Nieuw

@ Jan van Zaanen

Gedag Burgermannetje Jan van Zanen (secretariaatburgemeester@utrecht.nl)

U bent vandaag te gast bij de diepzinnige wetenschappelijke rubriek van Wauso met alhier zijn gehele oeuvre (https://fenixx.org/category/wauso/)

Het W.C. Eend Onderzoeksteam heeft Uw handelen bij de Pegida demonstratie van afgelopen Zondag en Uw vermeende doelstellingen eens onder de loep genomen. En wij komen hierbij tot heftige conclusies, dat U zich hier schuldig gemaakt heeft aan bewust vooropgezet intimiderend en agressief gedrag door de politie waar U als Burgemeester Hoofdverantwoordelijke voor was.
De Pegida demonstratie was een demonstratie bijgewoond door zo’n 150 personen. Pegida demonstraties hebben bewust voor het kenmerk ‘geweldloos’ gekozen. En dan kiest U voor 400 Politiemensen met paarden, ME overvalwagens, motoren en alles wat daar bijhoort !

Commentaar bij RTV Utrecht onder een artikel:
Wat een vertoning. Bij de bussen de politie tegen mensen van Pegida:”Snel de bussen in, afa komt eraan”. Daar valt je bek toch van open! I.p.v. de provocerende extreem-linkse tegendemonstranten aanpakken angsthazengedrag van “onze” politie. En die vrouwelijke agente die borden met de mohamed cartoon in beslag nam kan dat haar kleinkinderen later ook met trots vertellen. Wat een land, hopeloos verloren ..
John uit Utrecht | 08-11-2015 23:01 uur

Je kan voor of tegen zijn je moet normaal kunnen demonstreren. Maar wat er nu gebeurd is dat de linkse hoek tot 2x over de boel komt verstoren en dat de gemeente en de politie het gewoon toelaat blijkbaar mag er maar 1 geluid gehoord worden. En we hoeven niet te raden wat dat is.
patrick uit Vleuten | 08-11-2015 22:21 uur

Het optreden van de overheid begint echt Russische trekjes te vertonen waar gaat dit naar toe? provoceren, uitlokken, oproerpolitie, je ziet het allemaal gebeuren.
Mandenmaker uit Zeist | 08-11-2015 19:29 uur

Het is duidelijk dat de gevestigde politiek helemaal niks moet hebben van tegengeluiden. En trouwens, veel mensen niet. Maar iedereen heeft het recht om te demonstreren, en hier wordt toch wel met verschillende maten gemeten. En de politie….die verdedigt dit recht ook niet, maar loopt klaarblijkelijk aan de leiband van de gevestigde macht. Nu ja, dat is inherent aan het beroep. Visconti uit Utrecht | 08-11-2015 15:07 uur

Uit deze commentaren van mensen, die er dicht bij waren, getuigen gehoor en de navolgende beschrijving van de Pegida demonstratie kunnen we Uw intenties aflezen. https://fenixx.org/2015/11/08/2e-pegidademonstratie-utrecht-8-november-2015-provocaties-van-links-en-de-politie/

Toen er een (tegen-)demonstratie van AfA en Nederland bekent Kleur aankwam werden deze fanaten weinig in de weg gelegd. Hier zijn foto’s van (Facebook Pegida) ! Dit was dus een illegale (tegen-)demonstratie en i.p.v. arresteren en boetes opleggen kon deze groep aanvankelijk ongestoord hun weg gaan.
De Pegida demonstratie werd meerdere keren verstoord en geprovoceerd, vooral door de politie. Die laatste begon opeens onder luid protest de cartoons van Kurt Westergaard van de mensen af te pakken. Toen een man probeerde een bord met cartoon terug te pakken, sprongen er drie zogenoemde “stillen” op hem af, die zich voor hadden gedaan als demonstranten. Eén stompte de man tegen zijn gezicht en de andere 2 doken bovenop hem en sleepten hem geboeid naar een busje.
De volgende provocatie kwam, toen een tegen-demonstrant, die zich tussen de Pegida mensen had gemengd, een rood plakkaat ophield met “Vluchtelingen Welkom”. Een aantal demonstranten kwamen naar hem toe en wilden de tegen-demonstrant wegduwen, roepend, dat de politie hier moest ingrijpen, waarop de politie (en de aanwezige journalisten) er massaal bovenop sprongen en er een aantal mensen weggevoerd werden. De tegen-demonstrant blijkbaar niet, want die herhaalde zijn kunstje later nog eens. Hier was dus de bedoeling van handelen heel duidelijk waarneembaar. En dit handelen om bewust deze demonstratie te verstoren kwam van U, tenminste U bent verantwoordelijk voor de vooropgezette handelswijze van de Politie.
De derde provocatie was toen er iemand een rotje afstak, wat weer de nodige verstoring teweegbracht, waarna iemand van de demonstranten meegesleept werd door de Politie, waarop anderen weer probeerden die persoon uit hun handen te trekken. Daarop stormde er een agent te paard midden tussen de schermutseling, maar gelukkig hield hij zich in, want anders was de zaak volledig uit de hand gelopen.
In de navolgende foto, 4 ‘stille’ Politie agenten, de agenten provoceren door een demonstrant in zijn gezicht te slaan en willen proberen een rel uit te lokken. Om te provoceren staan er ook 2 agenten in burger tegenover elkaar, die net doen of ze elkaar willen slaan. De bedoeling is duidelijk. De ene agent wil demonstranten ertoe bewegen om hem te helpen, zodat incidenten uitgelokt konden worden met als doel arrestaties te verrichten, maar dit is opruiing door de Politie. Van dit voorval zijn foto’s (Facebook Pegida).

https://fenixwordpresscom.files.wordpress.com/2015/11/agenten-provocateur.png?w=500&h=259

Toen de demonstratie afgelopen was moest iedereen verplicht naar de gereedstaande bussen.
Vanuit de bus zag je een zee van politie en een oudere man daartussenin, die onnodig flink door hen werd gemolesteerd. Overdadig geweld tegen Pegida demonstranten is van te voren bewust aangegeven, en U Hr. Jan van Zanen bent daar verantwoordelijk voor !
Tijdens de demonstratie stond de politie in een cordon dichtbij de demonstranten, met het gezicht naar de demonstratie. Dit was zeer intimiderend en kwam bedreigend over. Er werd hier een situatie geschapen, waarin ieder voorval tot een escalatie kon leiden en dit deed zich in 3 of 4 gevallen ook bijna voor. En dit groot machtsvertoon tegen slechts 150 demonstranten.

De demonstratie werd door de Politie welbewust opgeklopt en er werd spanning gecreëerd en incidenten werden uitgelokt. De inzet van zoveel Politie en met deze agressiviteit, die U mee in scene heeft gezet en waarvoor U mede verantwoordelijkheid draagt.
De Openbare Orde en levens van Pegida demonstranten werden bewust op het spel gezet, omdat het Uw doelstelling was om de Beweging Pegida, waarvan veel mensen een PVV achtergrond hebben buiten spel gezet moest worden. Partijbelangen gingen in deze boven het belang van Nederland in het algemeen en Utrecht in het bijzonder. Als Burgemeester dient U boven de partijen te staan en Utrecht te dienen. U heeft dit nagelaten. U bediende zichzelf en Uw partij de VVD om aan het electoraat te laten zien, dat U en Uw partij de VVD, daadkracht kunnen tonen.

Er was bij de demonstranten van Pegida geen spoor van agressie of geweld en Pegida is volstrekt tegen geweld, iets wat herhaaldelijk benadrukt wordt door de organisatie. In feite waren 2 verkeersregelaars afdoende geweest om de zaak in goede banen te leiden.
U heeft er echter welbewust voor gekozen om de Pegida demonstratie tegen te werken en neer te slaan met welbewust vooropgezet intimiderend en agressief gedrag door de politie waar U als Burgemeester Hoofdverantwoordelijk voor bent.

Het had de politie gesierd als men vooral in de aanvangsfase van de demonstratie sterker was opgetreden tegen AfA en Nederland bekent Kleur, die onrust stookten. Tegen deze agressief overkomende personen had U wel een Politiemacht kunnen en moeten inzetten. Helaas om tegemoet te komen aan de Asielpartijen PvdA, D’66 en GL, waar U Uw baantje mede aan dankt, heeft U dit welbewust nagelaten. En dat is U kwalijk te nemen !

Bij mijn weten was AfA en Nederland bekent Kleur ook betrokken bij de Schilderswijk rellen waar de ISIS vlaggen en masse zwaaiden. Waar branden gesticht werden, met stenen gegooid en nog veel meer van dit soort onzin. Volgens het VVD burgermannetje van Aartsen stelde het allemaal niet zoveel voor als we tenminste de media mogen geloven !
Hr. Jan van Zanen, Ik hoef U toch niet te vertellen, dat momenteel Nederlandse soldaten met inzet van hun leven vechten tegen ISIS. Ik hoef U toch ook niet de inhoud van zo’n vechtmissie te vertellen, of wel soms ? U bent deze Nederlandse soldaten wel rekenschap verschuldigd !!
U, Hr. Jan van Zanen staat op zaterdag een demonstratie toe met ISIS-achtige achtergrond. AfA en Nederland bekent Kleur zijn wel bekenden als het om relschoppen gaat. Bij ISIS demonstraties waren deze partijen ‘Haantje de Voorste’. En dit type personen krijgen op de zaterdag demonstratie zowel voor als na de demonstratie alle ruimte om naar de stad te gaan of te staan en gaan waar ze maar willen ! Bij de Pegida demonstratie, zij die aangeven vredelievend te willen demonstreren, daar lagen de zaken even anders. Zij moesten verplicht in de bus stappen anders volgde arrestatie. Hier liepen dus ‘Huisvaders’, gewone mensen, ik noem ze in mijn verhaaltjes stellig ‘Jan de Gewone man’ en ‘Truus ga naar Huus’. Wij denken, dat U alsook anderen hier voor ‘Spindokter’ voor Politieke Partij belangen hebt liggen handelen. De PVV snoept de laatste tijd nogal wat zetels weg van de gevestigde Over-Correcte politieke partijen en dat steekt.
Nogmaals: Het leven van mensen op het spel zetten voor Partij Belang mag niet het uitgangspunt zijn bij een Politie optreden !

Ik zal U hier een artikel uit Zweden geven, dan wordt het U misschien duidelijk hetgeen ik bedoel: https://fenixx.org/2015/11/09/pak-die-kalasjnikov-en-schiet-ze-dood/

De Sociaaldemocraat Daniel Suhonen was de tekstschrijver van Håkan Juholts (de voormalige leider van de Socialdemokraterna) en verklaart:
“Ik wil een politiek wat bijdraagt tot een socialistisch samenlevingshuis. En als dit betekent dat we de Kalasjnikov moeten pakken en schieten doen we dat. Maar voordat dit gebeurt moeten we niet wachten in studiegroepen. Maar laten we een aantal spoorwegen en wat huizen bouwen, en onze staatsambtenaren verdedigen. En laten we dit samen doen(met Vänster, de Zweedse communisten). Ik doe mee aan die revolutie als we eerst wat reformatie doorvoeren.”

Er wordt dus in bovenstaande Video opgeroepen tot het doden van de Zweedse Autochtonen, indien ze niet willen luisteren naar de Socialisten. Nee, U hoeft niet te treuren in Zweden gelden andere Wetten. Oproepen om te doden kan daar straffeloos als je de grootste partij bent. En de grootste partij in Nederland is de VVD, Uw partij ! En ik vergelijk dat Politie optreden bij de Pegida demonstratie waar bewust politiek gezien gekozen is voor intimidatie, dreiging en uitgelokte agressie met bovenstaande Video. En dan komt de vraag: Was het de bedoeling om de Pegida demonstratie tegen te werken of waren er bij sommigen nog andere bedoelingen zoals in de Video duidelijk verwoord werden ? Op dit moment weten wij het niet, maar als het O.M. en/of U, de volgende keer voor weer dezelfde agressie strategie gaan, dan denken wij het wel te weten !!!

Ik persoonlijk heb geen verbintenis met Pegida. Ken er persoonlijk niemand van, maar vind wel dat het O.M. zich in deze in verbinding had moeten stellen met de organisatie. Hetgeen ik van horen en (Video) zien gerust kan stellen is dat voor de Pegida demonstratie 2 verkeersregelaars afdoende zijn. Daarnaast zal er een bepaalde Politiemacht op de been gebracht dienen te worden om de partijen, die achter ISIS staan zoals de AfA en Nederland bekent Kleur op afstand te houden en hierbij sterk regelend op te treden. En de verantwoordelijkheid hiervan, dat was en is Uw taak, Hr. Jan van Zanen !

U mag nog van geluk spreken, dat de geestdrift die het O.M. toont om mw. Chohan aan te klagen en te vervolgen er niet is bij Pegida. Een aanklacht wegens ambtsmisbruik van zowel U als het O.M. en een onderzoek in deze zou op zijn plaats geweest zijn ! Ik persoonlijk ben van mening, dat er zo’n onderzoek moet komen, dat zou de ware aard van deze agressie kunnen ontrafelen. Er is al 30 jaar zoals ik dat noem een ‘Stille Genocide’, een vervanging van Autochtonen aan de gang. Die ‘Stille Genocide’, die vervanging van Autochtonen, die in de Randstad al voor 50% geslaagd is, die wil men nu in versneld tempo verplaatsen naar de provincie. Pegida maar ook veel bewoners gezien de tegenstand bij nieuwe AZC’s en Peilingen hierover wijzen uit, dat de Nederlandse Bevolking hier een andere zienswijze over hebben, dan de ‘Politieke Ivoren Toren Bewoners’.
Ik denk dat vele Autochtonen zich afvragen: Waarom moeten wij vervangen worden ?

Ook wil ik hier aandragen de Haat en de Haatuitingen, die vanuit de moskee door moslims naar buiten gebracht worden. Met in hun handen het boek van de Haat, de Koran. Ze zitten op matjes en citeren uit dit Haatboek. Allah zegt dat niet-moslims gedood moeten worden, Ongelovigen moeten onthoofd worden, De Kafir moet dood, de overspelige vrouw moet tot de dood gestenigd worden en zulk een onzin nog 500x !!! En dan zegt mw. Chohan, dat ze het niet zo ziet zitten met deze Haatdragende moslims ! En wie moet dan voor het Gerecht komen te staan ? Volgens het O.M. mw. Chohan. Mijn conclusie is dan, dat het oproepen tot Haat uit een Haatboek dik in orde is, maar de Angst die iemand toont en dat aan de buitenwacht wil mededelen is strafbaar !
In Hemelsnaam waarvoor dient deze hielenlikkerij naar de Islam ?
Waarom treedt het O.M. hier niet tegen deze grootste Haatzaaierij in Nederland ooit op ?

Ik denk dat de arrogantie van de macht bij deze demonstratie getoond hier wel heel duidelijk naar voren komt. Ik moet op Uw Wikipedia zien, dat men er bij U nogal wat veren heeft ingestoken. Vandaar hoogstwaarschijnlijk die Arrogantie die U heeft om gewone oudere mensen die in een demonstratie meelopen te behandelen als Vee en dat U als Hoogwaardigheidsbekleder daarom denkt gewone mensen te kunnen krenken en vernederen.

Op het eind van mijn relaas schrijft Wauso altijd een advies. Ditmaals voor U Waarde Heer Jan van Zanen.
Het is Uw goed Recht om achter de Over-Correcte Politieke Partijen van Nederland te staan en hiervoor partij te kiezen, maar dan moet U wel geen Burgemeester willen zijn.

Wauso

Naschrift: Dit bericht is geschreven enkele dagen voor de aanslagen in Parijs. Het laat wel duidelijk zien waar veel elite kwallenkoppen in Nederland mee bezig zijn. Louter met zichzelf. Dat mensen aan moord en doodslag bloot staan boeit ze niet. Telkens komt zo’n elite kwallenkop ons dan berichten: ‘Och wat ben ik geschokt’ ! En dan moet Hr. Wilders en mw. Chosan voor de Rechter verschijnen en de Haatketen waar men dagelijks aan het schreeuwen is om aanslagen te plegen, dat wil men niet zien ! Dat Elite Krapuul moet oprotten !

Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Volg ons dan nu op Telegram via > deze link < !

Doe mee met 1.197 andere volgers

De redactie van deze site modereert niet de reacties op voorhand, opdat u openlijk en direct met elkaar kunt discussiëren. U bent zelf verantwoordelijk voor wat u schrijft in het reactieveld. Het recht om de wet te overtreden, het oproepen tot moord, doodsverwensingen en dergelijke, is echter voorbehouden aan de redactie. Als we dan toch voor de rechter moeten verschijnen, staan we daar liever zelf dan dat we gedwongen worden uw e-mail-adres en IP-nummer af te geven onder bedreiging van overheidsgeweld. Dus houd je een beetje in of wees creatief.

About Fubar (10114 Articles)
Na meer dan 10.000 kortere en langer artikelen op dit blog en 10.000 op andere blogs ga ik langzamerhand afscheid nemen. Dit blog is in goede handen. De populariteit én onbemindheid nemen in gelijke mate toe. Een mooiere bevestiging van onze onafhankelijkheid kunnen we niet wensen. Ik blijf meekijken, en af en toe wat publiceren, maar andere projecten roepen...

11 Comments on @ Jan van Zaanen

 1. Mijn laatste 3 Wauso’s waren wel erg lang ! Ze waren ook niet bedoeld voor Jan de Gewone man ! Dat had een bedoeling en die heb ik de redactie ook uitgelegd. Iemand die zich de moeite getroost en die 3 bijdrages secuur leest ziet de achterliggende gedachte ! In deze 3 bijdrages zitten klachten, aanklachten verwerkt. Een relaas van het gebeurde bij Pegida in Utrecht en de verrichtingen van de NPO. In plaats van kotsen op de islam ga je naar de Politie en je dient een aanklacht in tegen het O.M./Politie, de Burgemeester en/of de NPO wegens ambtsmisbruik, uitlokking van agressie, intimidatie, geweldsmisbruik, opzettelijke misleiding/voorlichting enz.
  Als je een vijand hebt, dan moet je hem bestrijden met zijn eigen middelen.
  Dat men zich eruit zal liegen is mij duidelijk, maar ze weten wel dat ze de volgende keer moeten oppassen !!!
  .
  Ik heb dus maar 1 persoon nodig die dat begrijpt en die dat kleine beetje lef toont wat bij anderen ontbeert !
  .
  Zou dat niet lukken, dan kun je nog altijd op dit soort sites islam..Boe, Boe, Boe….roepen !
  Dat geeft de gevestigde elite ook Angst !!!

  Liked by 1 persoon

 2. Esperanza // november 14, 2015 om 18:30 //

  @Wauso,

  Bij de video ‘Take the Kalashnikov and shoot! This is Sweden 2015.’ die je hierboven in je terechte aanklacht tegen VVV-er Jan van Zaanen plaatst, schrijf je :
  ‘ Er wordt dus in bovenstaande Video opgeroepen tot het doden van de Zweedse Autochtonen, indien ze niet willen luisteren naar de Socialisten. Nee, U hoeft niet te treuren in Zweden gelden andere Wetten. Oproepen om te doden kan daar straffeloos als je de grootste partij bent. En de grootste partij in Nederland is de VVD, Uw partij !’

  Wauso, indien je tot de VVD landverraders en islam collaborateurs club behoort mag je ook hier in Nederland ongestoord tot moord aanzetten.

  Zie maar hoe een smeerlap als de voormalige hoofdcommissaris van de Amsterdamse politie, Joop van Riessen, een VVD partijgenoot van Jan van Zaanen, ongestoord mocht oproepen tot het mollen van Geert Wilders.:

  Like

 3. Esperanza // november 14, 2015 om 18:39 //

  En ook een islam orgelaapje als Peter Breedveld mocht onbekommerd zijn baantje als redacteur van Vrije Universiteit schoolkrantje ‘Ad Valvas’ behouden nadat hij opriep om PVVers dood te schieten.

  http://www.elsevier.nl/Nederland/nieuws/2011/1/Medewerker-Vrije-Universiteit-Schiet-PVVers-dood-ELSEVIER287709W/

  Like

 4. Esperanza // november 14, 2015 om 19:53 //

  Jan van Zaanen bewijst het ook: democratie en vrijheid, het zal hem worst wezen.

  Like

 5. @esp
  Jij bent de enige die dit begrijpt ! De rest roept alleen maar…Boe, Boe, Boe…moslim..! En voor politieke gluiperds zie je ze ‘wegkijken’ ! Als er geen aanklacht komt zal ik oproepen om NIET naar een Pegida demonstratie te gaan ! Deze organisatie brengt dan onnodig levens in gevaar, door hun ‘domheid’ !
  De vergelijking waar ik op doelde bij die Kalashnikov. Als demonstranten op de agressie van de Politie hadden gereageerd, dan had de Politie een rede gehad om ze af te knallen ! En als bij de volgende demonstratie dezelfde Politiemacht aanwezig is, dan weten we dus dat dit de feitelijke bedoeling was !!! Je schrijft het zelf al in het verleden liepen er politie functionarissen met dit idee van afknallen der Autochtonen rond. Ze willen de Autochtoon, die niet de gevestigde elite volgt doden net als in Zweden !

  Like

 6. G.Deckzeijl // november 15, 2015 om 08:25 //

  (gezien op persona non grata)
  Wauso
  november 13, 2015 om 7:28 am (UTC 1)
  Reageren
  TOP ! Niet steeds dezelfde onzin als ik vooral bij Bron moet lezen van jij zwart/moslim = niet goed en ik blank/christen = wel goed.
  ________________________________________________________________________
  Iedere moslim in het Westen is een infiltrant met een opdracht.
  Zo is het en niet anders!
  http://fubar.mobi/2015/11/15/zijn-parijse-aanslagen-voorbode-van-grootschalige-terreur-in-europa/comment-page-1/#comment-25510

  Like

 7. Deze Dombo’s kunnen wel aangifte te doen en Pegida is te Dom om aangifte te doen !

  Aangifte door Kick Out Zwarte Piet

  HILVERSUM –
  De protestgroep Kick Out Zwarte Piet gaat aangifte doen vanwege racistische commentaren op Facebook. De groep plaatste een groepsfoto op Facebook en daarop zijn ruim 10.000 reacties gekomen, de meesten negatief.

  Foto: Screenshot
  Dat meldt de NOS.
  “We moeten een signaal afgeven”, zegt Jerry Afriyie, woordvoerder van Kick Out Zwarte Piet. “Dit kan gewoon niet. Je kan vertellen waarom je het er niet mee eens bent, of dat je boos bent. Maar je kan niet mensen racistisch bejegenen.”
  De groep voerde zaterdag in Meppel actie tegen Zwarte Piet bij de intocht van Sinterklaas.

  Like

 8. Toch zien veel PVV-kiezers de partij van Van Zaanen, Van Aartsen, Rutte, Zalm en indirect Verhofstadt nog als potentiële coalitiepartner van de PVV. Ik snap daar niks van.

  Like

 9. @VAN AARTSEN, DE PVV zegt OPROTTEN !


  .
  .
  Gedag Burgermannetje Jozeppus van Aartsen (burgemeester@denhaag.nl)
  .
  .
  U bent vandaag te gast bij de diepzinnige wetenschappelijke rubriek van Wauso met alhier zijn gehele oeuvre (https://fenixx.org/category/wauso/).

  Knarsen tandend en met ‘stomheid geslagen’ hebben wij Uw laatste bijdrage bij DenHaag FM mogen lezen. Voor we verder gaan met schrijven zal ik Uw onzin en ‘waanzin woorden’, waarvan U dacht dat het heldere taal was, citeren:

  “We moeten ons afzetten tegen Wilders én tegen salafisten en dit moeten we op een radicale manier doen”, zei Van Aartsen. “We moeten het radicale midden zoeken. Alle moskeeën in Den Haag hebben gezegd: ‘Pray for Paris.’ Dit moeten we allemaal doen. Ik ben bang dat als we dat niet doen, dat we naar twee radicale uiteinden sukkelen.”

  “De wereld huilt om Parijs”, citeerde Van Aartsen bondskanselier Merkel.
  Wij hebben daarom geen kleinmoedigheid en verdeeldheid nodig, maar eenheid en kracht. De kracht van de beginselen van onze rechtsstaat. Dat doen wij ook, hier in Den Haag. Zij aan zij met moskeebesturen en moslimorganisaties.”

  En deze onzin wordt dan uitgekraamd door het Faalburgermannetje, die op vakantie was toen Den Haag in de brand vloog en ISIS er in de Schilderswijk de macht greep. Ze zwaaiden met ISIS vlaggen, ze staken alles in brand dat voor hun ogen kwam en de stenenregen ging richting media en politie en dan gaat U het Faalburgermannetje degene die met de oplossing komt, Hr. Wilders, die tevens de meest weldenkende Nederlander is, de wacht aan zeggen !
  Uw domheid kent gelijk de domheid van ‘Mutti Merkel’ geen grenzen en die domheid heeft te maken met elite indoctrinatie. Iedere maand is er wel ergens een ‘party’ waar de ‘Ivoren Toren’ bewoners elkaar ontmoeten en elkaar bewieroken en belauweren. Kransen, speldjes, bekers, kettingen, geldbedragen, ze behangen zich onderling ermee van top tot teen ! En het kan niet op de onzin die ze tegen elkaar vertellen hoe onmisbaar ze wel niet zijn voor de samenleving.
  Wilkommen, Wilkommen riep ‘Mutti Merkel’ en in Parijs stierven door deze ‘waanoproep’ zo’n 160 veelal jonge mensen. Maar dat deert de Over-Correcte Politieke elite niet. Het was niet hun huis, het waren niet hun kinderen, dus ‘who cares’ !
  Zij aan zij met moskeebesturen en moslimorganisaties wilde U de strijd tegen moslimextremisme aangaan. Hr. Jozeppus van Aartsen ik zal U even uit Uw natte droom helpen, bij de solidariteitsmars in Amsterdam voor Parijs van afgelopen zondag, 15 november liepen er 200 mensen mee. En van die 200 mensen, die vanuit de moskee zouden vertrekken waren er nog geen 30 moslim.
  Hr. Jozeppus van Aartsen wist U dat er in Den Haag feest is gevierd om de aanslagen in Parijs, door moslimjongeren ! Wist U dat de Horeca in Den Haag niet blij was met dit feest ! Dat deze Horeca gelegenheden daarom hun zaak voor deze moslims gesloten hield ! Wist U ook dat de media hierover niet bericht !!! Hier een twitter bericht: https://twitter.com/Jaspolitiek

  De liegende media, daar hebben wij ook al eens over geschreven: https://fenixx.org/2015/11/08/die-lugenpresse-de-opper-pinokkio-van-de-npo/
  En als U dan denkt dat het toch goed komt, dan verwijs ik U naar volgend artikel:
  http://xandernieuws.punt.nl/content/2015/11/Britse-moslimleiders-Tijd-om-te-vechten-voor-islamitische-machtsovername Een discussiegroep van moslims even over de grens bij Scheveningen. Ze willen het land overnemen. En ook de domme Engelsen staan als verdoofde imbecielen toe te kijken !
  Zou U nog niet overtuigd zijn, dan geef ik U hier nog een feestende menigte met vuurwerk in Palestina. Ze vieren de doden in Parijs. Naar Palestina gaan jaarlijks ‘karrenvrachten’ met geld, dat zijn dus de mensen waar U en Uw partij zo trots op zijn !

  Ook al zit U in een ‘Ivoren Toren’, U kunt nu niet meer zeggen:”Ich habe es nicht gewusst”!
  Hr. Jozeppus van Aartsen nu U dit toch gezien en gelezen heeft moet U toch bekennen, dat er maar 1 Politicus van niveau kennis van zaken heeft en dat is Geert Wilders. En in mijn optiek bent U nog niet goed genoeg om zijn schoenen te poetsen !

  Politici van de gevestigde Over-Correcte partijen zijn ‘los gezongen’ van de werkelijkheid. Ze leven in een droomwereld. Nu gaan ze weer voor ‘Pray for Paris’ ! Binnen afzienbare tijd barsten ook in de Jihadstad van Nederland, Den Haag de islam bommen, die neerkomen op de Autochtone Bevolking. Politici in Nederland zijn geïndoctrineerde goedgelovige slappe neuzelaars. Een Burgermannetje dient niet partij gebonden te zijn, dat blijkt telkens en telkens weer. Partijbonzen zijn ongeschikt, incompetent, laten hun oren teveel hangen naar hun elitekring en tonen geen daadkracht, kortom ze kunnen beter opsodemieteren !

  Schrik en huiver, hier zij de zogenaamde niet extremistische moslims. Wel 400 in een zaal in Noorwegen en let op bij hetgeen de ‘speaker’ zegt en dan steekt iedereen vervolgens zijn hand omhoog ! Deze ‘moslim domkoppen’ zeggen geen extremist te zijn, maar zijn wel voorstander van alle extremistische voorstellen van de ‘speaker’ !
  .

  Op het eind van mijn verhaaltjes schrijf ik altijd een Wauso advies. Ditmaal aan U, waarde Hr. Jozeppus van Aartsen: Belangen van Burgers gaan boven Uw Eigen Belang of het Belang van Uw Partij ! Als U dat niet begrijpt moet U geen Burgermannetje meer willen zijn, ga heen in Vrede en zwaai zwaai !

  Wauso

  Like

 10. Geachte heer Wauso,

  Op verzoek van burgemeester Van Zanen informeer ik u als volgt.

  “Dank voor uw bericht van 14 november over de demonstraties van 7 en 8 november.
  Om beide demonstraties zo veilig mogelijk te laten verlopen, zowel voor de deelnemers als voor omwonenden en ondernemers, zijn diverse maatregelen genomen.

  Utrecht zet zich in om ruimte te bieden aan het grondrecht van meningsuiting en om dit te faciliteren met inzet van gemeente en politie. Tegelijkertijd zijn hiervoor soms lastige besluiten nodig.”

  Met vriendelijke groet,

  Fidan Birgin,

  Gemeente Utrecht

  Bestuurs- en Concernstaf

  Bestuursondersteuning

  Postadres Postbus 16200, 3500 CE Utrecht
  Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht
  Telefoon 030 – 286 12 97
  E-mail secretariaatburgemeester@utrecht.nl
  Internet http://www.utrecht.nl
  Aanwezig dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag

  Like

Reageer ook

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s