Nieuw

Zin en onzin van de gezondheidszorg en uitkeringen

Om dat te bezien moeten we eerst kijken hoe het vroeger geregeld was en hoe dat veranderd is en daarbij bedenken dat niet alle verandering per definitie een verbetering is.

Vroeger hadden we het ziekenfonds, de premie daarvoor werd ingehouden op het brutosalaris en de werkgever betaalde een werkgeversdeel. Onzin natuurlijk, het vormde gewoon een deel van je inkomsten maar het was belastingtechnisch beter voor de werkgever. Het ziekenfonds ging uit van solidariteit, iemand die nooit ziek was en nooit bij een arts kwam betaalde evenveel als een chronisch zieke waar hoge kosten aan vast zaten.

In hun drift om alles te privatiseren en de markt haar werk te laten doen heeft men de verkeerde bedrijfstakken geprivatiseerd onder het motto dat dit de prijs en daarmee de premie zou verlagen. Verkeerde keuzes waren de gezondheidszorg, de NS en het Openbaar Vervoer. Jazeker toen dat nog in handen van de overheid was werd er enorm veel verspild, ambtenaren denken altijd dat alle problemen op te lossen zijn door een zak geld naar het probleem te gooien. Het hele ambtenaren apparaat op de schop gooien was ook een mogelijkheid geweest want daar is onwaarschijnlijk veel mis.

Het privatiseren is uitgedraaid op een totale mislukking, stom want de voorbeelden uit het buitenland waren ruim voor handen. Lang voordat de NS hier werd geprivatiseerd had men dat in Engeland gedaan met desastreuze gevolgen. In plaats van dat als afschrikwekkend voorbeeld te nemen heeft men hier eigenlijk precies hetzelfde gedaan.

Goed, terug naar de gezondheidszorg, ook daar liep de privatisering op een debacle uit, de verzekeringen zijn in handen van slechts enkele grote maatschappijen en het aanbod lijkt nog het meest op een oerwoud waar voor een normaal mens niet uit te komen is. Het Vara! programma Kassa heeft dat al meerdere malen bijzonder goed in beeld gebracht. De verantwoordelijken struikelen voor de camera met hun beloftes om het te verbeteren en vervolgens gaat alles weer door zoals het was. Daarbij kijken de verzekeraars meer naar elkaar dan naar wat nodig is en de managementlaag is geëxplodeerd met bijbehorende kostenstijging. Een stijging die geheel voor rekening van de verzekerden komt.

Daar komt bij dat artsen steeds meer kunnen en steeds betere medicijnen ter beschikking hebben, de ontwikkeling van die medicijnen kost ontzettend veel geld en daarom heeft men het patentrecht ingevoerd om de ontwikkelaars tijd te geven hun investering terug te verdienen, leuk natuurlijk zolang je geen rekening houdt met de hebberigheid van bedrijven, zodra ze een goed middel hebben tegen een veel voorkomende kwaal en de prijs daarvan is ongelimiteerd dan laat zich raden wat er gebeurd. De prijzen worden astronomisch en alleen veel voorkomende kwalen worden middelen tegen gezocht, iets dat minder vaak voorkomt is financieel niet aantrekkelijk, laat dat een ander maar doen.

Goed dan maken we een sprongetje naar de uitkeringen die samenhangen met de gezondheidszorg, ooit was daarbij de insteek dat niemand er om vraagt om chronisch ziek te worden en dat daar een inkomenszekerheid tegenover diende te staan, een nobel streven natuurlijk ware het niet dat het uitkeringspercentage wel erg hoog was. Althans dat leek zo op korte termijn. Feit is dat het voor velen een gedroomd eindstation leek. Nagenoeg iedereen die die tijd heeft meegemaakt kent de voorbeelden uit zijn omgeving, de buurman die het “in zijn rug had” maar wel de hele dag auto’s voor de deur lag te repareren. Simulanten te over. Die daarbij echter wel een paar dingen over het hoofd zagen, het lijkt natuurlijk wel mooi als je 80% van je laatste loon krijgt, maar dat staat wel stil daar waar je voormalige collega’s jaarlijks een loonsverhoging krijgen, in de jaren waar we het over hebben was dat al gauw zo’n 2 of 3 % elk jaar. Los daarvan ging de uitkering uitsluitend en alleen over het brutosalaris, extraatjes als diplomatoeslag of onregelmatigheidstoeslagen telden niet mee. In de praktijk was de uitkering dus om te beginnen al lager dan de 80% waar mee geschermd werd en elk jaar nam het verschil met wel werkende collega’s toe. De simulanten vingen dat op door zwart te werken of met kleine en minder kleine criminaliteit. De werkelijk chronisch zieken waren de pineut. Feitelijk komt het er op neer dat geen enkele uitkering zonder controle kan om de rotte appels uit de mand te selecteren. In plaats daarvan heeft men het hele systeem zichzelf laten uithollen, iedereen zag het en niemand deed iets. Dat kon natuurlijk niet eeuwig doorgaan en zoals te doen gebruikelijk, als men eenmaal heeft vastgesteld dat er een probleem is wordt er te rigoureus ingegrepen, men gooit het kind weg met het badwater. De regeling was goed, het misbruik was verkeerd en in plaats van het misbruik aan te pakken werd de regeling uitgekleed.

Om kort te gaan, onze financiering van de gezondheidszorg is op de verkeerde manier omgebouwd, de kosten lopen de spuigaten uit en de privatisering is op de verkeerde manier vormgegeven waardoor die in handen is gekomen van slechts enkele verzekeraars die daarmee en goudmijn in handen hebben en Nederland heeft nog steeds niet in de gaten dat als je gratis geld gaat uitdelen middels uitkeringen daar ook profiteurs op af komen. Een uitkering kan daardoor ook niet zonder stringente naleving van de controle.

 

 

 

 

 

 

 

 

Doe mee met 8.365 andere volgers

De redactie van deze site modereert niet de reacties op voorhand, opdat u openlijk en direct met elkaar kunt discussiëren. U bent zelf verantwoordelijk voor wat u schrijft in het reactieveld. Het recht om de wet te overtreden, het oproepen tot moord, doodsverwensingen en dergelijke, is echter voorbehouden aan de redactie. Als we dan toch voor de rechter moeten verschijnen, staan we daar liever zelf dan dat we gedwongen worden uw e-mail-adres en IP-nummer af te geven onder bedreiging van overheidsgeweld. Dus houd je een beetje in of wees creatief.

About Tijl Uylenspiegel (501 Articles)
Tijl denkt altijd eerst goed na voor hij iets stoms zegt.

15 Comments on Zin en onzin van de gezondheidszorg en uitkeringen

 1. Persoonlijk heb ik de privatisering van het Engelse spoorwegennet van dichtbij mogen meemaken, en de gevolgen ervan voor mensen die ervan afhankelijk waren voor hun werk. De extra druk die is ontstaan door extra reistijd omdat stations waren geschrapt, soms hele lijnen.
  Dit is nog maar een klein stukje van de ellende door privatisereing, ook de tarieven gingen omhoog, de treinen reden soms gewoon niet door achterstallig onderhoud, immers, hoe langer het uitstel van onderhoud, hoe meer winst.
  Engeland eschikt nu over een uitgekleed slecht funtionerend openbaar vervoersnet, met hoge tarieven, ontzettend onbeschoft personeel dat net als in de ziekenhuizen de taal nauwelijks machtig is en over de veiligheid nog maar gezwegen….
  en als de trein dan wel rijd springt er iemand met kinderen in de arm omdat de rest van de dingen ook gewoon klote is en de wanhoop heeft gewonnen. Veel Engelsen leven per dag in ellende en onveiligheid, ondanks een baan of een goed pensioen. Wanbeleid en een “vrije” pers die zwijgt…..

  Wat betreft het voorbeeld van de WAO, lange tijd is deze wet door werkgevers gebruikt om personeel te dumpen, net als nu het UWV de sociale dienst gebruikt als dumpplek om zelf geen uitkeringen te moeten uitkeren maar ondertussen blijft men wel premie innen…
  De uitkering vna de WAO / WIA is trouwens geen 80% van het laatstverdiende loon, maar 75% gedurende het eerste jaar van arbeidsongeschiktheid, daarna komt er een hele andere rekensom en behalve stilstand op financieel gebied komt het erop neer dat je ongeveer 60% van je laastverdiende loon overhoud, afhankelijk van o.a. je leeftijd en nog wat andere factoren.
  Het gaat over een klein stukje boven bijstandsniveau, maar zonder de voordelen vannde bijstand qua extra vergoedingen, kwijtschelding van milieuheffing en collectieve zorgverzekering.
  Dit alles ALS je ook echt arbeidsongeschikt word verklaard, want iemand die een laag inkomen had zal bijna niet arbeidsongeschikt worden al liggen biede armen eraf, arbeidsongeschikte hoogopgeleiden dan weer wel met twee vingers minder……heeft iets te maken met inkomensverlies en restverdien capaciteit. Iemand zonder armen kan nog loempias vouwen met de mond, wat een restverdien capaciteit opleverd die in de buurt komt van een minimum loon. De wet op arbeidsongeschiktheid is dus enkel gunstig voor mensen met eennhoog inkomen, want iemand die op een minimum loon leeft komt bijna niet door de keuring op basis van restverdien capaciteit. Een wet dus die enkel de rijken tot nu dient, en de moslim die geestelijke problemen heeft omdat hij zijn vrouw in Nederland niet mag slaan en daardoor niet kan werken. Het werk dat hij enige tijd deed was tegen een hoog loon bij een famillielid maar toen de minimale tijd werken over was werden de emoties toch teveel. En ja, die lopen er dus rond maar dit geval zal nooit herkeurd worden, teveel risico ennweerstand. Liever een huisvrouw van autochtone afkomt die in puin ligt of een lyme patient zolang die nog beweegt, natuurlijk ook autochtoon. Het UWV is een van de meeest hypoctiete instanties die er bestaat, met directieleden die zichzelf gewoon openlijk verrijken en voor 400.000 euro een badkamer op het kantoor laten bouwen, incluis gouden kranen. Google het maar, en kijk ook even wat de mannnu doet en wie hem die baantjes bezorgen. Onder zijn beleid zijn vele mede Nederlanders de dood ingejaagd, men heeft toen even in de betreffende jaren de teller zelfdodingen afgeschaft….over schoften gesproken, een symbolisch nekschot voor al die smeerlappen zou een te lichte straf zijn.

  Op de balans gelegd is bijstand financieel gunstiger, terwijl de wet op arbeidsongeschiktheid ooit is ontwikkeld om te zorgen dat iemand die van deze verzekerings regeling gebruik moet maken niet in armoede vervalt. Dat is dus precies waar men langzaam inrolt als men arbeidsongeschikt is….

  Controle op uitkeringen is prima, maar niemand neemt de factor bedreigen mee die het controlerend personeel over zich heen krijgt van vooral allochtonen en de wat minder geestelijk bedeeldeeigen teelt, en de loze of geweigerde aangiften en het totale gebrek aan bescherming als een controlerend ambtenaar een aangifte doorzet…

  Het is uiteindelijk een wereld waar niemand in de tuin loopt waar de hond zit die het meeste gromt en ook daadwerkelijk bijt. Niets doen is zoveel makkelijker en door tuinen lopen waar een poedel waakt zoveel makkelijker….

  Liked by 2 people

 2. Republikein // september 26, 2016 om 17:44 //

  Een prima artikel.
  w.g.
  velen, w.o.
  Antoinette Hertsenberg
  Plus minus absurdio.

  Like

 3. Republikein // september 26, 2016 om 17:46 //

  Like

 4. Tijl Uylenspiegel // september 26, 2016 om 17:55 //

  De beschrijving klopt wel Duchesne maar dat is de regeling zoals die geworden is niet zoals hij destijds was, ik beschreef de oude uitkering zoals die ooit was.
  Wat betreft Openbaar Vervoer, je ziet in Nederland dat busbedrijven zogenaamd met elkaar moeten concurreren maar het enige waar ze werkelijk kosten op kunnen bezuinigen is het arbeidsloon. Voor de rest wordt alles voorgeschreven, complete wagenparken zijn naar de schroothoop verwezen omdat een gemeente of provincie plotseling eist dat er bussen op gas moeten rijden. Achter de schermen is het aan het gisten, Connexxion en Veolia doen zogenaamd hun uiterste best zo laag mogelijk in te schrijven terwijl Veolia zich allang heeft teruggetrokken en haar totale busdivisie heeft verkocht aan Transdev en laat dat nou toevallig ook de baas van Connexxion zijn! Het zou toch een waarschuwing moeten zijn dat na de privatisering alleen buitenlandse partijen er op gedoken zijn, er is niet 1 Nederlandse firma die zich eraan waagt. Personeel is niet langer een belangrijk onderdeel van een bedrijf, zij zijn inwisselbaar en een groot gedeelte is niet langer in vaste dienst maar worden op contractbasis ingehuurd en die hebben dan ook geen enkele binding met het bedrijf. Service? Huh ik werk hier niet eens! Tegelijkertijd is de vervoersplicht geschrapt, als vroeger de laatste bus was uitgevallen en er werd geen alternatief geboden konden mensen een taxi bestellen en de rekening indienen bij de vervoersmaatschappij, tegenwoordig heb je gewoon pech gehad en moet je het zelf maar oplossen.

  Like

 5. Je kan altijd nog loempia vouwer ergens aan de slag.
  Daar schijnt nogal vraag naar te zijn.

  Like

 6. Beste Tyl, ik vind jou artikelen keigoed, mijn commentaar is dan ook aanvullig, iets anders is niet bedoeld. Ik maak dagelijks mee wat de gevolgen zijn van privatisering en het wegwerken van de medemens, maar er zijn nog goede mensen die knokken, oa bij een stichting in Eindhoven die mensen kosteloos helpen bij problemen met het UWV.
  Wat het openbaar vervoer betreft, het is uitgehold. Mocht je ooit het spoorwegnet van 1930 bekijken, dan zie je een landelijke dekking met een logisch raster van verbindingen.
  Sommige zaken, waaronder openbaar vervoer en gezondheid raken ons allemaal als burger en zouden nooit geprivatiseerd mogen zijn, juist omdat ze een deel vormen van een geheel en net als onderwijs of veiligheid niet in cijfers zijn uit te drukken, maar in een totale balans van welvaart en levenskwaliteit zijn ze onmisbaar.
  Gezondheidszorg is een product geworden, iets dat intact moet blijven omdat het geld opleverd, een gezonde bevolking is funest voor deze tak van industrie.

  We leven met “leiders” die niet de mens cq burger centraal zetten maar een boekhouding als ideaalbeeld hebben. En zelfs daarin falen ze jaar op jaar, de enige winst die een land kan hebben is een gezonde gelukkige bevolking die het begrip samen, je mag het solidariteit noemen, als bindnd middel hebben.
  Zolang er geen toekomstvisie aanwezig is bij de heren politici en de burger als voorwerp word behandeld zal het niet meer dan logisch zijn dat op alle niveau’s word geroofd en bedrogen, gestolen en gelogen. Corruptie en zakkenvullen is lang verborgen gebleven in Nederland, maar nu komt er steeds meer vuil naar boven. Wat mist is een revolutie en een jacht op het gestolen fortuin van de bevolking. Maar wie weet……

  Voor de toekomst zal verval de toon zetten, en repressieve maatregelen, simpelweg omdat visie ontbreekt en het systeem van democrtie is omzeild door achterkamertjes politiek, wat neerkomt op een totale minachting voor de bevolking. Door te gaan stemmen krijgt de politiek een legetiem excuus, enkel een grote woedende menigte die met fakkel n hooivork voor het binnenhof staat zal nog iets van indruk maken, mits de schoften ook thuis zijn.
  We leven in een machine en enkel een groot stuk gereedschap tussen de tandwielen kan nog iets veranderen, of een totale personeels wisseling, al dan niet onder dwang.

  Like

 7. Google anders even Tjibbe joustra uwv gouden wc. Dit was de “man” die honderden landgenoten de dood heeft ingejaagd. Zijn vrienden en partijgenoten zijn de lieden die destijds hun overollig personeel bij het UWV dumpten. Onder andere….

  Voor wie echt wil genieten, via de overhedisites kun je zien welke ministers en andere lui op voorspraak van wie hoge posities kregen, er komen veel dezelfde namen te voorschijn.

  Eenmaal namen gevonden, dan even kinderporno , sex met kinderen of iets van die strekking samen met de gevonden namen googelen….we worden bestuurd door pedofielen, wat kunnen we trots zijn op Nederland, toch?

  Like

 8. Tijl Uylenspiegel // september 27, 2016 om 00:13 //

  Het UWV en de WAO, men zou er boeken over kunnen schrijven, ze kennen een woud aan regels en regeltjes en alleen advocaten zien door de bomen het bos nog weleens.
  Een van de regeltjes is de “Wet Amber”, die bepaalt dat als een gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemer langer dan 6 weken ziek is het ziektegeld aan de werkgever wordt vergoed. De ziekte die de tijdelijke uitval veroorzaakt hoeft geen relatie te hebben met de ziekte waarvoor de werknemer is afgekeurd. Dat heeft grappige effecten. De zieke werknemer wordt nu niet alleen door de werkgever achter de broek gezeten maar ook door het UWV! Nou ja, onder voorbehoud dan, als de arbo-arts meld dat de ziekte weleens wat langer zou kunnen duren probeert de werkgever juist ervoor te zorgen dat de zes weken grens wordt overschreden. Moet je normaliter eens in de week of eens in de veertien dagen bij de arbo-arts te komen, zodra de limiet in beeld komt is dat ineens veel langer, men hoopt dan natuurlijk dat de werknemer de kans te baat neemt en er nog even een week aan vast plakt. Het UWV ook niet altijd op het achterhoofd gevallen doet echter het tegenovergestelde en stuurt brieven waarin in bedekte termen geschermd wordt met een eventuele herkeuring als gevolg van de ziekteuitval. Onzin natuurlijk want die hoeft geen relatie te hebben met de reden van afkeuring. Als je door een gebroken arm een tijdje uit de running bent wil dat nog niet zeggen dat er iets is veranderd aan de reden van afkeuring.

  Like

 9. delamontagne // september 27, 2016 om 00:30 //

  Die privatiseringen was toch iets dat vanuit Brussel geregeld werd ?
  En UITERAARD was het weer NL die er als één van de eersten gehoor aan gaf.
  De vroegere GEB,s werden ENECO, etc,etc.
  Allemaal privé en de gemeenten die aandeel in de vroegere GEB,s hadden streken een aardige “cent” op.
  Nu kun je kiezen door wie je wordt opgelicht.
  Fr, nooit zo snel om de Brusselse bevelen op te volgen, heeft nog steeds de landelijke EDF van de Staat voor de energie voorziening.
  De prijs van elec is hier sinds 2005 misschien met Euro 0.0125 p Kwh omhoog gegaan.
  Ik schat dat elec in NL een factor 3 maal duurder is.
  Veel mensen verwarmen hier met electriciteit.
  Zo ook de “Zorg”. Moest in NL ook beslist worden geprivatiseerd. De concurrentie zou alles goedkoper en beter maken !.
  Ik kan me hier niet herinneren, noch in kranten of op TV, zoveel als er in NL in discussie-programms etc ( kranten e.d. ) over zorg wordt gepraat.
  Hier wordt er nauwelijks over gesproken. Als ik dan al die klachten lees van reageerders in kranten en op sites als deze, ben ik blij de “Zorg” hier mee te mogen maken.
  In Fr ben je voor alles wat ziekte betreft, voor 70% bij de CPAM of CMU van de staat verzekerd.
  Voor de overige 30% moet je jezelf bij een van de vele Verzekerings Maatschappijen [bij] verzekeren. Is niet verplicht.
  Trouwens die Basis -verzekering is ook niet verplicht. Je moet je zelf aanmelden en allerlei gegevens verstrekken, inkomen etc,etc.
  Is deels inkomensafhankelijk.
  Voor de minst draagkrachtigen is het gratis. Ook geen eigen risico. De eigen bijdrages zijn alleen op medicijnen waar je voor elke verstrekking Euro 0.50 of Euro 1.- moet betalen.

