Nieuw

Allochtoon zijn kindbruidje af te nemen

Pixabay - CC0 Public Domain

Ik kon het (weer) niet laten:
.
Goedendag Kamerjuffrouw, (a.kuiken@tweedekamer.nl)

Net lees ik, dat U volmondig en instemmend bent geweest om oudere buitenlandse heren tegemoet te komen in hun kinderwensen. Er mag niks in de weg worden gelegd om de pedofiele Allochtoon zijn kindbruidje af te nemen. In mijn ogen neemt U nogal rare beslissingen. U als mens en moeder zijnde vind ik daarom in feite ongeschikt om voor de belangen van normale mensen op te komen. Wat bezielt de Pedofielenpartij van de Allochtonen om zomaar kinderen weg te geven alsof het handelswaar betreft ? Hoe kan het, dat U en Uw partij zo diep zijn gezonken ? Of heeft U tegenstem te maken met het feit dat de PVV, die tegen dit soort gelegaliseerde pedofilie is een voorstemmer was van de motie ? Ik hou het verder kort, want een discussie of gesprek hierover is mij te ‘min’! Maar ik heb wel nog 1 vraag: Hoe zou Uw stem geweest zijn als Uw dochter van stel 12 jaar een kindbruidje geweest zou zijn ???

Wauso

Binnen 4 minuten een antwoord ! Zou ze zich hebben liggen voorbereiden op Wauso ?
Ikzelf heb te weinig kennis hierover om over het onderstaande een oordeel te geven !.

Dat is geen juiste veronderstelling:

Wij vinden de praktijk van kindbruidjes onacceptabel. Kinderen horen kind te zijn, en mogen niet gevangen zitten in een gedwongen huwelijk. Er ligt daarom al een wetsvoorstel dat deze praktijk verbiedt. Dit wetsvoorstel geeft ook mogelijkheden voorgenomen huwelijken te stoppen en bestaande nietig te verklaren. De Eerste Kamer heeft deze wet versneld aangenomen en deze wordt 1 januari van kracht. Daar ben ik blij om. Helaas zitten we in de tussentijd met een probleem. De oude wet is nog geldig, en er is geen mogelijkheid hem eerder al te vervangen door de nieuwe. Daarom heb ik, samen met de VVD, een motie ingediend die regelt dat in de tussentijd alle mogelijke praktische maatregelen, zoals onderbrengen in pleeggezin, worden genomen om te voorkomen dat deze kinderen in gedwongen huwelijk terecht komen. Deze motie is unaniem aangenomen. Met deze motie in de hand kunnen we in de periode totdat de nieuwe wet er is het misbruik voorkomen. Zodat deze kinderen beschermd worden en gewoon kind kunnen blijven.

Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Volg ons dan nu op Telegram via > deze link < !

Doe mee met 1.197 andere volgers

De redactie van deze site modereert niet de reacties op voorhand, opdat u openlijk en direct met elkaar kunt discussiëren. U bent zelf verantwoordelijk voor wat u schrijft in het reactieveld. Het recht om de wet te overtreden, het oproepen tot moord, doodsverwensingen en dergelijke, is echter voorbehouden aan de redactie. Als we dan toch voor de rechter moeten verschijnen, staan we daar liever zelf dan dat we gedwongen worden uw e-mail-adres en IP-nummer af te geven onder bedreiging van overheidsgeweld. Dus houd je een beetje in of wees creatief.

About Rommel (8461 Articles)
Wij hier bij FENIXX zijn tegen geweld. We streven naar een revolutie door de voorlichting van de massa. Wanneer de informatie beschikbaar is voor de mensen, zal systeemverandering onherroepelijk en onvermijdelijk zijn. Iedereen die geweld suggereert of promoot in de commentarensectie zal gecensureerd worden en bij herhaling permanent verbannen worden.

15 Comments on Allochtoon zijn kindbruidje af te nemen

 1. Das al een ouwetje 😉

  @Wauso

  Dat is al een oude mail, dacht hem al te herkennen. Staat hier onder:
  http://fubar.mobi/2015/10/14/nederland-anno-2015-zwarte-piet-er-uit-kindbruiden-er-in/

  Like

 2. Daar heb ik hem ook opgezocht. Hij is van 14 oktober.
  Ja hier staat er meer over, maar dat is mij een brug te ver.
  http://fubar.mobi/2015/10/14/nederland-anno-2015-zwarte-piet-er-uit-kindbruiden-er-in/

  Ik voel me hier dus een gelijke aan de Regering. Ik heb namelijk ‘Geen Idee’ waarover het precies gaat. Maar als ik de twitters zie van diverse politici waaronder Omtzicht (de enige capabele van het CDA), dan begrijpen zij er evenveel van als mij !

  Like

 3. Wauso // oktober 26, 2015 om 23:07 //

  Ik voel me hier dus een gelijke aan de Regering. Ik heb namelijk ‘Geen Idee’ waarover het precies gaat.
  ——

  Na 6 jaar komt er eindelijk een wet tegen kindbruiden, en die was dus vorige week ergens door de senaat, maar die gaat pas in januari/februari in. En dat komt omdat die ‘referendabel’ is. Terwijl het onzin is dat deze wet referendabel is, maar dat is een technicaliteit. In die wet op referenda staat een puntje, dat je andere/sommige/dezebijvoorbeeld kan uitsluiten van referendabel, en dan zou deze wet op kindbruidjes dus gelijk ingaan. Hoefde aan Plasterk, die gaat daar blijkbaar over, even aan te vinken. En dat deed die niet. En het enige wat de Motie Oskam beoogde, was om dan op andere wijze het gat tussen nu en januari/februari te dichten. Een technische kwestie dus die in de laatste paar maanden gevoerd moest, terwijl die hele wet al 6 jaar lag te wachten.

  Like

 4. =====
  Het debat:
  http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/plenaire_verslagen/detail?vj=2015-2016&nr=11&version=2

  =====
  MOTIE VAN KUIKEN
  De Kamer,

  gehoord de beraadslaging,

  overwegende dat er signalen zijn dat het aantal kindbruiden dat naar Nederland komt toeneemt;

  overwegende dat kindhuwelijken in strijd zijn met fundamentele beginselen van het Nederlands huwelijksrecht;

  overwegende dat het wetsvoorstel dat deze vorm van huwelijksdwang tegengaat waarschijnlijk pas in januari 2016 in werking treedt;

  verzoekt de regering, alles in het werk te stellen om deze kwetsbare meisjes in beeld te krijgen en bescherming te bieden;

  verzoekt de regering tevens, passende maatregelen te nemen en ervoor te zorgen dat strafbare feiten gevolgen hebben voor het verblijfsrecht van de betrokken mannen,

  en gaat over tot de orde van de dag.

  De voorzitter:
  Deze motie is voorgesteld door de leden Kuiken en Azmani. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

  Zij krijgt nr. 2056 (19637).
  =====
  MOTIE VAN HET LID OSKAM
  Voorgesteld 7 oktober 2015
  De Kamer,

  gehoord de beraadslaging,

  overwegende dat kindhuwelijken onacceptabel zijn en volstrekt in
  tegenspraak met de Nederlandse rechtsstaat;

  verzoekt de regering, tot de inwerkingtreding van het door de Eerste
  Kamer aangenomen wetsvoorstel maximaal gebruik te maken van de
  mogelijkheden om gesloten kindhuwelijken nietig te verklaren en de
  Kamer te rapporteren over het aantal gevallen waarin dat is gelukt,

  en gaat over tot de orde van de dag.

  De voorzitter:
  Deze motie is voorgesteld door het lid Oskam. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

  Zij krijgt nr. 2060 (19637).
  =====

  De stemming:
  http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2015Z18476&did=2015D37659
  Unaniem aangenomen, men beloofd ‘alles’ te doen om kindhuwelijken uit elkaar te houden.

  http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2015Z18483&did=2015D37668
  Tegen: pvda, vvd, groenlinks, de turken, motie verworpen, kindhuwelijken gaan DOORRR tot en met 1 januari.

  Alles: behalve de wet nu al toepassen, that is. Tot 1 januari is het LEGAAL in nederland om gehuwd te zijn met een KIND, dankzij Pvda, VVD, groenlinks, en de turken.
  En, mag je van de wet NEUKEN met een KIND, als je daarmee gehuwd bent? Tot 1 januari? JAZEKER: artikel 247 wetboek van strafrecht is daar heel duidelijk over:

  http://www.wetboek-online.nl/wet/Wetboek%20van%20Strafrecht/247.html

  “Hij (*1) die met iemand van wie hij weet dat hij in staat van bewusteloosheid, verminderd bewustzijn of lichamelijk onmacht verkeert, dan wel aan een zodanige gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis van zijn geestvermogens lijdt dat hij niet of onvolkomen in staat is zijn wil daaromtrent te bepalen of kenbaar te maken of daartegen weerstand te bieden of met iemand beneden de leeftijd van zestien jaren buiten echt (*2) ontuchtige handelingen pleegt of laatstgemelde tot het plegen of dulden van zodanige handelingen buiten echt met een derde verleidt, wordt gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vierde categorie.”

  *1: Hij? Alleen Hij? Wat als ZIJ een minderjarige verkracht? Gendergelijkheid toch? Het juiste woord zou moeten zijn: ‘DIEGENE’, of ‘DE PERSOON’.

  *2: neuken met minderjarigen BUITEN DE ECHT is strafbaar. De vraag: is neuken met minderjarigen BINNEN de echt tot 1 januari dan strafbaar? Nee! Dat blijft LEGAAL! Pvda en vvd en groenlinks houden het LEGAAL om kinderen te verkrachten tot 1 januari: mits ze gehuwd zijn kan NIEMAND daarvoor veroordeeld worden… Het enige wat ze nu doen is die minderjarigen ‘begeleiden’ en ‘hulp aanbieden’ TERWIJL ZE WORDEN VERKRACHT IN NAAM VAN DE NEDERLANDSE VOLKSVERTEGENWOORDIGERS.

  Ze laten willens en wetens maandenlang kinderen verkrachten: omdat ze anders mee moeten stemmen met de pvv. Liever offeren ze die kinderen op, dan dat ze toe moeten geven dat de pvv eens een goed idee heeft.

  Pvda en vvd doen zogenaamd ‘alles’ om kindhuwelijken tegen te gaan? Welnee! Ze doen niet ALLES: ze laten dit liggen! En waarom? ‘om de pvv de wind uit de zeilen te nemen’. Het is voor hen belangrijker om de pvv een loer te draaien, dan om op te komen voor de kinderen die in naam, naar voorbeeld, en met de zegen van de pedoprofeet worden VERKRACHT.

  Like

 5. Daar moet een Piemel in !

  Goedendag KamerHeer Graus (d.graus@tweedekamer.nl)

  In Wauso’s brievenrubriek bent U vandaag aan de beurt. Bij andere politici, zeg maar de dwazen, sla ik in mijn woordkeuze wild om me heen. Bij U zal ik mild wezen, want U krijgt al genoeg onzinnige verwijten naar Uw hoofd geslingerd. En dat dag na dag, dankzij de faciliterende NPO. Zelfs nieuws of nieuwsrubrieken brengen deze mongolio’s met leugen en bedrog ! Bij 76 zetels is dit dus het eerste om aan te pakken. Maar er is nog zoveel meer en U heeft handen tekort, vandaar dat Wauso vandaag een handje meehelpt. De volgende stap is het aanpakken van Burgermannetjes. Zo schrijf ik weleens Burgemeesters aan. Mijn spraakgebruik is hun niet welgevallig, maar wat ze eigenlijk willen zeggen is: Waar bemoei jij je als Burger mee. Wij Burgemeesters weten alles beter en hoeven daarom ook niet naar Het Volk te luisteren laat staan er op te reageren. U zou mij en vele anderen een plezier doen door ook deze baantjes carrousel voor mislukte politici om zeep te helpen. En zo kan ik nog wel 10 misstanden opnoemen, maar dat vinden de lezers van deze rubriek toch te langdradig.
  Kunt U mij iets uitleggen ? In de Asielcentra worden oorlogsmisdadigers aangetroffen. Foto’s van dezelfde personen op Facebook bewijzen dat. De gezichten van deze moordenaars worden vervolgens afgedekt. Is dat soms om de oorlogsmisdadiger te beschermen ? Maar dan wordt de gewone burger, dat is bij Wauso ‘Jan Klaassen’ en ‘Truus ga naar Huus’ toch blootgesteld aan dit gevaar. Jan en eega kunnen nu toch de schietgrage immigrant niet herkennen ?
  Diezelfde ‘Jan Klaassen’ en zijn ‘Truus ga naar Huus’ zitten in een zaaltje bij een ‘Asielbijeenkomst’. Jan was er met een aantal vrienden en ze waren nogal emotioneel. Zeer zeker toen een GroenFlinks Kudtje hun op het spreekgestoelte kwam vertellen hoe zielig het toch wel allemaal is met die ‘Vluchtelingen’ ! Jan en Kornuiten niet voor de ‘Poes’ ze riepen in koor: ‘Daar moet een Piemel in’ ! En plezier dat ze erin hadden. En van te voren stond buiten de vriend van ‘onze Jan’ met een bord waarop stond:’Een Asielzoeker met een volle zak pakt je dochter met groot gemak’ ! In vroeger dagen zou men gezegd hebben:’Geintje meneer Zonneberg’ ! Maar tot mijn grote verbazing kwam Jan en Kornuiten alsook zijn vriend met het Bord in vol ornaat op de T.V. en ook in de andere media waren ze volop te bezichtigen. En geen gezichtsbedekking, dat vond ik wel vreemd ?
  Vandaar dat ik U wilde vragen of dit nu gewoon goed gaat worden in Nederland ! Asiel Criminelen met ‘afgeplakte’ gezichten en ‘Jan met Kornuiten’ in vol ornaat. En dit, omdat de Politiek Correcte media voor de 1-Partij Staat Nederland wordt ingezet om ‘Onze Jan’ en zijn ‘Kornuiten’ als tokkies af te schilderen ten faveure van de Asielindustrie !

  Op het eind van mijn ‘geschrijf’ geef ik altijd advies. Ditmaal een Limburgs advies !
  Neet lang helle. Bie probleme Wauso belle.
  Te lang gehelt, Wauso neet gebeld.

  Om ‘Jan en Kornuiten’ te beschermen stuur ik een vergelijkbaar filmpje mee van ‘onze jeugdige gezellige jongens’, die hiervoor niet op T.V. komen en dan is er altijd Wauso om de helpende hand te bieden !

  Wauso https://fenixx.org/category/wauso/


  © 2015 Microsoft Gebruiksrechtovereenkomst Privacy en cookies Ontwikkelaars Nederlands

  En gelijk met de snelheid van een Puma was Heer Graus ter wille met een Mail !

  Als het aan ons ligt gaat ‘dit geen gewoon goed worden’ om uw woorden te gebruiken waarde heer Wauso. Wij willen gekozen burgemeesters, onze grenzen dicht en zware grensbewaking. We verliezen ons land, onze (vaak) eeuwenoude cultuur en tradities elke dag een beetje meer…

  Dank voor uw bericht en een gezegende dag gewenst,

  Dion Graus

  Lid Tweede Kamer der

  Staten-Generaal

  Like

 6. PvdA, Kinderen zijn Gemeengoed !

  Gedag Kamerjuffrouw Attje Kuiken (a.kuiken@tweedekamer.nl)

  Ik heb U laatst een mail gezonden omtrent kindbruidjes.
  Daarna heb ik Uw mail laten bestuderen door @iemand, die hier deskundig in is.
  Zijn conclusie is in feite, dat U zich laat gebruiken voor de partijpolitiek van SamSom.
  Het was wel degelijk mogelijk geweest om DIRECT wetgeving in te stellen omtrent deze kindbruidjes. U heeft mij niet de gehele waarheid gezegd.
  Zoek a.u.b. ander werk als U partijpolitiek om tegen de PVV te zijn verkiest boven normen, waarden en fatsoen !!!
  .
  .
  Het debat:
  http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/plenaire_verslagen/detail?vj=2015-2016&nr=11&version=2

  =====
  MOTIE VAN KUIKEN
  De Kamer,

  gehoord de beraadslaging,

  overwegende dat er signalen zijn dat het aantal kindbruiden dat naar Nederland komt toeneemt;

  overwegende dat kindhuwelijken in strijd zijn met fundamentele beginselen van het Nederlands huwelijksrecht;

  overwegende dat het wetsvoorstel dat deze vorm van huwelijksdwang tegengaat waarschijnlijk pas in januari 2016 in werking treedt;

  verzoekt de regering, alles in het werk te stellen om deze kwetsbare meisjes in beeld te krijgen en bescherming te bieden;

  verzoekt de regering tevens, passende maatregelen te nemen en ervoor te zorgen dat strafbare feiten gevolgen hebben voor het verblijfsrecht van de betrokken mannen,

  en gaat over tot de orde van de dag.

  De voorzitter:
  Deze motie is voorgesteld door de leden Kuiken en Azmani. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

  Zij krijgt nr. 2056 (19637).
  =====
  MOTIE VAN HET LID OSKAM
  Voorgesteld 7 oktober 2015
  De Kamer,

  gehoord de beraadslaging,

  overwegende dat kindhuwelijken onacceptabel zijn en volstrekt in
  tegenspraak met de Nederlandse rechtsstaat;

  verzoekt de regering, tot de inwerkingtreding van het door de Eerste
  Kamer aangenomen wetsvoorstel maximaal gebruik te maken van de
  mogelijkheden om gesloten kindhuwelijken nietig te verklaren en de
  Kamer te rapporteren over het aantal gevallen waarin dat is gelukt,

  en gaat over tot de orde van de dag.

  De voorzitter:
  Deze motie is voorgesteld door het lid Oskam. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

  Zij krijgt nr. 2060 (19637).
  =====

  De stemming:
  http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2015Z18476&did=2015D37659
  Unaniem aangenomen, men beloofd ‘alles’ te doen om kindhuwelijken uit elkaar te houden.

  http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2015Z18483&did=2015D37668
  Tegen: pvda, vvd, groenlinks, de turken, motie verworpen, kindhuwelijken gaan DOORRR tot en met 1 januari.

  Alles: behalve de wet nu al toepassen. Tot 1 januari is het LEGAAL in nederland om gehuwd te zijn met een KIND, dankzij PvdA, VVD, groenlinks, en de turken.
  En, mag je van de wet NEUKEN met een KIND, als je daarmee gehuwd bent? Tot 1 januari? JAZEKER: artikel 247 wetboek van strafrecht is daar heel duidelijk over:

  http://www.wetboek-online.nl/wet/Wetboek%20van%20Strafrecht/247.html

  “Hij (*1) die met iemand van wie hij weet dat hij in staat van bewusteloosheid, verminderd bewustzijn of lichamelijk onmacht verkeert, dan wel aan een zodanige gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis van zijn geestvermogens lijdt dat hij niet of onvolkomen in staat is zijn wil daaromtrent te bepalen of kenbaar te maken of daartegen weerstand te bieden of met iemand beneden de leeftijd van zestien jaren buiten echt (*2) ontuchtige handelingen pleegt of laatst gemelde tot het plegen of dulden van zodanige handelingen buiten echt met een derde verleidt, wordt gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vierde categorie.”

  *1: Hij? Alleen Hij? Wat als ZIJ een minderjarige verkracht? Gendergelijkheid toch? Het juiste woord zou moeten zijn: ‘DIEGENE’, of ‘DE PERSOON’.

  *2: neuken met minderjarigen BUITEN DE ECHT is strafbaar. De vraag: is neuken met minderjarigen BINNEN de echt tot 1 januari dan strafbaar? Nee! Dat blijft LEGAAL! Pvda en vvd en groenlinks houden het LEGAAL om kinderen te verkrachten tot 1 januari: mits ze gehuwd zijn kan NIEMAND daarvoor veroordeeld worden… Het enige wat ze nu doen is die minderjarigen ‘begeleiden’ en ‘hulp aanbieden’ TERWIJL ZE WORDEN VERKRACHT IN NAAM VAN DE NEDERLANDSE VOLKSVERTEGENWOORDIGERS.

  Ze laten willens en wetens maandenlang kinderen verkrachten: omdat ze anders mee moeten stemmen met de pvv. Liever offeren ze die kinderen op, dan dat ze toe moeten geven dat de pvv eens een goed idee heeft.

  Pvda en vvd doen zogenaamd ‘alles’ om kindhuwelijken tegen te gaan? Welnee! Ze doen niet ALLES: ze laten dit liggen! En waarom? ‘om de pvv de wind uit de zeilen te nemen’. Het is voor hen belangrijker om de pvv een loer te draaien, dan om op te komen voor de kinderen die in naam, naar voorbeeld, en met de zegen van de pedoprofeet worden VERKRACHT.

  Wauso verzend de bijdrage van @iemand
  Zo lust Wauso er nog wel een paar. 10 Minuten werk !

  Ik zal U het korte antwoord van A.Kuiken, ditmaal binnen 7 minuten gegeven ook aanreiken.

  Er is al wetgeving aangenomen. Kindbruiden verboden.

  Like

 7. Ik heb net nog een bericht gemailt, dat naar A.Kuiken is gezonden.
  Die zie ik niet verschijnen !

  Like

 8. Esperanza // oktober 27, 2015 om 14:51 //

  @Wauso

  Hilarisch briefje Wauso; met een waarheid als een koe.

  Deze is voor jou:

  Like

 9. Esperanza // oktober 27, 2015 om 14:54 //

  Wauso, doelde natuurlijk op je schrijven aan streekgenoot Graus.

  Like

 10. lol
  Go Wauso!
  Ik kan je briefwisseling met de bovengestelden zeer waarderen.

  Like

 11. Ik heb net een nieuwe op de gewone post gedaan. Ik werk nu dankzij jullie voor de Wiarda Beckmann Stichting en krijg 2.500 Pegels per dagdeel. En de lol is, dat het een W.C. eend onderzoek is en die ‘ivoren toren’ mongolio’s hebben daar nog nooit van mogen horen !
  Ik lach me zelf kapot.

  Like

 12. Ik zie je laatste bijdrage in de redactiemail staan Waus. Ik kan het onderhand niet meer bijbenen. Maar blijf vooral zo doorgaan, ik pik het wel op. En anders een van mijn redactiegenoten. Ondanks dat we het ook nog vreselijk druk hebben met ons eigen onzinnige privéleven. Bier zuipen, blowen, en met raceautootjes spelen. En soms een beetje neuken.

  Like

 13. Redactie-mail, hebben we dat al ?

  Like

 14. trebor2110 // oktober 28, 2015 om 00:49 //

  Je zal als kindbruid net 18 worden op 1Januari , dan zal je toch nog een paar maanden moeten en daarna is er niks meer aan te doen .
  Kunnen ze die leeftijd speciaal voor importbruidjes niet nog hoger maken 25 jaar bv .

  Like

 15. Bij mij nog steeds, Het ouwe redactiemail. Waar ik dagelijks overspoeld wordt met geheime gedachtes en seksuele huishoudelijke problemen van de gleufbrigade. Op een of andere rare manier schijn ik nogal geliefd te zijn onder de dames.

  Like

Reageer ook

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s