Nieuw

Propagandadelict

Eng woord. Doet me denken aan de DDR. Ik las het van de week. Nou heb ik altijd wel 20-30 tabs openstaan. De één moet ik nog lezen, de ander bewaar ik om in een stukje te zetten, een ander wil ik nog even nalezen, weer een ander was ik vergeten weg te klikken, enzoverder. Het stuk waar het woord in voor kwam heb ik niet meer openstaan. Of het nou gebruikt werd bij een protest tegen asielzoekers of bij de aanklacht tegen Raffie Chohan weet ik niet meer. Doet er ook niet zoveel toe.

01

Propagandadelict. Verboden woorden, gedachtemisdaad

De totalitaire staat is niet ver meer weg. Raffie Chohan is aangeklaagd vanwege iets dat ze gezegd heeft. Daarvoor lezen we even bij Joost Niemöller:

Raffie Chohan hield een speech bij de Pegida bijeenkomst op 11 oktober en nu gaat ze vervolgd worden door het OM.

Ze liet me weten dat ze gisteren gehoord is door de politie. Daarbij heeft ze geen antwoorden gegeven en geen verklaring afgelegd. Ze heeft ook niets ondertekend. De vragen die haar door de politie werden gesteld gingen goeddeels in de richting van twee uitspraken die ze tijdens die speech deed:

Moslims in Amerika, Europa en Australië willen hun systeem opdringen door middel van de Sharia, en zo ons dagelijks leven ontwrichten.

Zo zullen vrouwen worden teruggebracht tot het vee, ze zullen al hun rechten verliezen, en zullen worden blootgesteld aan de wetten die hen geen recht geeft om controle over hun leven te hebben. Jonge meisjes zullen systematische verkrachting worden door Islamitische mannen, die in de voetsporen van hun valse pedofiele profeet een voorbeeld zien. Mohammed had een vrouw van 6 jaar en consumeerde het huwelijk toen zij 9 was.

Moslims moeten terug naar hun islamitische staten om zo dit voorbeeld daar te volgen, niet hier!

Deze manier van denken is de meest pathetische dat ik ooit heb gehoord.

Een andere reden om moslims te verachten en te haten om hun krankzinnige ideologie, want het is nooit een religie van vrede.

En:

De massieve inteelt in de islamitische cultuur brengt vrijwel onomkeerbare schade aan de Moslims, met inbegrip van grote schade aan de moslims ‘intelligentie, geestelijke gezondheid.

Ieder mens is drager van genetische foutjes. Die manifesteren zich doorgaans niet omdat ze ‘recessief’ zijn. Mensen hebben voor elke eigenschap dubbele genen – een van de vader en een van de moeder.

Het belangrijkste gevaar van huwelijken tussen neef en nicht is dat de kans op een combinatie van twee recessieve ziektegenen wordt verhoogd.

Incest, gedurende 1400 jaar gebruikelijk in islamitische samenlevingen, heeft waarschijnlijk onherstelbare genetische schade aangericht.

Gevolgen voor het Westen en de islamitische wereld de gevolgen voor nakomelingen van bloedverwanten zijn onaangenaam: verhoogde kans op overlijden, een lage intelligentie of achterlijkheid, arbeidsongeschiktheid en ziektes. Andere gevolgen zijn: beperkte sociale vaardigheden, beperkt leervermogen en onvermogen om aan de eisen van de arbeidsmarkt te voldoen. De economische kosten van de gevolgen van incest zijn uiteraard van secundair belang vergeleken met het menselijk leed. Maar dat het grote percentage bloedverwante huwelijken onder moslims ernstige gevolgen heeft voor de westerse cultuur en de islamitische wereld is duidelijk.

Het is met name de uitspraak over de inteelt die nu vaak door de media wordt aangehaald als zijnde kwalijk, kwetsend voor moslims, en mogelijk het punt voor het OM om nu in te willen grijpen.

Waar Niemöller het over twee punten heeft, zie ik er drie:

1 – De massieve inteelt in de islamitische cultuur brengt vrijwel onomkeerbare schade aan de Moslims, met inbegrip van grote schade aan de moslims ‘intelligentie, geestelijke gezondheid.

2 – die in de voetsporen van hun valse pedofiele profeet een voorbeeld zien. Mohammed had een vrouw van 6 jaar en consumeerde het huwelijk toen zij 9 was.

3 – Een andere reden om moslims te verachten en te haten om hun krankzinnige ideologie, want het is nooit een religie van vrede.

Het is met name de uitspraak over de inteelt die nu vaak door de media wordt aangehaald als zijnde kwalijk, kwetsend voor moslims, en mogelijk het punt voor het OM om nu in te willen grijpen. (Niemöller)

inteelt

Het is een feit dat inteelt een massief probleem is in de islamitische wereld. Het is de waarheid. Dat doet er echter niet toe in een totalitaire staat. Daar kan de waarheid net zo makkelijk veroordeeld worden als de leugen. Ook Wilders stond terecht omdat die de waarheid sprak. Hij vergeleek onder andere de koran met ‘mein kampf’.

dossier islam en inteelt >>

01

pedofilie

Voor zover ik weet is er nog niet iemand veroordeeld die de link legde tussen islam en inteelt. Wél is er al eens eerder in Europa iemand veroordeeld voor uitspraken over de pedofiele profeet van de islam.

Het is ook een feit, al valt het te betwijfelen of mohammed ooit echt bestaan heeft, dat het grote voorbeeld voor alle mohammedanen, mohammed, een pedofiel was. Net als dat het een feit is dat, in navolging van het voorbeeld, pedofilie een groot probleem is in de islamitische wereld.

dossier islam en pedofilie >>

In een totalitaire staat is de waarheid echter ondergeschikt aan de macht (de politiek). De trias politica wordt beetje bij beetje terzijde geschoven en de rechterlijke macht is niet langer onafhankelijk. The Ministry of Truth (George Orwell). In Oostenrijk is Elisabeth Sabaditsch-Wolff veroordeeld voor haar uitspraak dat mohammed een pedofiel was.

The controversy surrounding Sabaditsch-Wolff began with her comments before an October 2009 Vienna seminar of the rightwing Austrian Freedom Party (Freiheitliche Partei Österreichs or FPÖ). Discussing canonical accounts of Islam’s mid-50s prophet Muhammad consummating a marriage with a nine-year old Aisha, Sabaditsch-Wolff asked “what do you call” this “if not pedophilia?” Subsequently, Sabaditsch-Wolff received hate speech charges under Section 283 of the Austrian Criminal Code.

The trial found insufficient evidence for the Section 283 charge. Yet the judge’s initiative brought a Section 188 charge against the denigration of recognized religions, resulting in a 480 Euro fine on February 15, 2011, later upheld. Thus Sabaditsch-Wolff concluded that under Europe’s various speech restrictions “you may not call a spade a spade” with respect to Islam. (bron)

Dat Sabaditsch-Wolff rechtstreeks uit de koran en de hadith’ quote, deerde de rechtbank niet. Was de rechtbank consequent geweest dan had de rechtbank de koran en de hadith’ veroordeeld. Die hebben namelijk die oorspronkelijke uitspraak gedaan dat mohammed een pedofiel was. Maar dat past niet in het straatje van de juridische jihad.

haatzaaien

De derde uitspraak van Raffie Chohan lijkt mij het meeste houvast te bieden voor het OM. Op instigatie van wie is die aanklacht trouwens tot stand gekomen? Dat is belangrijk om te weten. Is het de overheid zelf die actief islamkritiek bestrijdt? VVD en D66 in Amsterdam zijn daar al mee bezig. En opperdhimmie ASScher ook. In dat geval is er des te meer reden om te twijfelen aan de toestand van dit land.

“Een andere reden om moslims te verachten en te haten om hun krankzinnige ideologie, want het is nooit een religie van vrede.”

Hier wreekt zich het feit dat Nederlands niet Chohan’s eerste taal is. De zin klopt gewoon niet. Ik kan er eerlijk gezegd geen touw aan vast knopen. Wat staat er nou? Ik weet het niet. Dat een kwaadwillende officier van justitie er aanleiding in kan zien het als een oproep tot haatzaaien te bestempelen, kan ik me ondanks dat ik niet begrijp wat er staat, dan weer wel voorstellen. Waarom laat ze haar teksten niet eerst even nalezen? Dat mohammedanen zelf de godganse tijd oproepen tot haat dat interesseert justitie dan weer niet, want islam staat dankzij de ‘vrijheid van godsdienst’ boven de wet.

propagandadelict

In plaats van Raffie Chohan zou de Nederlandse staat en hun media-horigen aangeklaagd moeten worden.

Bij Pegida demonstraties wordt altijd duidelijk kenbaar gemaakt dat Pegida tegen nazi’s is.

01De NOS, die een reputatie hoog te houden heeft, snijdt er dan het volgende frame uit (via GS):

01

Dat doet de NOS niet per ongeluk. De NOS doet dat namelijk vaker. Bewust snijden om het beeld aan te laten sluiten bij de gekleurde boodschap die de NOS van haar bazen moet brengen. De NOS maakt Noord-Koreaanse DDR tele-vies-ie. Zonder onderbouwing en zonder argumenten wordt de beweging ook altijd met het adjectief ‘extreem’ getooid.

Bij een interview met Poetin snijdt de NOS zelfs een hele minuut weg om de indruk te wekken dat Poetin wegloopt en zich niet verwaardigt een antwoord te geven.

In dit geval zijn de beelden compleet gemanipuleerd door de NOS. In de ongemonteerde video is namelijk te zien dat Poetin eerst even wacht op een vertaler alvorens antwoord te geven. Daarna neemt de Russische president wel degelijk tijd om de vragen van Sweeney te beantwoorden. Nadat het framingincident uitlekte was de NOS-versie plotseling niet meer online terug te vinden. (Curiales)

Dan hadden we nog de teddybeer:

mh17 teddy bear

Een foto is natuurlijk slechts een momentopname. De teddybeerfoto werd namelijk compleet verkeerd aan het Nederlandse publiek gepresenteerd. Ook met de videobeelden was gesjoemeld, omdat de afloop hier bewust uitgemonteerd was. Als we de volledige video bekijken zien we dat de separatist de teddybeer teruglegt en een kruisje slaat uit respect voor het kinderslachtoffer. (Curiales)

En we hadden het turkse jongetje Aylan waar bewust mee gesleept was om een aangrijpender beeld te produceren. Het kinderlijkje werd ingezet in een propaganda offensief om de geesten in Europa een enorme mohammedaanse invasie te laten aanvaarden en om tegenstanders weg te kunnen zetten als onmenselijk. Dat de vader zelf de mensensmokkelaar was, en alleen voor zichzelf een reddingsvest had gekocht en niet voor vrouw en kinderen, en dat die al jaren veilig in Istanboel woonde en voor een gratis gebit en een uitkering naar het Westen wilde, kreeg het grote publiek niet te horen. Dit alles onderstreept dat de invasie geregisseerd is. Er zijn fondsen beschikbaar om dit alles mogelijk te maken, de instroom kost Europa honderden miljarden, en de bevolkingsvervanging gaat in alle Europese landen vergezeld van een ongekende eenzijdige grootschalige mediacampagne. En de grensverdedigingsmacht veerdienst die Frontex heet, is als het Ministry of Peace, Orwell. De EU doet niet anders dan woorden verdraaien, omdraaien, een andere betekenis geven.

Het is bepaald niet nieuw dat de NOS dit doet, het is staand beleid. In 2011 werd er in de uitspraken van Dion Graus geknipt zodat ze hem als een idioot konden wegzetten.

Tijdens de Egyptische lente holocaust en de feestelijkheden christenslachtingen in de naburige islamitische landen stond de NOS ferm aan de zijde van de moordenaars. Lex Runderkamp ging zelfs zo ver te suggereren dat de Kopten hun eigen kerk afbrandden. En in talkshows van de publieke omroep wisten ze een warrig Koptisch lesbisch aandachtsmeisje – inmiddels is ze een jongetje geloof ik en heeft ze er een piemeltje aan laten naaien – zo ver te krijgen dat ze op tafel kwam dansen. Wat een feest, er waren in Egypte op één dag zoveel (80) kerken platgebrand als sinds 1300 niet meer voorgekomen was. Later mocht het meisje, Monique Samuels, nog een keer op komen draven om haar volledige dhimmutude te demonstreren. Ze was bedreigd geworden geweest op straat door hele lieve marokkaanse snottebelletjes, en om duidelijk te maken dat ze toch totaal onderworpen was kwam ze op de nasjonale teelee-heelvies-ie vertellen dat ze uit respect ook een dagje ramadan deed en dat god eigenlijk ook wel een beetje allah was.

Pas nog nodigde de sosjalist Pauw de nasjonaalsosjalist Kusters uit om gezamenlijk duidelijk te maken dat de club van Kusters, neo-nazi’s, achter de asielprotesten op de inspraak ramhetdoorjestrotmededeling avonden zat. BAM, alle oppositie tegen de afbraak van de leefomgeving in één keer weggezet als nazi’s.

Vrijheid van meningsuiting

Het allereerste dat islam aanvalt is de vrijheid van meningsuiting. Salman Rushdie, Theo van Gogh, Hirsi Ali, Kurt Westergaard, Lars Vilks, Geert Wilders. Die aanval is altijd tweeledig. Een legale weg via de juridische jihad, het door Khomeiny uitgevonden, en door OIC aan de wereld opgelegde, begrip islamofobie is daar speciaal voor in het leven geroepen. Dat zien we zich nu afspelen. En de andere weg is die van het geweld. Volgens het CBS hebben we hier nog geen 10% moslims, maar toch hebben ze het al bijna voor elkaar dat kritiek op hun ideologie bij wet verboden is en critici zich niet meer uit kunnen spreken omdat er anders een gerede kans is dat ze vermoord worden. Als er geen kritiek meer mogelijk is, de pers gelijkgeschakeld, de rechterlijke macht opgeheven, de volksvertegenwoordigers het volk niet meer vertegenwoordigen.

Dan kan ik de zin die ik nu had willen optikken niet meer optikken ….

islam en free speech >>
OM verdenkt Pegida-spreker Chohan van discriminatie, Elsevier >>
Politie zet nu druk achter vervolging islamspeech Pegida Utrecht, Joost Niemöller >>
Pegida-kopstuk verdacht van discriminatie, Telegraaf >>

Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Volg ons dan nu op Telegram via > deze link < !

Doe mee met 1.120 andere volgers

De redactie van deze site modereert niet de reacties op voorhand, opdat u openlijk en direct met elkaar kunt discussiëren. U bent zelf verantwoordelijk voor wat u schrijft in het reactieveld. Het recht om de wet te overtreden, het oproepen tot moord, doodsverwensingen en dergelijke, is echter voorbehouden aan de redactie. Als we dan toch voor de rechter moeten verschijnen, staan we daar liever zelf dan dat we gedwongen worden uw e-mail-adres en IP-nummer af te geven onder bedreiging van overheidsgeweld. Dus houd je een beetje in of wees creatief.

About Fubar (10044 Articles)
Is van mening dat de Collaborateurs terechtgesteld moeten worden. En tot we die optie hebben trappen we af en toe reageerders van het schavot.

11 Comments on Propagandadelict

 1. Je bent me verdomme voor !
  Gelukkig heb ik een andere inslag en dubbel op, ‘who cares’ !

  Like

 2. 2x een beetje overlap, maar voor de rest sluit mijn bijdrage hier naadloos bij aan. Hij is verzonden naar de Opper-Pinokkio van de NPO ! En ik raak waar ik raken kan met mijn beperkte kennis ! Het W.C. Eend Onderzoeksteam is gelukkig ook van de partij dus het is een echte ‘Wauso’ !
  Vraag van kwik kwek en kwak, die maken mij gek !!!
  Ze willen met hun gezicht op het internet staan en niet met cijfers en letters !

  https://onedrive.live.com/redir.aspx?cid=f077714dfba791b4&page=self&resid=F077714DFBA791B4%211425&parId=F077714DFBA791B4%21533&authkey=%21&Bpub=SDX.SkyDrive&Bsrc=Share&ref=thumb&type=1

  https://onedrive.live.com/?id=F077714DFBA791B4%211426&cid=F077714DFBA791B4&group=0&parId=F077714DFBA791B4%21533&authkey=%21&o=OneUp

  https://onedrive.live.com/redir.aspx?cid=f077714dfba791b4&page=self&resid=F077714DFBA791B4%211427&parId=F077714DFBA791B4%21533&authkey=%21&Bpub=SDX.SkyDrive&Bsrc=Share&ref=thumb&type=1

  Like

 3. ‘Veel TBC-gevallen onder migranten, artsen worden gedwongen hen te behandelen’

  Talloze migranten blijken naast valse paspoorten ook valse diploma’s te hebben – Zweedse regering erkent dat land ‘op instorten’ staat en eist dat migranten in Duitsland blijven

  In Zweden worden nog steeds gebouwen die als toekomstig AZC zijn aangewezen in de brand gestoken. Inzet: migranten uit Eritrea klagen nu al dat ze Zweden te koud, te leeg en te donker vinden. En dan moet de echte winter nog beginnen…

  Een in een ziekenhuis werkzame Duitse arts -die vanwege dreigende represailles door de overheid anoniem moet blijven- bevestigt dat zeer veel zogenaamde ‘vluchtelingen’ aan TBC lijden. De artsen in het ziekenhuis worden door de overheid ‘verzocht’ (= gedwongen) om deze zieken te behandelen, hoewel ze hebben aangegeven dat de werkdruk nu al extreem hoog is. De dokter in kwestie is dermate verbitterd over de voortdurende inbreuken op de rechten van de gewone man door de Duitse overheid, dat hij en zijn collega’s inmiddels voorzorgsmaatregelen nemen voor het uitbreken van een mogelijke burgeroorlog. Lees verder >>>> http://xandernieuws.punt.nl/content/2015/11/Veel-TBC-gevallen-onder-migranten-artsen-worden-gedwongen-hen-te-behandelen

  Like

 4. Links offert de Europese bevolking op voor hun megalomane dromen.
  Aksie!!.

  Like

 5. Esperanza // november 7, 2015 om 17:52 //

  @Fubar

  Dat gebrekkig Nederlands in de spreektekst van Raffie Chohan viel me ook op. Neemt niet weg dat in haar tekst de feiten worden gerespecteerd waar het moslim inteelt en Mohammed als pedofiel betreft.
  Het juridisch gevoelige punt in haar zin “Een andere reden om moslims te verachten en te haten om hun krankzinnige ideologie, want het is nooit een religie van vrede”, lijkt me dat een rechtbank hier een duidelijke aanzet tot haat en onverdraagzaamheid kan zien.( art. 10 EVRM. Groepsbelediging en aanzetten tot discriminatie, art. 137c Sr en art. 137d Sr).

  http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2014:3583

  Like

 6. @Esperanza

  Jup, lijkt me ook. Inderdaad lijkt dát me het punt in tegenstelling tot wat Niemöller poneert, ook al wordt er in de media dan meer aandacht besteedt aan die uitspraak over inteelt. Het zou overigens wel vreemd zijn als je veroordeeld kan worden om een zin, die in wezen onbegrijpelijk is. Lijkt me dat ze Duits is, en dat “want” zal ze wel vertaald hebben van “weil”, dan zou het wel een kloppende zin zijn namelijk.

  Had ze ‘moslims’ vervangen door ‘islam’ liep ze al een stuk minder risico. Niet voor niets dat islam-critici zo vaak roepen niks tegen individuele moslims te hebben maar alleen iets tegen de ideologie islam. Iets waar ik het overigens niet mee eens ben. Het zijn moslims die de islam verspreiden, aanhangen en uitvoeren. Zonder moslims zouden we hier geen islam hebben. Als je geen islam in je land wilt, wil je logischerwijs dus geen moslims in je land. Alleen mag je dat niet zeggen. Fuk em !

  Dat EVRM moeten we trouwens ook maar eens uit. Dat wordt me ook wat te vaak misbruikt.

  Like

 7. Ik heb dat alles niet gezien, ik kijk zelden naar de PO, al die schijnheilige smoelen en hun praatjes kan ik niet aan, het verstoord mijn humeur. Maar lezen doe ik wel, en denk ik, blij dat ik het niet gezien heb. IN het verleden maakte ik me woedend over al die alleen maar linkse praatjes en gesprekken, en daar BETALEN we ook nog voor en daar kom je niet onderuit, alles is links, links en nog eens links. ik kan er wel van overgeven. Wat bezielen die mensen???? Wie denken ze wel dat ze zijn???? Zouden ze nooit eens zelfonderzoek doen en zich doodschamen over alles wat ze maar uitbraken met een overtuiging dat alles waar is wat ze zeggen. Hebben die mensen geen spiegel in huis, natuurlijk niet, ze leven op het besef dat iedereen ze geweldig vinden. Ik weet niet waar dit naar toe moet gaan, ik houd me vast aan meneer Wilders, en dan zie je ventje van het clubje CDA parmantig vertellen dat hij nooit in een regering met de PVV zal gaan deelnemen, alsof dat parmantige kereltje nog ooit aan regeren toekomt, om je slap te lachen en je dood te ergeren. Wat een armoede in Nederland qua politici, het is te erg voor woorden als je al die domkoppen ziet zitten en wat er uit hun mond komt. De gemiddelde Nederlander spreekt verstandiger woorden dan dat hele zooitje in het “kabinet”. Nou zo is het mooi geweest :-{

  Like

 8. Esperanza // november 9, 2015 om 20:03 //

  Training voor kabinetsleden om leugens te kunnen verkopen is big business.

  http://daskapital.nl/2015/11/mansveld_kreeg_mediatrainingen.html

  Like

 9. polderboy // januari 31, 2016 om 20:09 //

  Volgens mij moet er een reden zijn waarom mevrouw Chohan is verhoord. Waarvan wordt ze verdacht? Als dat niet zo is, kan ze inderdaad beter haar mond dicht houden.

  Wat het “haatzaaien” betreft lijkt mij dat “een andere reden” verwijst naar het voorgaande.

  Dat begint bij de alinea “sharia”, waaronder vrouwendiscriminatie valt (de volgende alinea). De alinea islamitische staat is een logische aanrader, en de alinea pathetisch is een oordeel.

  Een reden tot haat is sharia, met als voorbeeld vrouwen discriminatie, wat juist is, omdat dit het veroordelen is van crimineel gedrag. Een crimineel die vrouwen ernstig discrimineert mag je m.i. best haten. Het is dan wel geen racist, die discrimineert op basis van ras, maar een op basis van sekse.

  De volgende alinea is de ideologie, de tweede reden om te haten. Onder ideologie verstaan we het geheel van ideeën over de mens, menselijke relaties en de inrichting van de samenleving.
  Discrimineren van de helft van de mensheid, vrouwen, is reeds behandeld.

  In de context van de ideologie is er ook de inrichting van de samenleving. Ze verwijst naar islamitische staten, waar zoals we weten de staat onder de regels van de sharia resulteren. Democratie is die zoals de sharia toestaat. Daar heerst de doodstraf voor vele zaken. Dat druist in tegen het EVRM. Daar heerst het verbod op geloofsvrijheid, omdat de doodstraf staat op afvalligheid. Daar heerst een verbod op vrijheid van meningsuiting, omdat iets al snel als godslastering wordt gezien, en tot de doodstraf lijdt. Daar worden volgens de vele interpretaties van de Koran christenen als godslasteraars gezien. Etcetera.

  De ideologie, het systeem van de sharia lijken mij redenen tot verachting, gelijk het Nazisme veracht wordt. Haat is een nog sterkere emotie, die de mevrouw hier bespreekt, maar verder niet propageert aan mensen. Het is een getuigenis van haarzelf.
  Waarschijnlijk omdat ze steeds frequenter met de sharia wordt geconfronteerd in haar omgeving, Europa, door vele aanslagen, die opgeëist worden door mensen die zich moslim noemen en zeggen de islam aan te hangen. Ook door het feit dat als je kritisch bent op de islam, je met de dood bedreigd wordt in Europa, iets wat dan een doodsfatwa wordt genoemd.

  Inderdaad kan men zeggen dat Nazi’s gehaat werden, niet omdat ze het Nazisme waren, maar zich actief inzetten om het Nazisme te verspreiden..
  Zo men de verspreiders van het Nazisme veracht, zo veracht men de verspreiders van doodsfatwa’s en moorden op basis van sharia regels.
  Dat die zich moslims noemen, en stellen de islam aan te hangen, mag je vanuit gaan, mits er op een wezenlijke wijze inhoudelijk onderbouwd gesteld wordt dat ze niks met de sharia te maken hebben of de sharia niks met de Koran, of de koran niks met islamitische staten of enige andere logische combinatie die tot een logische conclusie leidt, dat ze geen moslims zijn die in de islam geloven.

  Dat die mevrouw moslims haat is dus tot nog toe begrijpelijk. Mits bewezen wordt dat moslims die zeggen moslims te zijn, en hun islam die veel weg lijkt te hebben van islam in islamitische landen, op duidelijk gronden verworpen moet worden. Dan dwaalt zij in haar haat. Ik mag hopen dat dat waar is, dat zij dwaalt, en dat de doodsfatwa’s en de moorden op geen enkele wijze in verband gebracht kunnen worden -dat het geheel uitgesloten is dat er een verband is- met islam.

  Die mevrouw heeft overigens geen woord van disrespect naar God, of Allah, of welk ander wezen, waar veel mensen aan hechten, gezegd.

  Maar afwachten wat er gaat gebeuren.

  Like

 10. @polderboy, sterke analyse; ik hoop dat deze mevrouw, met haar inzet en betoog, er ongeschonden en positief bekrachtigd uitkomt.

  Like

1 Trackback / Pingback

 1. Videobeelden Pegidademonstratie |

Reageer ook

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s