Nieuw

De MH17 schande van Mark Rutte

Hoe de Nederlandse regering met MH17 omgaat is een schande. Een godvergeten schande. Ik zal niet ingaan op de technische details, of het een BUK-raket was, of twee Oekraïense gevechtsvliegtuigen, een mohammedaanse piloot, of aardstralen uit de aars van Mark Rutte.

In elke goedkope detective waarin een moord gepleegd is, kun je lezen hoe die moord opgelost dient te worden en wat de voorwaarden zijn om zonder twijfel de dader aan te wijzen: “Means, opportunity, and motive”.

De ‘means’ dat zijn de wapens, en liefst wordt het moordwapen ook teruggevonden (en zo snel mogelijk), en als er dan ook nog vingerafdrukken opzitten helpt dat heel behoorlijk. En dat is waar de propaganda zich op concentreert. We kunnen objectief vaststellen dat beide zijden in het conflict beschikten over BUK-raketten, en dat het illegale, want middels een staatsgreep aan de macht gekomen, Kiev-regime ook met gevechtsvliegtuigen in de buurt rondvloog. En de ‘rebellen’ hadden in de dagen voorafgaand aan MH17 al een aantal Oekraïense vliegtuigen neergehaald. Allemaal bekende ‘koek’. Er zijn al boeken over volgeschreven en het sluitende bewijs zal wel nooit geleverd worden.

De ‘opportunity’ dat is de ‘mogelijkheid’. De moordenaar moet in staat zijn, in de buurt zijn, de kans hebben om. MH17 is neergestort in oorlogsgebied waar net op dat moment hevig om gevochten werd. Een paar kilometer in rebellengebied, praktisch op de grens waar de partijen vochten. Beide partijen waren dus in de buurt en beide partijen waren in staat om.

Beide partijen beschikten over de ‘means’ én de ‘opportunity’.

Dan het ‘motief’. Terwijl de discussie zich concentreert op al dan niet waargenomen rookpluimen, en de route van de BUK (JIT-filmpje) en of er nou 1 stukje scrap-metal teruggevonden is in een piloot (volgens het eerdere Nederlandse onderzoek, of meerdere volgens het JIT, hoezo spreken twee Nederlandse onderzoeken elkaar tegen?). Of dat de BUK van links of rechts schoot naar Oost of West of omgekeerd. En of dat wel of niet kan, met de oude versie van de BUK wel, en met de nieuwe niet, of omgekeerd.

Zolang de grootmachten, en Oekraïne, en Rutte (in opdracht van?) onwillig blijven daar openheid over te geven zal het een vraag blijven.

Het motief kunnen we wel wat over zeggen. De ongekende hetze tegen Rusland is al een tijd bezig (ik was daar in mijn eerste versie te lang op in gegaan, en dat stuk heb ik nu als apart stuk helemaal onderaan geplaatst als ‘bijlage’, het is wel lezenswaardig maar leidt te veel af, is te lang en gaat over bijzaken). Wie heeft er belang bij ? Rusland en de ‘rebellen’ niet. Ik kan geen motief bedenken voor die kant. Als u het wel kunt, hoor ik het graag. De gevolgen laten zich namelijk raden als Rusland/rebellen een passagiersvliegtuig uit de lucht schieten; meer sancties, meer militaire steun aan het door de VS/EU geïnstalleerde regime. Het is niet in hun belang. En precies die gevolgen maken dat het wél in het belang van de andere kant is, mits het toegeschreven kan worden aan Rusland/de rebellen.

Nederland wil té graag de schuld bij de Russen leggen en heeft maar oog voor één verdachte. Oekraïne wordt zelfs een plek in de onderzoekscommissie geboden, terwijl het als verdachte aangemerkt had moeten worden. Zó voer je geen onderzoek uit; eerst de schuldige aanwijzen en dan de bewijzen er bij zoeken. En je laat de misdaad zeker niet door één van de verdachten zelf ‘onderzoeken’. En je geeft verdachten al helemaal geen vetorecht over de uitkomst. Dat is bananenrepubliek justitie.

Let wel: Ik zeg niet dat Rusland of de ‘rebellen’ onschuldig zijn. Ik weet het niet. Mijn woede richt zich op de handelwijze van het kabinet Rutte. Die is er vanaf minuut 1 op gericht geweest de schuld bij de Russen te leggen. En dat komt wel verdomd goed uit gezien de huidige geo-politieke situatie. Verdacht goed, zou ik zeggen.

Rusland/rebellen gaan niet bewust een passagiersvliegtuig uit de lucht schieten, want de gevolgen laten zich raden. De VS/Oekraïne zullen dat alleen doen als ze zeker weten dat ze de andere partij er van kunnen beschuldigen, false flag. Dat lijkt me zeer risicovol en bovendien onnodig, want beetje bij beetje schuift de NAVO/EU/VS toch wel op richting Moskou. Vandaag bleek weer dat Rutte helemaal nooit onderhandeld heeft over het Oekraïne referendum, en dat het associatie-akkoord, dat al deze ellende in gang gezet heeft, ongehinderd doorgang vindt.

Het ligt meer voor de hand dat het een ongelukkige vergissing was. Oekraïense gevechtsvliegtuigen zouden MH17 als ‘dekking’ gebruikt kunnen hebben, en de ‘rebellen’ schoten vervolgens het verkeerde vliegtuig uit de lucht. Oekraïne kan gedacht hebben dat Poetin overvloog en het verkeerde vliegtuig neergehaald hebben.

Twee schuldigen kunnen we echter zonder veel moeite en met zekerheid allemaal aanwijzen, daar zijn geen ingewikkelde onderzoeken voor nodig en geen dikke boekwerken. Zonder het aan Oekraïne door de EU/VS opgedrongen associatie-akkoord zou er geen oorlog zijn en zou er ook geen passagiersvliegtuig uit de lucht geschoten zijn. Eén schuldige staat vast; de naar Ostraum strevende EU/NAVO/VS. Als Nederland de adviezen opgevolgd had (Breedlove, Oekraïne zelf, Eurocontrol) en geen passagiersvliegtuig over oorlogsgebied had laten vliegen, zouden er nu nog 298 mensen in leven zijn, waarvan 193 Nederlanders. Er rust een schuldige verantwoordelijkheid op Mark Rutte. En dan doet het je zaak geen goed als je leugens verspreidt en obstructie pleegt. Tel het maar op bij de rest van de misdaden van Mark. Het is jammer dat je in dit land niet een veelvoud van levenslang kan krijgen. Als één iemand het verdient …

Steen op steen heeft Rutte gestapeld om een onafhankelijk onderzoek te frustreren.

Welke feiten zijn onomstotelijk bewezen?

 • Al na 20 minuten werd bekendgemaakt dat het een BUK-raket was en dat het de Russen/seperatisten waren (bewijzen werden daar niet bij geleverd). Een kwaadaardig staaltje ‘framing’. Blijkbaar was al voor MH17 neergehaald werd besloten wie er schuldig MOEST zijn.
 • Nederland/Malaysian Airlines heeft bewust een passagiersvliegtuig over oorlogsgebied laten vliegen waar in de weken daarvoor ook al vliegtuigen neergehaald werden (drie dagen eerder nog een Antonov). Onder andere generaal Breedlove, had daarvoor gewaarschuwd. Nederland heeft die waarschuwing (doel)bewust genegeerd. Ook Eurocontrol drong enkele dagen voor MH17 al aan op sluiting van het luchtruim voor passagiersvluchten. De tien vluchten die MH17 maakte over Oekraïne vóór deze bewuste vlucht gingen niet over het oorlogsgebied.

Naamloos.png

 • Kiev waarschuwde nota bene zelf voor de escalerende luchtoorlog drie dagen voor MH17:

  in het dossier van vlucht MH17. Daar ging het om een briefing voor diplomaten, die Kiev drie dagen voor de aanslag hield en waar werd gewaarschuwd voor de escalerende luchtoorlog in Oost-Oekraïne. Buitenlandse Zaken weigert een verslag vrij te geven van die bijeenkomst, zoals opgetekend door een Nederlandse diplomate, die overigens afgelopen week als ambassadeur naar Kosovo is weggepromoveerd. Vrijgave zou Oekraïne tegen de borst stuiten, was aanvankelijk het argument. Bij navraag bleek evenwel dat Kiev niets was gevraagd. Het kabinet had zelf bezwaren. Telegraaf.

 • Kamervragen daarover werden tegengewerkt, niet beantwoord, genegeerd, half beantwoord, gebagatelliseerd. Weggelachen door Mark -onderste steen- Rutte. Nederland was op de hoogte en Rutte heeft zo lang als mogelijk getraineerd om dat toe te geven. Dat is het tegenovergestelde van transparant, onafhankelijk, en onderzoeks/waarheidsvindingsgericht.
 • Al in de eerste uren begonnen de bewoners van het gebied de lijken te bergen en werd Nederland door hen uitgenodigd dat ook te komen doen én om onderzoek te komen doen.
 • Nederland heeft die uitnodiging afgeslagen en heeft weken gewacht voor er voor het eerst rondgekeken werd. Niet bepaald een teken dat je van plan bent de zaak grondig en met spoed te onderzoeken.
 • Bewoners van het gebied verbazen zich er tot de dag van vandaag over dat veel van de wrakstukken niet onderzocht zijn. (ik retweet uit een ouder stukje van me toen ik nog niet geblokt was door de islamitische lijkenteller Doornbos)

naamloos

 • Nederland onderhandelde niet met de partij die het gebied onder controle had (dat zegt niks over wie het vliegtuig neergeschoten heeft, dat kan van grote afstand gebeuren). Nederland verkoos te onderhandelen met het door een coup aan de macht gekomen nazi-regime in Kiev dat niet bij machte was om Nederland toegang te verlenen tot het rampgebied. Mede omdat datzelfde regime dat rampgebied permanent bestookte met allerlei artillerievuur.
 • Nederland heeft mensen bewust zwart gemaakt, bij monde van Timmermans werden ze er van beschuldigd onder andere een teddybeer (headerfoto-kunst) en een trouwring gestolen te hebben van de overledenen, ze werden weggezet als lijkenpikkers. Wederom ‘framing’. Bij ‘Pauw’ verzon Timmermans ter plekke een mondkapje. Stuk voor stuk bewezen leugens met het doel één partij, zonder bewijs, zwart te maken en af te schilderen als dader. Als je zó graag wilt dat één partij de schuld krijgt (nog voor je eigen onderzoek afgerond is) en je kan geen sluitend bewijs overleggen, laad je de verdenking op je dat het misschien wel heel anders in elkaar steekt dan je wilt doen geloven. Helemaal als die leugenaar daar dan voor beloond wordt met het baantje waar die al zijn hele leven van droomde. Zijn baasje moet erg tevreden geweest zijn over het op commando kwispelende hondje.
 • In de onderzoekscommissie zat ook Oekraïne, en Nederland heeft er voor getekend dat een uitkomst unaniem moest zijn. ‘De verdachte zit in de onderzoekscommissie en heeft vetorecht.’ Waar maak je dat nog mee?
 • Datzelfde Oekraïne beweert dat het al zijn grondradars (vier) uit had staan. Althans volgens de onderzoeksraad. Oekraïne zelf beweert dat de onderzoeksraad er nooit om gevraagd heeft (AD). Waar eindigt domheid/luiheid en gaat deze over in kwaadwillende nalatigheid?
 • Ook zou de militaire radar ‘toevallig’ niet aan hebben gestaan. Een land in oorlog heeft zijn militaire radar uit staan. Hoe ongeloofwaardig is dat.
 • Datzelfde Oekraïne, dat verdachte is in deze zaak, en als zodanig behandeld had moeten worden, leverde ook de tapgegevens waar het JIT zich op baseert.

Afgelopen week was er een persconferentie van het JIT en daar werd beweerd dat “de MH17 is neergeschoten door een militair gevechtsvliegtuig kan worden uitgesloten op basis van radargegevens, verklaringen van getuigen en forensisch onderzoek.” Maar die radargegevens ontbraken nu juist. Het JIT liegt, met een doel; Rusland framen.

Joost Niemöller was bij die persconferentie en vroeg als enige waar die tapgegevens vandaan kwamen: “Ik was aanwezig op de persconferentie en vroeg als enige wel naar de bron. Het antwoord was onthutsend. De bron was de Oekraïense geheime dienst!”.

 • Ten tijde van het neerstorten van MH17 was er een grootschalige NAVO oefening in de Zwarte Zee met meerdere radars (AWAC’s etc.), nooit geleverd, nooit gevraagd.
 • De Amerikaanse gegevens blijven nog steeds geheim en kunnen we dus ook niets mee.

Heeft niks met waarheidsvinding te maken, maar alles met een blame-game. Er wordt niet eens geprobeerd de waarheid te achterhalen, er wordt geprobeerd om Oekraïne koste wat het kost uit de wind te houden en hoe dan ook de Russen/separatisten de schuld te geven. Of ze schuldig zijn of niet doet er voor dit verhaal niet toe. Het gaat me om de handelwijze van Nederland in deze.

Eén land is in ieder geval schuldig. Nederland, dat zijn burgers over oorlogsgebied liet vliegen waar al eerder vliegtuigen neergehaald werden. Waarom vloog deze vlucht van MH17 wél over oorlogsgebied en de tien voorgaande niet.

Dáár zou het Nederlandse onderzoek zich op moeten richten. NL kan niet de VS of de Rus de les lezen, in die positie verkeren we niet, we kunnen wel ons zelf beoordelen. En het was aantoonbaar fout om over Oekraïne te vliegen. Laten we de  verantwoordelijken dáár voor straffen.

Begin maar met het verhoren van Rutte onder ede.

Opmerking: verhoren onder ede werkt alleen als de ondervraagde daar ook in gelooft, als die schijt heeft aan elke vorm van moraal, dan werkt dat niet en dan kun je beter meteen beginnen met de duimschroeven.

Nederland liegt, Timmermans/JIT, en frustreert het eigen onderzoek, Rutte, en geeft één van de twee hoofdverdachten vetorecht, onderzoeksraad. Nederland laadt daarmee een heel zware verdenking op zich en zou zelf als (mede-)verdachte behandeld moeten worden na dit gedrag. Kan een onafhankelijke partij dit onderzoek aub. over doen? En kunnen we dan ook even het islamitische vliegtuigpersoneel van Malaysia Airlines onder de loep nemen? De piloot van de ondergedoken MH370 zou een zelfmoordcrash op zijn vliegsimulator geoefend hebben. Maar dat is natuurlijk niet interessant, want dat wijst niet naar Rusland als schuldige. En als er één ding duidelijk is, dan is het wel dat Rusland de schuldige MOET zijn en daar offert Nederland zonder blikken of blozen een paar honderd burgers voor op.

Het lef, het gore lef:

 

Bijlage:

Het motief kunnen we wel wat over zeggen. De Sovjet-Unie was verslagen na de koude oorlog. En in plaats van inderdaad het einde van de geschiedenis af te kondigen (Fukuyama) en over de hele wereld de overwinning van de democratie en het kapitalisme te vieren, bleef de VS volharden in zijn vijandschap met (nu) Rusland. Want, de hegemonie moest gehandhaafd en daar kan de VS geen goede relaties tussen grondstoffenland Rusland en industriële grootmacht Duitsland bij gebruiken, en voor de petrodollar was de Arabische olie-wereld onmisbaar. De ellende van die laatste vriendschap ondervinden we elke dag (je mag uit milieu oogpunt je bedenkingen hebben bij schaliegas, maar voor de moment brengt het wel de Saoedi’s op hun knieën, enjoy that). In plaats van dat er na de ineenstorting van de Sovjet-Unie vriendschap gesloten werd met Rusland (zoals wel gebeurde met de huidige vazallen Duitsland en Japan), werd Rusland bestolen van zijn natuurlijke hulpbronnen en grondstoffen door een bruut roofkapitalisme dat slechts tot doel had het land leeg te plunderen. De NAVO schoof, tegen de afspraken in, almaar verder op richting Rusland. Oekraïne leverde zijn kernwapenarsenaal in onder de voorwaarde dat het land neutraal zou blijven.

Oekraïne is hét Ostraum project van de EU. Of het nou nazi’s zijn of commies. De leiders kunnen we niet kiezen en niet afzetten. Referenda in Frankrijk en Nederland zijn weggegooid. Als de EU, en de NAVO for that matter, er enige morele standaard op na zouden houden dan was Turkije al lang aangevallen in plaats van dat het NAVO-lid is en kandidaat-EU lid.  De EU is een Totalitair Rijk dat zichzelf in stand wil houden door almaar uit te breiden, no matter what (en dat is heel beangstigend). Naast Oekraïne zijn er ook associatieverdragen aangeboden aan Armenië, Azerbeidzjan, Georgië, Moldavië, Oekraïne en Wit-Rusland (drie daarvan liggen nu even in de koelkast, ga er maar van uit dat die er tzt. weer uitgehaald worden). Het Oostelijk Partnerschap (OP) noemen ze dat. En ik noem het Ostraum, om evidente redenen.

naamloosDe eerste twee; Armenië (christelijk) en Azerbeidzjan (ottomaans) zijn met enige regelmaat in oorlog. Moldavië heeft mot met Transnistrië, wat de facto Russisch is, het wordt via de lucht bevoorraad door Rusland en de roebel is er het betaalmiddel. Oekraïne veronderstel ik maar even bekend. Georgië is onlangs nog in oorlog geweest om de Russische invloedssfeer Zuid-Ossetië en Abchazië. En last but not least is Wit-Rusland, Rusland’s meest trouwe bondgenoot.

Oekraïne, Kiev, is de bakermat (Vaclav Klaus), het hartland van Rusland. Vóór Kiev bestond Rusland niet. Rusland is geboren in Kiev. In 1100 om meer precies te zijn. En het Rijk heette Kiev-Rus (zie kaartje hiernaast). Als je dat aanvalt, want dat doe je door het in te willen lijven bij de ever-expanding EU. Want na EU-lidmaatschap volgt steevast een aantal jaar later NAVO-lidmaatschap. Dan val je Rusland niet aan in zijn onderbuik, dan val je Rusland aan in zijn hartland. Ik zou het nog niet eens gek vinden als ze puur daarom MH17 uit de lucht geschoten zouden hebben, maar ik ben dan ook geen diplomaat.

De Russen, noch de ‘rebellen/separatisten’ hebben daar iets bij te winnen. Als u een motief kunt bedenken hoor ik het graag. De andere kant heeft massa’s motieven. Namelijk; het opvoeren van de propaganda tegen Rusland. Zoals de VS-EU-NAVO nog steeds sancties handhaven vanwege een volkomen legaal referendum, uitgeschreven door een legaal regionaal parlement (dat toen al, verregaande autonomie had), dat met meer dan 90% koos voor onafhankelijkheid van De Krim van Oekraïne. Toen Kosovo hetzelfde deed had het Westen daar geen enkele moeite mee, omdat het toen inging tegen de Russische invloedssfeer; Servië.

De VS heeft er ook geen moeite mee zelf burgervliegtuigen uit de lucht te schieten en vind het ook niet bezwaarlijk om burgervliegtuigen vijandelijk gebied in te sturen om de verdediging te ‘testen’.

Net als dat Mark Rutte er geen enkele moeite mee heeft om jaarlijks 100.000 mohammedanen te importeren, waarvan iedereen die iets van islam weet, weet dat ze ons op den duur zullen vermoorden. Denk je nou echt, dat Mark Rutte, die er geen moeite mee heeft zijn eigen bevolking te genocideren, het iets kan schelen wat er met 200 Nederlanders in een vliegtuig gebeurd is?

Die globalist-corporatist-UnileverLul zit er om een agenda uit te voeren en Nederland is al tijden het willigste jongetje van de klas. Wie is er ook al weer voorzitter van de Euro-groep, het incassobureau van het Groot-Duitse Rijk belast met het uitpersen van de periferie?  Nederland is de meest Duitse provincie van Duitsland. En het was ook weer een VVD-er die op het Maidan-plein stond te blèren om op te roepen tot een staatsgreep, Van Baalen, samen met Verhofstadt die van dezelfde club is. En het was Rutte zelf die met de dictator van dienst en Shell een schaliegas-deal sloot in Oekraïne, ten behoeve van de coke-snuivende zoon van Joe Biden.

 

 

 

 

Doe mee met 8.366 andere volgers

De redactie van deze site modereert niet de reacties op voorhand, opdat u openlijk en direct met elkaar kunt discussiëren. U bent zelf verantwoordelijk voor wat u schrijft in het reactieveld. Het recht om de wet te overtreden, het oproepen tot moord, doodsverwensingen en dergelijke, is echter voorbehouden aan de redactie. Als we dan toch voor de rechter moeten verschijnen, staan we daar liever zelf dan dat we gedwongen worden uw e-mail-adres en IP-nummer af te geven onder bedreiging van overheidsgeweld. Dus houd je een beetje in of wees creatief.

About Fubar (7211 Articles)
Is van mening dat de Collaborateurs terechtgesteld moeten worden.

24 Comments on De MH17 schande van Mark Rutte

 1. Napoleon en Hitler hebben allebeide tegen Russland verloren, Maar het was wel een feit ze waren beide Goddeloze tyrannen

  Like

 2. Duchesne // oktober 3, 2016 om 08:09 //

  Geweldig artikel!!! Kwalitiet die je helaas niet in onze”vrije” pers aantreft, maar goed. En ja, Rutte speelt heel vies spel, ik noem het verraad, maar dat is mijn mening.

  Like

 3. Rosa Luxemburg // oktober 3, 2016 om 09:11 //

  Rutte is de marionet van Duitsland, niet eerder in de geschiedenis van de lage landen heeft een persoon zo’n dubieuze rol vervuld.Duitse sociaal fascisten mogen Europa wederom in een wervelwind van chaos en geweld storten.

  Like

 4. Freduardo // oktober 3, 2016 om 09:41 //

  Geweldig stuk. Helemaal raak.

  Like

 5. Heel goed stuk,zo denk ik er ook over,Rutte zegt voortdurend wie hij zelf is,hij moet zelf eens ophouden met zijn eeuwig gelieg en is er ooit excuus gekomen van die smerige valse beschuldigingen van de zakkenvuller Timmermans of de opruiing van nazis in Kiev door de het afval van Baalen of Guy Verhofstadt,schijnt normaal te zijn bij zulk tuig,kunnen ze wel arme mensen,die niets deden de dood injagen? Ze hebben veel onschuldig bloed aan hun handen,walgelijk tuig.Dan die show voor de wereld met al die auto’s met lijkkisten,hoe ze wel meeleefden.Maar de zgn. rebellen werden niet gehoord,heet dat recht???? Maleisië deed dat wel en hun mening staat er niet in,alleen de genocidepleger Poroshenko telt met zijn haat tegen Rusland en of het nu haat tegen joden is,het is hetzelfde soort fascisten. Als jurist heb ik veel liegende rechters ervaren en liegende officieren van justitie,veel vertrouwen heb ik daar dan ook niet in,eigenlijk totaal niet.Die corruptie is sinds het Westerterp arrest niets veranderd. Plato zei het al:de overheid is een roversbende. Op de Erasmus zei Prof.Jack ter Heide,dat de overheid een schoft was met een hoge hoed op,dat had hij weer van zijn hoogleraar uit Leiden Prof Meyers.Rutte biedt gewoon na al zijn leugens en bedrog zijn excuus weer aan als arrogante kwal,minacht hij het volk,wat dom zal zijn en dat trapt er zeker in.Nou zijn stomme gelach irriteert me mateloos. Confucius zei het al:zeg mij wie uw vrienden zijn en ik zal u zeggen wie uzelf bent,nou die vrienden van Rutte deugen aan geen kanten,de narcist ziet alleen zijn eigen belang en dient Merkel en Soros,die over lijken gaan net als Erdogan en Poroshenko,de laatste twee boeven kunnen het ook goed met elkaar vinden.De werkelijkheid van Rutte deugt aan geen kanten, bij een strafzaak hoor je altijd twee kanten en dat was meneer zoals vaker gebeurt niet van plan te doen,vanaf het eerste moment waren de zgn. daders al uitgesloten en was dit vastgesteld.Le Patron a raison en wanneer hij niet gelijk heeft,heeft hij dat toch,zag ik eens een spreuk van in Frankrijk in een winkel hangen en dat is exact Rutte,de fantast.

  Like

 6. Fubar, wanneer komt je 1ste boek uit.
  Zet mij maar vast op bestel lijst dan.

  Liked by 3 people

 7. Ongelovig varken // oktober 3, 2016 om 10:47 //

  Ik hou het erbij dat rebellen het toestel per ongeluk hebben neergeschoten.

  West-Oekraïne wilde af van die communistische president en kwam in opstand, met steun van de eu en VS. Er lag op het laatst een overeenkomst met Rusland, waarin Oost-Oekraïne een zekere autonomie zou behouden, maar daags na het sluiten ervan werd dat terzijde gelegd en vluchtte de president. In de plaats daarvan kwamen wat corrupte zakenlieden de baas spelen. Een schande. Het had niemand moeten verbazen dat er in het oosten opstand kwam tegen dit nieuwe regime. Ook begrijp ik helemaal dar Rusland de Krim terugnam die Jeltsin in een dronken bui had weg gegeven.

  Er kwam dus oorlog in het oosten. Oekraïne vloog troepen in met vliegtuigen. Daar zijn er een aantal van neergeschoten door Russisch-gezinde rebellen. Goed idee om daar niet te gaan vliegen. Hoewel de militaire vliegtuigen op 5 km hoogte vlogen en de burgertoestellen op 10 km. Men ging er gemakshalve van uit dat er geen afweergeschut aanwezig was wat die hoogte kon halen.

  BUK raketten kunnen dat wel. Overigens was pas na een paar dagen/ een week sprake van BUK raketten. Ook werd toen uitgelegd dat die installaties in dit geval niet compleet waren. Er hoort eigenlijk een radar-installatie bij die ze meer precies maakt en het bereik vergroot. Maar dan is het ding haast niet meer mobiel. Er is dus waarschijnlijk met een “halve” installatie geschoten.

  Het schuilen van militaire vliegtuigen onder burgervliegtuigen is een broodje aap verhaal. Elke militaire ingenieur kan je dat uitleggen. Het wordt herhaald om de schuld naar Oekraïne te schuiven maar het is technisch gezien bullshit.

  Ik ga er daarom nog steeds van uit dat rebellen dit toestel per ongeluk neergehaald hebben.
  Ik snap maar niet waarom Poetin voor velen zo’n held is. Hij is onze redder niet, hij zal ons heus niet komen helpen. Hij heeft zijn eigen land en zijn eigen programma. Poetin heeft schijt aan ons en zal alles tegenwerken wat ook maar enigszins naar Rusland wijst.

  Liked by 1 persoon

 8. Reagerend op het geciteerde stuk uit De Telegraaf herinner ik me als de dag van gisteren, dat de diplomate uit Kiev de regering, I.c. Ivo Opstelten, heeft gewaarschuwd om NIET zover oost-Oekraïne te vliegen. Deze heer, daarover ondervraagd door journalisten, ontkende in alle standen dat er reden zou zijn om de vliegtuigleiding te waarschuwen. “Er is niks aan de hand, en u moet me geloven” zei Opstelten. Hij loog dus bewust, zoals hij aantoonbaar vaker deed in zijn mislukte ministerscarriere. Bij mijn weten is Opstelten hier nooit op aangesproken. Maar ik houd vol dat ik hem deze uitspraak heb horen doen t.o. journalisten.

  Like

 9. edjan, vind je ’t goed dat ik jou gewoon edjan blijf noemen.
  Ik ben natuurlijk wel de laatste die iemand een “ongelovig varken” gaat noemen.

  Liked by 1 persoon

 10. Ongelovig varken // oktober 3, 2016 om 13:47 //

  Dank je BertG. Ik heb gelezen (hier?) dat een mohammedaan een blanke wegjoeg met de opmerking: “Donder op, ongelovig varken, dit is onze wijk.” Dus ik zie het even als een geuzennaam. Maar ik heb vanmorgen ook wel bedacht, dat er zo niemand meer op me zal reageren, want dan moeten ze schrijven: “Hé, ongelovig varken, dat heb je (niet) mooi opgeschreven etc.” Dus ik denk dat ik het over een paar dagen weer terugzet naar Edjan.

  Like

 11. Dit is op eunmask herblogden reageerde:
  Dit zeer uitgebreide artikel is, gezien al die leugens die wij als volk door onze regeringen aan de lopende band voorgeschoteld krijgen, toch interessant om te lezen!

  Like

 12. ” toch interessant om te lezen! ”

  Hij kan wel goed schrijven, die Fubar, daar is een hoop werk aan vooraf geweest.
  Ik wacht nog steeds op z’n 1ste boek.

  Liked by 1 persoon

 13. Duchesne // oktober 3, 2016 om 16:08 //

  De waarheid weet ik niet, ik weet dat de “leider” van mijn land, ene Rutte, en zijn consorten waaronder Timmermans geen enkel stukje geloofwaardige krediet meer hebben. Daarom geloof ik niet in de uitkomst van het onderzoek, los van het feit dat een van de verdachten mee mocht helpen om de bewijzen te leveren. Ongehoord en een schoffering van de nabestaanden van de slachtoffes van MH17.

  Ik vind dat Rutte zijn erkenning als mens heeft verspeeld en niet meer als zodanig moet worden gezien. Ik vind hem schadelijk voor ons land en ons volk, ik vind hem niet eens goed genoeg om geknield een nekschot te krijgen. Timmermans idem. Mocht dit lot hen echter ten deel vallen dan zal ik wel juichen. Ik kan me niet voorstellen dat er nog mensen zijn die ook geloven wat ons word wijsgemaakt, de leugens uit deze figuren overstijgen de feiten.

  Liked by 1 persoon

 14. Moskou dringt er bij Nederland op aan dat het radargegevens die onlangs in Rusland zouden zijn opgedoken, betrekt in het onderzoek naar het neerschieten van vlucht MH17.

  Moskou wil dat het onderzoeksteam ook ingaat op het niet sluiten van het luchtruim door Oekraïne ,,als één van de belangrijkste redenen van de tragedie”, aldus het persbureau.

  http://www.telegraaf.nl/buitenland/26732986/__Moskou__betrek_radardata_in_onderzoek_MH17__.html

  Like

 15. trebor2110 // oktober 3, 2016 om 22:32 //

  of aardstralen uit de aars van Mark Rutte

  Dat moet zeker aarsstralen uit de aars van Rutte ipv aardstralen zijn 🙂

  Like

 16. Republikein // oktober 4, 2016 om 00:15 //

  Wat een geweldig artikel, dank Fub.

  Like

 17. MH17, NOS, beeldvorming

  De NOS heeft het maar druk dezer dagen. De staatsomroep speelt een belangrijke rol in het ‘begrijpelijk’ houden van het conflict dat met Rusland lijkt te ontstaan. Dat doet ze met voortdurende perspectiefwisselingen die aan de Koude oorlog denken doen. Met Nederland als de hysterisch keffende chihuahua, die vanonder de Amerikaanse bulldog uit de gehate Russische reuzenpoedel uitdaagt.

  http://verenoflood.nu/mh17-nos-beeldvorming/

  Liked by 1 persoon

 18. Republikein // oktober 4, 2016 om 23:33 //

  Comment van carthago vond ik best sterk.

  Liked by 1 persoon

 19. Jup, grappig.

  Like

 20. Dit is op bid 24 uur herblogden reageerde:
  De MH17 schande van Mark Rutte

  Posted on oktober 3, 2016 by Fubar

  Hoe de Nederlandse regering met MH17 omgaat is een schande.
  In elke goedkope detective waarin een moord gepleegd is, kun je lezen hoe die moord opgelost dient te worden en wat de voorwaarden zijn om zonder twijfel de dader aan te wijzen: “Means, opportunity, and motive”.
  De ‘means’ dat zijn de wapens, en liefst wordt het moordwapen ook teruggevonden (en zo snel mogelijk), en als er dan ook nog vingerafdrukken opzitten helpt dat heel behoorlijk. En dat is waar de propaganda zich op concentreert. We kunnen objectief vaststellen dat beide zijden in het conflict beschikten over BUK-raketten, en dat het illegale, want middels een staatsgreep aan de macht gekomen, Kiev-regime ook met gevechtsvliegtuigen in de buurt rondvloog. En de ‘rebellen’ hadden in de dagen voorafgaand aan MH17 al een aantal Oekraïense vliegtuigen neergehaald. Allemaal bekende ‘koek’. Er zijn al boeken over volgeschreven en het sluitende bewijs zal wel nooit geleverd worden.
  De ‘opportunity’ dat is de ‘mogelijkheid’. De moordenaar moet in staat zijn, in de buurt zijn, de kans hebben om. MH17 is neergestort in oorlogsgebied waar net op dat moment hevig om gevochten werd. Een paar kilometer in rebellengebied, praktisch op de grens waar de partijen vochten. Beide partijen waren dus in de buurt en beide partijen waren in staat om.
  Beide partijen beschikten over de ‘means’ én de ‘opportunity’.
  Dan het ‘motief’. Terwijl de discussie zich concentreert op al dan niet waargenomen rookpluimen, en de route van de BUK (JIT-filmpje) en of er nou 1 stukje scrap-metal teruggevonden is in een piloot (volgens het eerdere Nederlandse onderzoek, of meerdere volgens het JIT, hoezo spreken twee Nederlandse onderzoeken elkaar tegen?). Of dat de BUK van links of rechts schoot naar Oost of West of omgekeerd. En of dat wel of niet kan, met de oude versie van de BUK wel, en met de nieuwe niet, of omgekeerd.
  Zolang de grootmachten, en Oekraïne, en Rutte (in opdracht van?) onwillig blijven daar openheid over te geven zal het een vraag blijven.
  Het motief kunnen we wel wat over zeggen. De ongekende hetze tegen Rusland is al een tijd bezig (ik was daar in mijn eerste versie te lang op in gegaan, en dat stuk heb ik nu als apart stuk helemaal onderaan geplaatst als ‘bijlage’, het is wel lezenswaardig maar leidt te veel af, is te lang en gaat over bijzaken). Wie heeft er belang bij ? Rusland en de ‘rebellen’ niet. Ik kan geen motief bedenken voor die kant. Als u het wel kunt, hoor ik het graag. De gevolgen laten zich namelijk raden als Rusland/rebellen een passagiersvliegtuig uit de lucht schieten; meer sancties, meer militaire steun aan het door de VS/EU geïnstalleerde regime. Het is niet in hun belang. En precies die gevolgen maken dat het wél in het belang van de andere kant is, mits het toegeschreven kan worden aan Rusland/de rebellen.
  Nederland wil té graag de schuld bij de Russen leggen en heeft maar oog voor één verdachte. Oekraïne wordt zelfs een plek in de onderzoekscommissie geboden, terwijl het als verdachte aangemerkt had moeten worden. Zó voer je geen onderzoek uit; eerst de schuldige aanwijzen en dan de bewijzen er bij zoeken. En je laat de misdaad zeker niet door één van de verdachten zelf ‘onderzoeken’. En je geeft verdachten al helemaal geen vetorecht over de uitkomst.

  Like

Reageer ook

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers liken dit: