok de EU de afgelopen jaren meer macht naar zich toe. Dit op zich hoeft nog niet verkeerd te zijn maar dan moeten niet een zooitje amateurs de touwtjes in handen hebben. Verder was het ook wenselijk dat de EU zelf over haar bestaan kon besluiten en zich niet keer op keer door de VS in een risicovolle uitbreiding liet dwingen. Het monster groeide snel richting Rusland omdat Amerika dit wenst en wordt meer en meer onbestuurbaar door het toenemend aantal landen. Als een stuurloos schip dat alle kanten op kan zwalken maakte de EU slagzij. Diverse landen houden er even zoveel diverse denkbeelden op na en afzonderlijke EU goden drammen aan een stuk door dat naar hen moet worden geluisterd, wat vervolgens niemand doet.
  Men weet totaal niet meer wat men aan het doen is. Noch waar dit alles over of waar het heen gaat. Om dit te camoufleren wordt over alles en niets vergaderd en gediscussieerd. Dit om de werkelijkheid ver op afstand te houden.
  Dit is bij de immigratiecrisis die Europa naar de afgrond duwt duidelijk zichtbaar. Juncker, die binnen de EU de scepter zwaait is uit eigen land weg gepromoot, na als premier in Luxemburg in opspraak te zijn gekomen over belastingontduiking van bedrijven wat onder zijn bewind is begonnen. Luxemburg wilde hem kwijt en de EU werd een mooie afsluiting voor zijn carrière. Een man die als premier van Luxemburg over 350 duizend inwoners de baas mocht spelen, werd zo baas over de pakweg 500 miljoen inwoners van de EU. Dat dit schreeuwen om moeilijkheden is lijkt mij zo logisch als twee en twee vier is.
  Het is vergelijkbaar met de situatie dat bij een grote multinational met duizenden werknemers de jongste bediende uit de postkamer, die tot dan toe enkel intern de post ophaalde en rondbracht, plots zonder enige kennis noch begeleiding tot president directeur van dat bedrijf wordt benoemd. Iedereen zal begrijpen dat dit volslagen idioot is, maar zoiets gebeurt regelmatig in de politiek. Hoe idioot dit ook mag zijn, een man als Juncker moet Europa redden, maar weet met de beste wil ter wereld niet waar te beginnen. De man denkt alles op te kunnen lossen door keer op keer de quota aan te passen, alsof het om visserij gaat. Meer vluchtelingen, wel dan moet ieder land er ook meer opnemen.
  Simpel toch?
  Opgelost!
  De manier zoals de man handelt bewijst dat hij een stuk onbenul is die daar niet op die plek had dienen te zitten. Dat het hem in zijn bol geslagen is en hij zich gedraagt als een vorst is niet verwonderlijk. De man heeft een gigantische lading macht gekregen van het een op het andere moment. Wie gaat daar wel goed mee om?

  Min of meer hetzelfde verhaal gaat op voor Merkel die zich keizerin van Europa waant. Dat ooit onbeduidende skinhead meisje uit de DDR, die als kind in het gezin van een linkse predikant opgroeide in een land waar linkse terreur heerste. Een land waar je schizofreen moest zijn om te overleven. Een land dat geregeerd werd via dictaten van een partijtop die in alles de dienst uitmaakte en waar niemand ooit aan mocht twijfelen. Een land waar vrijheid van denken en meningsuiting uit den boze was. Een land waar iemand die daarvoor ijverde goede kans had in een kamp te verdwijnen. En laat nu juist de DDR kloon Merkel vrijheid van meningsuiting willen afschaffen. Merkel zette als eerste stappen in de richting van heroprichting van nieuwe arbeit macht frei kampen.

  Wie gaat Europa bevrijden van al deze mislukte Napoleons?
  Normaliter zijn verkiezingen hier de oplossing voor en vinden die eens in de zoveel jaar plaats, als ingebouwde veiligheidsklep bij democratie. Zodat gestoorde leiders niet onbeperkt de boel kunnen zitten te verzieken. Dit is bij de meeste landen in de grondwet opgenomen. Maar wat nu als iemand maling heeft aan die grondwet of bewust een situatie schept dat burgeroorlog ontstaat, waardoor verkiezingen uitgesteld moeten worden en iemand als soort dictator, zogenaamd uit landsbelang de macht grijpt. Zoals Merkel indirect de macht in Europa heeft gegrepen. Zonder andere Europese leiders hier in te kennen startte zij haar vreemde welkomstbeleid en dwong andere landen op die manier mee te doen, of deze nu wilden of niet. Ook wendde zij zich zonder overleg met andere leiders tot Turkije om de problemen die zij met haar rare gedrag had veroorzaakt op te lossen. Ze wenste te werken aan de toekomst van Duitsland, stelde zij, om zich vervolgens volledig in de nesten te werken en Europa met haar.
  Maar is dat zo?
  Meer aannemelijk is het dat zij een pr campagne voor zichzelf had gestart. Ze wilde bovenmeester Obama laten zien dat zij zijn idee over open grenzen in praktijk aan het uitvoeren was en hiermee de aandacht van de wereld op zich vestigen, als zijnde de kandidaat voor de in 2017 vacante functie van secretaris-generaal van de VN. Om te tonen dat zij dit aankan wenste zij zich te manifesteren als staatsvrouw op een moment dat in Frankrijk een slappe president zat, en in Engeland een premier die zich van alle kanten in zijn eigen land in de nesten zat te werken. De koningsdrama’s van Shakespeare verbleken hierbij.
  Complot denken?
  Nee, gewoon de zaken op een rijtje zetten.
  Een grote lading amateur acteurs en actrices, die oh zo graag op het podium willen schitteren. Dat is het probleem waar we met z’n allen aan ten onder gaan. En er zijn er nogal wat.
  Een president in de VS die weinig tot geen ervaring had maar wel veel ambitie.
  Een kleine sjoemelaar die van jongste bediende bij de EU er baasje mocht gaan spelen.
  Een skinhead meisje uit een totalitair land die democraat speelt en droomt van de superrol als keizerin van Europa.

  Liked by 1 persoon

 5. @Fub
  Heel hartelijk dank voor je uitstekende stuk.
  Vanmorgen een paar keer gelezen, vanmiddag nog maar eens.
  De afgelopen maanden vooral, is Clinton ons door de strot geduwd.
  En dat heeft gewerkt hoor, als ik mijn oor te luisteren leg bij familie en vrienden.
  Ongelooflijk! Het was voor mij vechten tegen de bierkaai.
  We gaan wat beleven.
  Nogmaals dank Fub.
  10 met een griffel.

  Liked by 1 persoon

 6. Martha, dat zijn dan duidelijk mensen die elke avond trouw naar het NOS journaal kijken en dit als volledige waarheid beschouwen en verder geen enkele kritische site bekijken of lezen.
  Enkel van dit soort mensen hoor ik dezelfde verhalen, over hoe goed Clinton is en de ellende die ontstaan zal als Trump president zou worden.
  Met dat soort mensen ga ik niet eens meer in gesprek ergens over.
  Totaal zinloos.

  Like

 7. Goed verhaal (niet dat ik er vrolijk van word).

  Liked by 1 persoon

 8. BertG. Jaja….elke avond het sprookjesjournaal, Nieuwsuur, en als toetje Pauw.
  Totaal gehersenspoeld en ook ik heb ’t opgegeven.
  Om langdurige familievetes te voorkomen. 🙂

  Like

 9. Mooie reactie van @bedonderde burger!

  Like

 10. Clinton, Merkel, Obama, Rutte allemaal geperverteerde criminelen.
  Zet uw duikbril op er komt nog meer moois aan over de Mediterranee.
  http://nieuws.tpo.nl/2016/11/07/afrikaan-brussel-werd-ogen-uitgestoken-wegens-plaatsen-kritische-teksten-op-facebook/
  Wat moeten we met al dit vuilnis?.

  Like

 11. Republikein // november 7, 2016 om 20:34 //

  Zo is het maar net.
  Snik….

  Like

 12. Republikein // november 7, 2016 om 20:47 //

  Nog meer snik snikker snikst.

  U kent het wel een presidentskandaat betreed het podium op met opswepende muziek. Hillary Clinton deed het ooit met “When the lady Smiles” van onze eigen Golden Earring (Trok dit later in toen ze eindelijk de videoclip had bekeken.) Donald Trum doet het in 2015 met “Dream on” van Aerosmith. Zanger Steven Tyler liet Trump overigens weten “not amused” te zijn dat hij dit nummer gebruikt. Campagnenummers zijn voornamelijk songs die door presidentiele kandidaten worden gebruikt voor hun politieke campagnes. De meeste moderne campagnesongs zijn populaire liedjes met een uptempo of nummers die een positieve boodschap over de campagne of kandidaat vertellen. Meestal een beroep op patriottisme, optimisme, of een goedaardige verwijzing naar een persoonlijke kwaliteit van de kandidaat. Bijvoorbeeld hun etnische afkomst of het deel van het land waar ze vandaan komen. Het voeren van campagne nummers kent ook een andere oorsprong. In de vorige eeuw werden partijdige deuntjes gebruikt in de Amerikaanse politiek bij presidentiële wedstrijden

  Soms wordt het lied ook gebruikt voor een verkapte aanval op een tegenkandidaat of partij. Eens in de vier jaar kiezen presidentkandidaten of partijen een nummer uit wat het beste bij hun past. Het kiezen van een campagnesong wordt dus niet altijd door de artiesten gewaardeerd. Waarschijnlijk omdat deze zelf een andere politieke voorkeur hebben,…………………
  Campagne songs USAPresidentiële campagne songs

  USA4ALL gaat terug in de tijd en verzamelde voor u bijna alle presidentiële campagne songs en zet deze in chronologische volgorde…..

  1824 and 1828: Andrew Jackson: “The Hunters of Kentucky” (Samuel Woodworth)

  1840: William Henry Harrison: “Tippecanoe and Tyler Too” (Alexander Coffman Ross)

  1860: Abraham Lincoln: “Lincoln and Liberty” (Jesse Hutchinson of the Hutchinson Family Singers)

  1864: Abraham Lincoln: “Battle Cry of Freedom” (George F. Root)

  1928: Al Smith: “Sidewalks of New York”

  1932: Franklin D. Roosevelt: “Happy Days Are Here Again”

  1948: Harry S Truman: “I’m Just Wild About Harry”

  1960: John F. Kennedy: “High Hopes”

  1964: Lyndon B. Johnson: “Hello Lyndon” (Jerry Herman)

  1964: Barry Goldwater: “Go with Goldwater” (Tom McDonnell and Otis Clements)

  1968: Richard Nixon: “Nixon’s the One” (Moose Charlap and Alvin Cooperman)

  1972: Richard Nixon: “Nixon Now”

  1972: George McGovern: “Bridge over Troubled Water” (Paul Simon)

  1976: Jimmy Carter: “Ode to The Georgia Farmer” (K.E. and Julia Marsh)

  Deze video is helaas niet beschikbaar
  1976: Gerald Ford: “I’m Feeling Good about America” (Robert K. Gardner)

  Deze video is helaas niet beschikbaar
  1980: Ronald Reagan “California Here We Come”

  Deze video is helaas niet beschikbaar
  1984: Walter Mondale “Gonna Fly Now”

  1988: George H. W. Bush: “This Land Is Your Land” (Woody Guthrie)

  1988: Michael Dukakis: “America” (Neil Diamond)

  1992: Bill Clinton: Don’t Stop (Fleetwood Mac)

  1992: Ross Perot: Crazy (Patsy Cline)

  1996: Bob Dole: “Dole Man” (Sam and Dave)

  Geïnspireerd op:

  1996: Bill Clinton: “This is the Moment” (Frank Wildhorn)

  2000: George W. Bush: “I Won’t Back Down” (Tom Petty)

  (Petty dreigde Bush aan te klagen als hij niet zou stoppen met het gebruik van dit lied. Petty voerde vervolgens het lied uit bij Al Gore’s bekend making dat deze mee zou doen aan de verkiezingen.), Bush gebruikte achtereenvolgens ook: “We the People” (Billy Ray Cyrus), “Right Now” (Van Halen)

  2000: Al Gore: “You Ain’t Seen Nothin’ Yet” (Bachman–Turner Overdrive)

  Gore gebruikte ook: “Let the Day Begin” (The Call)
  2004: George W. Bush: “Only in America” (Brooks & Dunn)

  Bush gebruikte ook: “Wave on Wave” by Pat Green
  2004: John Kerry: “No Surrender” (Bruce Springsteen)

  Kerry gebruikte ook: “Fortunate Son” by John Fogerty, Beautiful Day by U2
  2008: John McCain: Take A Chance On Me” (ABBA)

  Mc Cain gebruikte ook: “Take Us Out” by Jerry Goldsmith, “Our Country” (John Mellencamp), “Raisin’ McCain” (John Rich)
  2008: Barack Obama: “Yes We Can” (will.i.am featuring various artists)

  Obama gebruikte ook: “Better Way” (Ben Harper), “Signed, Sealed, Delivered I’m Yours” (Stevie Wonder), “City of Blinding Lights” (U2), “Higher and Higher” (Jackie Wilson), “Think” (Aretha Franklin), “The Rising” (Bruce Springsteen), “Only in America” (Brooks & Dunn)

  Tijdens de 2008 voorverkiezingen werden ook al een aantal songs gebruikt:

  Hillary Clinton: “You and I” (Celine Dion), “Takin’ Care of Business” (Bachman–Turner Overdrive), “9 to 5″(Dolly Parton) and “American Girl”(Tom Petty); Chris Dodd: “Get Ready” and “Reach Out I’ll Be There” by The Four Tops

  John Edwards: “Our Country” by John Mellencamp;

  Rudy Giuliani: Take Us Out by Jerry Goldsmith (theme from “Rudy”) and “Rudie Can’t Fail” by The Clash

  Mike Huckabee: “More Than A Feeling” by Boston (Tom Scholz of Boston asked Huckabee to stop using the song),

  Dennis Kucinich: “Give Peace a Chance” by John Lennon
  2008 Cynythia McKinney (Green Party Nominee): “Power to the People” by John Lennon

  2012: Mitt Romney: Born Free by Kid Rock

  Romney gebruikte ook: It’s America by Rodney Atkins
  2012: Barack Obama: We Take Care of Our Own by Bruce Springsteen

  2016 Donald Trump: Dream on van Aerosmith

  Zanger Steven Tyler liet Trump overigens weten “not amused” te zijn dat hij dit nummer gebruikt. Trump twitterde dat daarop dat het nummer meer publiciteit kreeg dan in de afgelopen tien jaar. Ook R.E.M. heeft Trump verzocht hun niet te gebruiken in zijn campagne. We zijn benieuwd welk nummer er volgt.

  Krijg de tiefus minkukels, geld stinkt niet.

  http://www.verenigdestaten.info/campagne-songs-gekozen-door-presidentiele-kandidaten/

  Liked by 1 persoon

 13. polderboy // november 7, 2016 om 22:25 //

  Ongebruikelijk dat de zittende president campagne voert voor een nieuwe kandidaat in de VS.
  Obama doet dat wel?!

  Daarnaast gaat hij op een wel heel onbeschofte manier te keer tijdens die ongebruikelijke campagne: “Trumps zijn persoonlijkheid is ongeschikt voor het presidentschap.” en “Trump is uniek ongekwalificeerd.”
  https://inews.co.uk/essentials/news/world/donald-trump-uniquely-unqualified-says-barack-obama/?

  Liked by 1 persoon

 14. Tijl Uylenspiegel // november 8, 2016 om 01:47 //

  Heb het met grote interesse gelezen maar om een werkelijk zinnig antwoord te geven schiet mijn totaalbeeld van de mondiale politiek tekort. Natuurlijk ik zou zomaar wat kunnen roepen maar dat wil ik mezelf niet aandoen. Ik vond het een interessant artikel maar een klein stemmetje in mijn achterhoofd zegt dat Europa en de EU voor de Amerikanen minder belangrijk zijn dan wij graag willen denken. Heb ik dan ondanks mijn te beperkte kennis van de USA geen favoriet. Nou dat wel maar ik weet niet of daar de goede argumenten achter schuilgaan, ik vind Hillary een hele slechte kandidaat, zij heeft van nagenoeg alles wat ze gedaan heeft een puinhoop gemaakt, ze lijkt een voorkeur te hebben voor achterkamertjes politiek, onderwerpen worden voordat ze openbaar worden gemaakt vooraf al helemaal dichtgetimmerd en dat is op zijn zachtst gezegd een verkeerde gang van zaken. Daarbij weet zelfs de NOS te melden dat veel senioren in de US op Trump zullen stemmen en hé ik ben ook een senior, ik laat jullie niet in de steek! Niet dat ze daar veel aan hebben want ik mag toch niet stemmen!

  Like

 15. Achterkamertjespolitiek?

  Ze wordt gefinancierd door onze grootste vijanden, SA en Qatar, en Goldman Sachs die zo ongeveer de hele EU kliek hier bepaalt en van personeel voorziet.

  Ik zal het kort samenvatten; als je van de EU en de islam af wilt, moet je hopen dat Trump wint, want in Europa zijn we de grens gepasseerd dat de burgers dat zelf nog kunnen bepalen.

  “Daarbij weet zelfs de NOS te melden”

  Je kijkt nog steeds naar dat gajes, hou daar eens mee op !

  Like

 16. Deze site was net een tijdje uit de lucht. Dat krijg je er nou van, Fubar, als je mensen zoals Tijl afraadt om naar ons Vaderlandsche Journaal te kijken! De media straffen ogenblikkelijk!

  Ik bijvoorbeeld kijk elke avond trouw naar deze objectieve berichtgeving. Het is heus objectief want ze laten zowel Trump als Clinton zien. En ik zit er heus niet bij te schreeuwen en ik gooi ook heus niet mijn afstandsbediening tegen de muur. Nee hoor. Trump zijn slecht en Clinton zijn goed. Precies zoals het is. En de beurzen zijn in hoera-stemming want de goeie gaat winnen dus het volk is blij. Jamaar zegt een klein stemmetje in mij: als de beurzen opveren, verdienen de banken en de multinationals geld, dat wil toch niet zeggen dat het gewone volk ook wat krijgt? U ziet: ik ben er ook nog lang niet. Misschien moet ik ook wel weer Pauw gaan kijken.

  Liked by 1 persoon

 17. Tijl Uylenspiegel // november 8, 2016 om 02:38 //

  Kennelijk ben ik erg kieskeurig wat tv aangaat, zoveel zenders en geen behoorlijk programma te vinden. Daarbij haat ik reclame dus ik ben zo’n beetje de zapkoning van Nederland! En tijdens een van mijn zapsessies kwam ik vanavond een programma van de NOS tegen dat beide kandidaten uitlichtte en voor en tegenstanders aan het woord liet. En het moet gezegd, ook Hillary kwam er niet best vanaf. Vaak kijk ik met verbazing nar “argumenten” die mensen gebruiken, de meest stompzinnige was nog wel “Ja ik stem Hillary want ik wil een vrouw in het Witte Huis”. Dan val zelfs ik even stil!

  Like

 18. Tijl Uylenspiegel // november 8, 2016 om 02:42 //

  Vroeger had je tenminste nog weleens leuke reclames!

  Hier hebben ze zelfs een filmpje van Rommel voor gebruikt!

  Like

 19. Toch wil ik het ook even voor Fubar opnemen. Hij schrijft:
  ” als je van de EU en de islam af wilt, moet je hopen dat Trump wint, want in Europa zijn we de grens gepasseerd dat de burgers dat zelf nog kunnen bepalen.”
  En dat geloof ik ook. Ik ben nogal een zwartkijker misschien, maar in Europa lijkt het me echt over en sluiten. Democratie en rechtstaat bestaan alleen nog maar in naam, de controle is vrijwel compleet, douane-unie en centraal leger staan op het punt om opgetuigd te worden en hoera! dan is heel Europa een enorme, open gevangenis. De bewakers worden reeds in groten getalen ingevoerd. Jaja, ik had een moeilijk jeugd.

  Liked by 1 persoon

 20. Republikein // november 8, 2016 om 02:53 //

  Over en sluiten, dit zegt de NOS.

  De PvdA heeft de afgelopen tweeënhalve week, in de aanloop naar de lijsttrekkersverkiezing, duizend nieuwe leden gekregen. Dat zei PvdA-voorzitter Spekman in het tv-programma Pauw. Volgens hem boekt geen enkele andere partij zo’n ledengroei.

  Nou jij en dan ik.

  Like

 21. Tijl mag denken dat de VS niet zo in de EU en Europa geïnteresseerd is.

  “stemmetje in mijn achterhoofd zegt dat Europa en de EU voor de Amerikanen minder belangrijk zijn dan wij graag willen denken.”

  Nou weet ik niet waarom wij dat zouden willen denken, de Amerikaanse bemoeienis brengt ons niks goeds. We zijn niet minderwaardig ten opzichte van de Amerikanen, we hebben meer mensen en een grotere economie en zijn de bakermat van hun beschaving. De Amerikaanse grondwet is voor een groot deel zelfs op de Nederlandse acte van Verlatinghe gebaseerd en op ‘On LIberty’ van John Stuart Mills, en merk op, dat die zegt dat je in opstand mag komen tegen een overheid die het volk niet vertegenwoordigt.

  Ondanks het bij tijd en wijle de kop opstekende isolationisme in de VS, is de VS zeer geïnteresseerd in Europa. De EU is zelfs een Amerikaanse creatie. Lees dat linkje naar The Telegraph waarvan ik zei dat je het moest lezen.

  Na WW-II werd de VS de heersende kracht op deze wereld, en na de val van de Sovjet-Unie zelfs de enige. En die hegemonie willen ze kost wat kost vasthouden. Allereerst omdat ze feitelijk failliet zijn, en dat alleen maar volgehouden kan worden door hun afgedwongen petrodollar die de goudstandaard vervangen heeft.

  De twee grootste sta in de wegs daarbij zijn China en Rusland. China is de grootste economische macht, maar Rusland is de oervijand. En omdat de VS niet aan Rusland grenst, en het ook niet handig is oorlogen op je eigen grondgebied uit te vechten, is de EU uitermate geschikt om druk op die Russen uit te oefenen. De EU, de gehoorzaamheid daarvan aan Amerikaanse belangen, is essentieel voor het huidige Amerika.

  De meest serieuze bedreiging voor de Amerikaans hegemonie zijn vriendschappelijke banden tussen Rusland en Duitsland. Rusland, oneindig veel ruimte, en onmetelijke grondstoffenvoorraden, niet alleen energie, en Duitsland het Wirtschaftswunder wat die grondstoffen nodig heeft en zelf niet over beschikt.

  Zonder animositeit EU Rusland denkt de VS dat het er aan gaat. Volgens mij hoeft dat helemaal niet zo te zijn. Er is geen enkele reden om niet ‘normaal’ met elkaar samen te werken.

  Degenen waar we niet mee samen KUNNEN werken, zijn degenen in wiens dienst Hillary is. De fascistoïde islam en de fascistoïde corporatistische multinationals als GoldmanSachs.

  Dat Hillary het absolute kwaad is maakt Trump nog niet goed. maar dat die deze manipulaties doorziet en ervan af wil, wel !

  Like

 22. Tijl Uylenspiegel // november 8, 2016 om 02:38

  Kennelijk ben ik erg kieskeurig wat tv aangaat,
  ———–

  Je moet je TV gewoon op marktplaats te koop aanbieden of hem naar de schroot brengen.

  En als je een beetje milieuvriendelijk bent dan hebben ze in jouw Den Haag specifieke afvalinzamelstations voor giftige zooi, en daar valt je TV onder:

  De gemeente heeft 3 afvalbrengstations (bekijk op de kaart van Den Haag):

  Vissershavenstraat 2, 2583 DH (stadsdeel Scheveningen)
  Plutostraat 1, 2516 AL (Binckhorst, stadsdeel Laak)
  De Werf 11P, 2544 EH (Zichtenburg, stadsdeel Loosduinen

  Ze zijn op doordeweekse dagen open tot 17.00 uur.

  Like

 23. Er staan genoeg nuttige films op internet dat je nooit meer TV hoeft te kijken. Hier heb je alvast 4,5 uur. Als je er klaar mee bent hoor ik het wel:

  Like

 24. Niet doen hoor, Tijl! Je TV naar de afval brengen. Gisteren was er een heel leuke film op. The tomorrow people. Ik snapte er geen bal van maar wat een mooie meiden!

  Like

 25. Dit is op eunmask herblogden reageerde:
  Voor de vele suïcidale burgers is dit helaas een omvangrijke artikel! Video: https://www.youtube.com/watch?v=nF0YpXcZw9U

  Like

 26. Fub, Hillary is het absolute kwaad, zoals je schrijft en dat ondersteun ik van harte.

  De nacht van 11 op 12 september 2012, toen de ambassade van Benghazi werd bestormd door radicale islamieten zal ik nooit vergeten.
  In die nacht, werd ambassadeur Chris Stevens afgeslacht en 4 anderen vonden ook de dood.
  Chris Stevens werd net als Cadaffi destijds, halfdood over straat gesleurd door die beesten.
  En hoewel speciale eenheden in de buurt waren om in te grijpen, weigerde Hillary Clinton,
  Mininster van Buitenlandse Zaken onder Obama.

  Chris Stevens een Amerikaan net als Clinton.

  Dat was voor mij een keerpunt wat Hillary betreft.
  Ze was en is het ABSOLUTE KWAAD.

  Niemand hoor je nog over het verschrikkelijks dat Chris Stevens met zijn medewerkers moest ondergaan.

  Miljoenen Amerikanen haten Hillary.
  En terecht!

  Liked by 2 people

 27. Weet je wie ze als bewakers ingehuurd hadden voor die compound ? Lui van Al-Qaeda. Zieker kan je het gewoon niet verzinnen.

  Liked by 1 persoon

 28. Fub, dat wist ik niet.
  Dat maakt het nog erger, hoe vreselijk toch.
  Arme Chris Stevens en familie.

  Like

 29. HetZalWeIWeer // november 9, 2016 om 08:40 //

  @Martha

  Op z’n minst zeer merkwaardig dat Trump dit niet tijdens zijn campagne heeft aangewakkerd.

  Nou, Trump heeft gezegd dat Hillary de bak ingaat (de gelekte wikileaks), we zullen het moeten afwachten of hij z’n woord houdt.
  Volgens eigen zeggen dat haar gezondheid goed is, zou dit niet in de weg mogen staan.

  Like

7 Trackbacks / Pingbacks

 1. daar zij niet zonder haar IK… | Jasterke's kwijt-zonder-spijtsite
 2. Trump wint ! – Fenixx.org
 3. GeenPeil begint politieke partij nummer 373 – Fubar
 4. De inauguratie van Donald Trump – Fenixx.org
 5. De volledige speech van Donald Trump at CPAC – Fenixx.org
 6. Toeval – dag voor Syrië-conferentie zou er een gifgasaanval plaats hebben gevonden – Fenixx.org
 7. Voel je het ? De populistische beweging verovert stormenderhand het Westen

Reageer ook

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers liken dit: