Artikelen

Zweden – Apathische asielzoekers kregen elektroshocks

Nu komen nieuwe onthullingen over de behandeling van apathische asielzoekers die mogelijk hun symptomen hebben gesimuleerd. In een artikel in Nyheter Idag vertelt de hoofdarts en psychiater Stefan Krakowski over hoe asielzoekers met apathische symptomen werden blootgesteld aan zware medicatie en een behandeling  met elektrische schokken zonder rekening te houden met de mogelijkheid dat ze hadden gesimuleerd.

Volgens Krakowski moet een tolk hem hebben verklaard dat lijsten van asielzoekers circuleerden over verschillende psychische symptomen die men zou aangeven in hun contacten met de zorg. Maar ondanks het vermoeden dat de symptomen werden gesimuleerd, werden patiënten onderworpen aan zware medicatie en soms zelfs aan een elektrische schokbehandeling.

Een van de redenen hiervoor was volgens Krakowski het politieke klimaat. “Er was een grote terughoudendheid en angst bij verschillende collega’s om het probleem aan te pakken, hoewel de meeste mensen het met me eens waren. Een reden was dat ze niet als ‘racistisch’ wilden worden bestempeld, een andere reden zou kunnen zijn dat ze het niet met me eens waren dat sommige patiënten hun symptomen hadden gesimuleerd ‘, schrijft Krakowski.

Krakowski zelf heeft nooit met apathische kinderen gewerkt, echter volwassenen uit dezelfde landen als de getroffen kinderen. Krakowski schrijft dat hij “naar schatting 40 tot 50 patiënten ontmoette en het symptoombeeld altijd hetzelfde was”.

Volgens Krakowski bleek uit waarnemingen echter dat veel patiënten simuleerden wanneer zij zich bijvoorbeeld anders gedroegen wanneer familieleden begroetten. “Het personeel was zich er dus volledig van bewust dat het ging om het simuleren van psychische aandoeningen”, schrijft Krakowski.

Niettemin moeten verschillende patiënten een specialistische behandeling hebben ondergaan die anders geldt voor mensen met ernstige psychische aandoeningen, zoals antipsychotische en antidepressiva en behandelingen met elektrische schokken.

Tags

Piranjaha

Wij hier bij FENIXX zijn tegen geweld. We streven naar een revolutie door de voorlichting van de massa. Wanneer de informatie beschikbaar is voor de mensen, zal systeemverandering onherroepelijk en onvermijdelijk zijn. Iedereen die geweld suggereert of promoot in de commentarensectie zal gecensureerd worden en bij herhaling permanent verbannen worden.

2 Comments

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Back to top button