Artikelen

Nieuwe studie stelt vast – diversiteit maakt de samenleving zwakker

Diversiteit verrijkt en is een kracht, heet het meestal. In werkelijkheid is het juist het tegenovergestelde en hoe multicultureler een samenleving wordt, hoe slechter de sociale cohesie wordt. Dit wordt vastgesteld in een nieuwe Deense studie (Pdf).

De studie Ethnic Diversity and Social Trust: A Narrative and Meta-Analytical Review werd uitgevoerd door Peter Thisted Dinesen en Merlin Schaeffer aan de Universiteit van Kopenhagen, en Kim Mannemar Sønderskov aan de Universiteit van Aarhus.

Het doel was om een antwoord te vinden op de vraag of de steeds terugkerende bewering dat verdere immigratie met een grotere etnische diversiteit een positief effect heeft op de sociale cohesie ook werkelijk waar is. Het antwoord op die vraag was een duidelijk nee.

In de studie heeft men de bestaande literatuur bestudeerd en ook een meta-analyse uitgevoerd van 1.001 calculaties uit 87 studies. Hieruit kan worden geconcludeerd dat etnische diversiteit precies het tegenovergestelde effect op de samenleving heeft dan politici en journalisten doorgaans beweren. Een statistisch significant negatief verband tussen etnische diversiteit en sociale cohesie werd in alle studies gevonden.

Het onderzoek werd op Twitter becommentarieerd door Eric Kaufmann, een professor in de politiek aan Birkbeck, University of London, die ook opmerkte dat een grotere diversiteit significant geassocieerd wordt met een lager vertrouwen in de gemeenschappen.

Erodeert in Zweden
In Zweden en Scandinavië was en is er nog steeds een uniek hoog niveau van vertrouwen en sociale cohesie. Maar omdat er sprake is van immigratie vanuit minder ontwikkelde culturen is deze tendens begonnen af te brokkelen.

In 2018 merkte Research & Progress op dat de sociale cohesie in Zweden sinds de jaren negentig gestaag afneemt – hier wordt ook specifiek onder andere buiten-Europese immigranten als reden genoemd.

Ook in 2014 werd een belangrijk rapport gepubliceerd over het fenomeen waarbij ze spraken met Lars Trägårdh, hoogleraar geschiedenis. Vervolgens werd beweerd dat Zweden een uitzondering in de wereld is en dat het vertrouwen “is bevorderd door het feit dat de bevolking homogeen is geweest, en dat het gebaseerd is op een geschiedenis die gekenmerkt wordt door consensusoplossingen en compromissen”.

Verder werd ook geconcludeerd dat het verband tussen een laag vertrouwen en een hoog aandeel immigranten sterk is en zowel voorkomt bij binnenland als in het buitenland geborenen, en ook blijft bestaan ​​na controle voor verschillende sociaal-economische factoren.

Sterke natiestaat garandeert een hoog vertrouwen
“Ongelijkheden binnen de bevolking maken het moeilijker om gemeenschappelijke normen te handhaven, waardoor het wantrouwen groter wordt, waardoor men minder geneigd is om bij te dragen aan de gemeenschappelijke samenleving”, werd het verminderde vertrouwen verklaard.

Wij historici weten dat ons nationale gevoel, ons gemeenschapsproject waar vertrouwen is ontwikkeld, de basis is voor onze democratie en ons welzijn. Dit project is in de 19e eeuw tot stand gekomen via gemeenschappelijke media, openbare scholen en militaire dienst. En wat gebeurde er vandaag de dag? De militaire dienst is afgeschaft, de school verkeert in een crisis en de media is gefragmenteerd. Ik denk dat dit een verklaring kan zijn voor de laatste cijfers, zegt Trägårdh.

 

Tags

Rommel

Wij hier bij FENIXX zijn tegen geweld. We streven naar een revolutie door de voorlichting van de massa. Wanneer de informatie beschikbaar is voor de mensen, zal systeemverandering onherroepelijk en onvermijdelijk zijn. Iedereen die geweld suggereert of promoot in de commentarensectie zal gecensureerd worden en bij herhaling permanent verbannen worden.

2 Comments

  1. De socioloog Putnam heeft dat jaren terug al in een studie geconstateerd, hij als linkse multi-culturele apologist was zo geschrokken van zijn eigen bevindingen dat hij het nog jaren duurde voordat dit onderzoek openbaar werd gemaakt.In Multi-culturele samenlevingen is er minder vertrouwen en groepscohesie in een samenleving.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Back to top button