Het Limburgs Parlement doet die oproep aan de Limburgse gemeenten.

Democratie
Het nam met 27 tegen 14 stemmen een motie van de PVV aan waarin staat dat inspraak een fundamenteel onderdeel is van het democratisch proces. Daarom moeten burgers en belanghebbenden hun stem kunnen laten horen, zo staat in de motie.

Daarin wordt ook gesteld dat in meerdere gemeentes tot nu toe vergunningen zijn afgegeven voor een azc zonder dat vooraf bezwaren kenbaar konden worden gemaakt.

—–> 1Limburg