  Like

 10. Tijl Uylenspiegel // september 27, 2016 om 00:55 //

  De reden dat er hier zoveel over gesproken wordt is dat de kosten de pan uitrijzen terwijl de ziektekosten verzekeraars vorig jaar gemiddeld 20% winst behaalden. We worden dus uitgekleed door twee partijen; de farmaceutische industrie en de verzekeraars. Iedereen heeft het over de absurde bonussen bij verzekeraars, er wordt intussen over het hoofd gezien dat veel specialisten in de zorg ook een fantasiesalaris hebben.

  Liked by 1 persoon

 11. Danny Vaandrig // september 27, 2016 om 19:01 //

  “Verkeerde keuzes waren de gezondheidszorg, de NS en het Openbaar Vervoer”

  Tel het weggeven van de sociale huursector aan private organisaties hier ook maar bij.
  In feite is er gewoon gemeenschapsgeld op grote schaal weggeven.

  Liked by 2 people

 12. Danny Vaandrig // september 27, 2016 om 19:06 //

  Trouwens, het ROZ is net zo’n bende als het UWV. ZZP-ers moeten nog steeds hun oude dag reserve opeten voordat ze voor BBZ of bijstand in aanmerking komen want de nieuwe wetgeving zit wel zo geniepig in elkaar dat vrijwel niemand voor vrijstelling in aanmerking komt.
  Als je dan ziet dat voor elke ‘asielzoeker’ hier hele hordes klaarstaan.

  Liked by 1 persoon

 13. Die hordes die klaarstaan voor asiel eisers,dat is ook een walgelijk toneelspel. Eigenlijk ben je getuige vn je eigen begrafenis, maar dat mag je niet zeggen.

  Like

 14. Tijl Uylenspiegel // september 27, 2016 om 23:38 //

  “In aanmerking komen” dat is denk ik wel een juiste omschrijving van het probleem, de PvdA heeft uitsluitend oog voor mensen die aan de geeuwhonger liggen, alles en iedereen die een stuiver boven het minimum zit kan aan het gas, nivelleren noemen ze dat met een mooi woord, en ja daar zitten werkelijk absurde regels bij. Zo krijgen chronisch zieken een tegemoetkoming in de ziektekosten, reuma is daar echter van uitgezonderd! Raar want in principe is er geen medicijn of behandeling die de ziekte wegneemt, symptoombestrijding is het enige en daar zijn de laatste jaren grote stappen in gezet, maar het feit dat je de ergste klachten kunt onderdrukken wil nog niet zeggen dat je het kunt genezen, hoe chronischer wil je het nog krijgen?
  Ook nu weer, de ziektekosten stijgen volgend jaar beduidend meer dan gedacht en de minima worden weer gecompenseerd. Je zou verdomme onderhand het liefste minimumlijder willen zijn, ze komen de subsidies nog net niet elke week langs brengen, hoewel het mij niet zou verbazen als dat wel zo is.

  Like

 15. JOOP :

  Weg met de zorgverzekeraars

  Door de halve stap naar de vrije markt hebben we een gek schemergebied gecreëerd, waar van alles mis is

  Gisteren werd bekend dat de zorgpremie veel sterker omhoog gaat dan verwacht. In plaats van de geplande 3.50 EUR gaat de premie per maand omhoog met 9.5 EUR. Onmiddellijk reageert de politiek. De oppositie is boos en wil dat er iets aan gedaan wordt. Dijsselbloem belooft dat de zorgtoeslag zodanig zal stijgen dat in ieder geval de armen voor deze extra kosten gecompenseerd zullen worden.

  http://www.joop.nl/opinies/schaf-zorgverzekeraars-af

  Like

Reageer ook

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers liken dit: